gezinnen.jpg

Tijdens alle ochtenddiensten is er kinderoppas voor de jongsten en Bijbelklas vanaf 4 jaar. Dit geldt ook voor tweede feestdagen, doopdiensten, bid- en dankdag.
Leiding kinderoppas morgendiensten zie het oppasrooster januari 2024 t/m maart 2024 en oppasrooster april 2024 t/m juni 2024

De kinderen verblijven in één van de zalen van het verenigingsgebouw, zodat de ouders samen de dienst kunnen bijwonen. Aan de kinderen van de Bijbelklas wordt een Bijbelverhaal verteld en zij maken een verwerking die daarbij aansluit.
Van de ouders die hun kinderen brengen, wordt verwacht dat zij ook rouleren in het oppasrooster.

Vanaf een half uur voor aanvang van de dienst kunnen de kinderen gebracht worden en direct na de dienst weer worden opgehaald. Van de ouders die hun kinderen brengen wordt verwacht dat zij zelf ook rouleren in het oppasrooster.

Oppas kinderen van 0 t/m 3 jaar
Voor de kinderen van de jongste groep is er voldoende speelgoed om mee te kunnen spelen, o.a. auto’s, fietsjes, duplo, poppen en ander speelgoed. Ook is er materiaal om te kleuren, puzzelen of boekjes “lezen”, als ze er aan toe zijn. Voor de allerkleinste zijn er boxen aanwezig. Halverwege de ochtend wordt er samen wat gedronken en een koekje gegeten. Als er kinderen zijn die hun eigen beker of tassen meenemen moeten deze voorzien zijn van hun naam.

Bijbelklas voor kinderen vanaf 4 t/m 6 jaar
De kinderen kunnen naar de Bijbelklas tijdens de 1e collecte in de kerkdienst en kunnen blijven tot na de dienst.
Met de kinderen van de Bijbleklas wordt gewerkt met de methode “Opstap”, ontwikkeld door de HGJB. Deze methode wil de opstap maken naar de kerkdienst en verdieping aanbrengen binnen de kinderoppas. We beginnen steeds met het opstaplied en een inleiding waarbij (handpop) Rik aanwezig is. Daarna wordt er een Bijbelverhaal verteld en gaan we samen bidden en zingen. Na het drinken wordt er een werkje gedaan of een spel o.i.d. gespeeld wat aansluit op het Bijbelverhaal. De kinderen krijgen een blad mee naar huis waarop staat wat er die ochtend verteld en gedaan is zodat daar thuis nog verder over doorgesproken kan worden.

Zijn er vragen of wil je jezelf opgeven om mee te helpen, dan graag contact opnemen met de leiding.

Leiding en organisatie
Annerieke Tromp,     tel. 06-302 085 97               
Bernice Augustinus,  tel. 06-132 286 25
Rianne Vorderman,  tel. 06-228 542 05
Lydia Veltkamp,        tel. 06 106 261 42       voor E-mailadres zie 'Overige E-mailadressen'