IMG_3666.jpg

Over ARKA Polen
Wat beweegt de leden van de ‘ARKA’ en u om zich in te zetten voor de naasten, broeders en zusters in Polen? Om allerlei acties te doen, om donateur te zijn, een gift te geven, zij hebben onze steun nodig, ja, om … Op deze puntjes kunt u, kun jij je eigen reden/motief noemen. Dit waren de eerste zinnen in een eerder Informatieblad, maar ook met een oproep:… aan u en jou om onze broeders en zusters in Polen te laten merken dat we broeders en zusters willen zijn en hen willen steunen en met hen willen delen.

Wij doen een beroep op u en jou om in de activiteiten van de ‘ARKA’-commissie mee te doen en dat wij financiële middelen hebben om met en mede namens u en jou onze broeders en zusters tot een hand en een voet kunnen zijn.

De ARKA-commissie Wapenveld houdt zich bezig met de ondersteuning van onze broeders en zusters in de gemeenten Piątków en Getsemane in Polen. Daarnaast ondersteunt zij radiostation Voice of the Gospel in Polen. Wilt u voor € 10,- donateur worden, neem dan contact op of stuur een bericht naar onderstaand persoon. U kunt ook een gift doen op rekeningnummer van de ARKA-Commissie is: NL68 RABO 0151 5697 70 o.v.v. Diaconie Hervormde Gem. Wapenveld.

Vleesactie
Jaarlijks vindt in het najaar de vleesactie plaats. Er kunnen bestellijsten worden ingevuld en vrijwilligers bezorgen de balkenbrij, snert, rookworsten, spareribs en gehaktballen. Met de opbrengt kan de commissie arme gezinnen via de kerkelijke gemeentes Piatkow/Deblin en Turek ondersteunen. In de winterperiode zijn er in die gemeenten en regio’s veel gezinnen; ouders met kinderen of een alleenstaande vader/moeder met kinderen, die amper genoeg geld hebben voor eten, drinken en verarming. Het zijn schrijnende gevallen die we graag willen ondersteunen vanuit onze rijkdom.

De activiteiten van de ARKA-cie in Polen worden uitgevoerd onder de paraplu van Stichting Hulp Oost-Europa.

Missie van Stichting Hulp Oost-Europa
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Laat u informeren, ga direct naar:
-homepage van Stichting Hulp Oost-Europa
-actuele nieuwspagina
-overzicht van de projecten
-pagina met contactinformatie

Namens de ARKA –commissie
Erika, Ferdi, Hendrien, Janneke, Nienke, Wim, Erik en Gert Wim

Commissie
Gert Wim Stoffer, voorzitter, tel. (038)447 97 21 / 06 20 96 30 65   Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Erik Boer, penningmeester, tel. 06 48 73 12 64  
Ferdi van Guilik, tel. 06 12 31 38 66
Hendrien Palm 
Janneke van Guilik-Boerdam 
Wim Schuurman 
Nienke van Guilik-Palm 
Erika van der Horst - Aan ’t Rot