gemeente.jpg

Wilt u contact met de koster over de kerkelijke gebouwen? Ga dan naar de pagina 'Contact' kerkelijk-centrum.

Kerkgebouw
De kerkzaal heeft 528 zitplaatsen, exclusief de zitplaatsen voor de ouderlingen en diakenen. Op enkele uitzonderingen na zijn de zitplaatsen in de kerk vrij. De kerk heeft een goede geluidsinstallatie en is tevens voorzien van een ringleiding ten behoeve van minder horenden. Het kerkgebouw, de grote zaal en kleinere zalen zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Direct aan de kerkzaal verbonden is het kerkelijk centrum.

Kerkelijk centrum
Het kerkelijk centrum bestaat uit een grote zaal met een podium, een geluidsvoorziening en verschillende kleinere zalen. Deze worden in hoofdzaak gebruikt voor kerkelijke activiteiten en verenigingen binnen de gemeente. Er zijn voldoende toiletten en er is een invaliden-toilet aanwezig.
Telefoon van het kerkelijk centrum: (038)447 87 46.

De zalen zijn ook te huur voor recepties, verjaardagen, vergaderingen, verzorging van broodmaaltijden en vele andere doeleinden, mits deze passen binnen het karakter van het kerkelijk centrum. Er is een grote volledige keuken met verlof-B aanwezig. Vanuit de grote zaal kunnen ook uitvaartdiensten plaatsvinden.

Alle zalen moeten tijdig gereserveerd worden bij de koster:
C.Keizer, Manenbergerweg 1, telefoon (038)447 87 46. Voor E-mailadres ga naar pagina Contact.

Tevens is er voor gemeenteleden de mogelijkheid om stoelen, kopjes e.d. voor gebruik elders te huren. Verhuur is niet toegestaan voor commerciële doeleinden en geen verhuur van tafels.
Nadere inlichtingen bij de koster of bij één van de kerkrentmeesters.

Mortuarium
Naast het kerkelijk centrum is in 1976 het mortuarium met eigen ingang gebouwd.
Tussen het mortuarium en de grote zaal is er een afsluitbare doorgang waarvan bij condoleance en uitvaartdiensten gebruik gemaakt kan worden.

Het kerkelijk centrum en het mortuarium zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.