gemeente.jpg

De Hervormde Gemeente van Wapenveld is een Hervormde Gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Als Hervormde Gemeente zien wij het onfeilbaar Levende Woord van God en de vertolking daarvan in de gereformeerde belijdenis als ons fundament.

Zijn Woord zien wij als Bron van het Levende Water, waardoor wij als gemeente gevoed willen worden. Alleen door geworteld te blijven in Jezus Christus, onze Wijnstok, ontvangen wij de nodige levenssappen om vrucht te kunnen dragen als wijnrank. Jezus Christus dienende houding is ons voorbeeld, wij willen Hem volgen en daarmee dienstbaar zijn aan Hem.

In Zijn navolging willen we ons als gemeente open, gastvrij en actief opstellen. Iedereen is van harte welkom tijdens onze kerkdiensten en alle andere activiteiten. Het is onze opdracht om te delen, in Woord en Daad.  God zelf ziet ons als levende stenen om te bouwen aan Zijn Koninkrijk. Om die reden zijn we actief, ontmoeten we elkaar, jong en oud, binnen en buiten onze gemeente. We willen iets doen voor mensen binnen, maar ook buiten de gemeente.

God, als Bron én doel van ons dienen, delen en doen!

Jezus Christus, de reden van ons dienen, delen en doen!

De Heilige Geest, door Wie we kunnen dienen, delen en doen!