IMG_3666.jpg

Over ARKA Polen
Wat beweegt de leden van de ‘ARKA’ en u om zich in te zetten voor de naasten, broeders en zusters in Polen? Om allerlei acties te doen, om donateur te zijn, een gift te geven, zij hebben onze steun nodig, ja, om … Op deze puntjes kunt u, kun jij je eigen reden/motief noemen. Dit waren de eerste zinnen in een eerder Informatieblad, maar ook met een oproep:… aan u en jou om onze broeders en zusters in Polen te laten merken dat we broeders en zusters willen zijn en hen willen steunen en met hen willen delen.

Wij doen een beroep op u en jou om in de activiteiten van de ‘ARKA’-commissie mee te doen en dat wij financiële middelen hebben om met en mede namens u en jou onze broeders en zusters tot een hand en een voet kunnen zijn.

De ARKA-commissie Wapenveld houdt zich bezig met de ondersteuning van onze broeders en zusters in de gemeenten Piątków en Getsemane in Polen. Daarnaast ondersteunt zij radiostation Voice of the Gospel in Polen. Wilt u voor € 10,- donateur worden, neem dan contact op of stuur een bericht naar onderstaand persoon. U kunt ook een gift doen op rekeningnummer van de ARKA-Commissie is: NL68 RABO 0151 5697 70 o.v.v. Diaconie Hervormde Gem. Wapenveld.

Vleesactie
Jaarlijks vindt in het najaar de vleesactie plaats. Er kunnen bestellijsten worden ingevuld en vrijwilligers bezorgen de balkenbrij, snert, rookworsten, spareribs en gehaktballen. Met de opbrengt kan de commissie arme gezinnen via de kerkelijke gemeentes Piatkow/Deblin en Turek ondersteunen. In de winterperiode zijn er in die gemeenten en regio’s veel gezinnen; ouders met kinderen of een alleenstaande vader/moeder met kinderen, die amper genoeg geld hebben voor eten, drinken en verarming. Het zijn schrijnende gevallen die we graag willen ondersteunen vanuit onze rijkdom.

De activiteiten van de ARKA-cie in Polen worden uitgevoerd onder de paraplu van Stichting Hulp Oost-Europa.

Missie van Stichting Hulp Oost-Europa
Stichting Hulp Oost-Europa ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Ze doet dit vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Laat u informeren, ga direct naar:
-homepage van Stichting Hulp Oost-Europa
-actuele nieuwspagina
-overzicht van de projecten
-pagina met contactinformatie

Informatie van de ARKA commissie, juni 2022
Van en voor de Poolse broeders en zusters
In de afgelopen periode heeft de ARKA-commissie weer de bloemen-plantenactie kunnen houden en de familiedag mogen organiseren. Beide acties zijn succesvol verlopen. Allen die daar op enige wijze mee hebben geholpen, daarvoor hartelijk dank.

De voorverkoop bij de bloemenactie is al goed opgepakt door de gemeente. Het is een manier die ingeburgerd raakt. Belangrijk is dat u dan ervan verzekerd bent een bestelling te ontvangen. Deze manier willen we graag voortzetten. Met de familiedag was er naast de fietstocht richting Vorchten en Veessen de ontmoeting bij de kerk onder het genot van een hapje en een drankje aangevuld met de BBQ. Martin en Bettie Vorderman mochten de prijs van de fietstocht in ontvangst nemen.

De opbrengsten van deze activiteiten worden bestemd voor de ondersteuning van Poolse gemeente bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Al eerder ontvangen giften heeft de commissie al kunnen geven. De gemeenten Piątków, Turek en Radlin hebben elk € 700,- ontvangen. Wij danken allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Hierna vindt u een reactie vanuit de gemeente Turek van Pastor Jósef Kurzawa en Bolesław uit Piątków.
Hallo Broeders en Zusters,

Ik dank u hartelijk voor de ontvangen hulp. Het is helemaal besteed aan drie gastgezinnen die gezinnen uit Oekraïne opvangen. Het zijn 11 personen in de leeftijd van 3 maanden tot 57 jaar. Ik heb hen tweemaal meegenomen naar de supermarkt om levensmiddelen voor zichzelf te kopen en dat voor hen betaald. Daarnaast hebben ze voor andere vluchtelingen uit de Oekraïne goederen gekocht, zoals persoonlijke hygiëne producten, levensmiddelen zowel vers als verpakt etc., ondersteuning in brandstofkosten. Ik heb de bonnetjes bewaard. Jósef heeft ook een aantal foto’s gestuurd.

Op dit moment huisvesten we ook twee gezinnen in onze kerk. Twee moeders en drie jongens uit Kiev, die willen wachten tot het einde van de oorlog om dan weer terug te gaan. Sinds februari jl. zijn vier gezinnen, in totaal twintig personen, doorgereisd naar Oostenrijk en Duitsland. Deze gezinnen hebben ook tijdelijk in onze kerk onderdak gekregen. De prijzen van gas, elektriciteit en voedsel zijn sterk gestegen in Polen. Wij vertrouwen erop dat de Heere deze moeilijkheden zal verhelpen.

Ik groet u allen en wens u Gods zegen toe en wijsheid in het oplossen van al de moeilijkheden.
Jósef Kurzawa.

Broeders en Zusters,
Hartelijk dank voor de ondersteuning van € 700,-. Dit hebben we gebruikt voor enkele Oekraïense gezinnen die bij ons wonen. Het gaat om extra goederen en levensmiddelen. Daarnaast schoolspullen voor de kinderen die ze nodig hebben en de kosten voor vervoer naar school. Een vader uit de gezinnen helpt ook mee in het nieuwe gebouw want heeft geen werk en verricht daarnaast ook andere hand- en spandiensten. Blijf de gezinnen uit Oekraïne gedenken in de gebeden. Wij danken u ervoor dat er aan hen en ons gedacht wordt.

In februari en maart hebben we aan twee moeders en drie kinderen uit Oekraïne kort onderdak verleend en daarna naar Lublin gebracht. Vervolgens vanuit Lublin een moeder en dochter met drie kinderen in onze gemeente opgevangen. Hun beider mannen zijn achtergebleven om mee te vechten. Ze zijn erg bezorgd over hen. Zijzelf zijn veilig in Polen aangekomen en voelen zich gezegend.
Bolesław.

Namens de ARKA –commissie
Erika, Ferdi, Hendrien, Janneke, Nienke, Wim, Erik en Gert Wim

Commissie
Gert Wim Stoffer, voorzitter, tel. (038)447 97 21 / 06 20 96 30 65   Voor E-mailadres ga naar pagina Contact 
Erik Boer, penningmeester, tel. 06 48 73 12 64  
Ferdi van Guilik, tel. 06 12 31 38 66
Hendrien Palm 
Janneke van Guilik-Boerdam 
Wim Schuurman 
Nienke van Guilik-Palm 
Erika van der Horst - Aan ’t Rot