De kerk, de kerkelijke gemeente, is in principe een veilige plaats om te zijn. In de kerkelijke gemeente zijn er vele momenten en plaatsen waar persoonlijke ontmoetingen plaatsvinden. Deze ontmoetingen kunnen in formele, maar ook in informele zin plaatsvinden. Toch is veiligheid en geborgenheid daarbij niet altijd vanzelfsprekend gegarandeerd. Ook binnen kerken en kerkelijke gemeenten en relaties komt helaas seksueel en machtsmisbruik voor.

In de pastorale situaties kan misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Het gaat in zo’n situatie dan altijd over het misbruik van macht of vertrouwen door een pastor, een kerkelijk functionaris of vrijwilliger ten opzichte van een gemeentelid in de vorm van seksuele handelingen of -toespelingen of het uitnodigen tot seksueel contact dan wel andere vormen van intimiderend gedrag, meestal onder druk van geheimhouding.

De Protestantse Kerk in Nederland is aangesloten bij SMPR, het meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Via dit meldpunt kunt u gebruikmaken van een externe vertrouwenspersoon als u een situatie van misbruik wilt bespreken of melden.