leven-en-zorgen.jpg

Eleos biedt behandeling en begeleiding aan mensen met een psychiatrische aandoening of beperking of een ernstig psychosociaal probleem die willen dat de geboden zorg aansluit bij hun christelijke geloofsovertuiging. De grondslag van Eleos is de Bijbel als Gods Woord en de daarop gebaseerde gereformeerde belijdenisgeschriften.

Regiovestiging:
Meeuwenlaan 6
8011 BZ Zwolle
Tel. (038) 42 30 300

Voor meer informatie zie de website http://www.eleos.nl/