leven-en-zorgen.jpg

Bij het diaconaat gaat het om de dienst der barmhartigheid, waartoe ieder lid van de gemeente geroepen is. De taak van de diaconie is bijzonder actueel. Vanwege de diaconie wordt steun verleend aan talrijke instellingen en projecten, zowel binnen als buiten de gemeente, zowel in Nederland als daar buiten. Zaken als gezinszorg, maatschappelijk werk en bejaardenzorg vragen veel werk en geld. Ook wordt, onder geheimhouding, bijstand gegeven aan gemeenteleden en gezinnen in financiële nood.

Giften aan de Diaconie kunnen worden overgemaakt via de Rabobank Noord Veluwe op rekeningnummer NL78RABO0326517529, onder vermelding van: Diaconie Hervormde Gemeente Wapenveld.

Wilt u kontakt met één van de diakenen? Ga dan naar de pagina 'Contact' diakenen.