gezinnen.jpg

Als moeders van de kinderen die God ons heeft gegeven vinden we het fijn en belangrijk om met elkaar te praten over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen. Ons doel is om elkaar te bemoedigen en stimuleren om serieus bezig te zijn met de overdracht van het geloof. Dat is niet alleen een opdracht vanuit de Bijbel, het is ook nodig, onze kinderen gaan niet 'vanzelf' geloven. Wij mogen hen daarin voorgaan en (met onze beperkingen) wijzen op Jezus Christus. Daarin hebben we elkaar hard nodig. Op heel praktisch gebied kunnen we elkaar tips geven en in alle kwetsbaarheid delen waar we tegen aan lopen. Elke Samma-morgen staat er een ander thema centraal. Heb je zelf onderwerpen die je graag wilt bespreken, geef het door! Samma is voor en met elkaar!De data van het komend seizoen staan in de seizoenagenda.

De ochtenden zijn gemakkelijk los van elkaar te bezoeken.moederkring samma

De inloop is vanaf 09.45 uur en we beginnen om 10.00 uur. Neem gerust je (niet-schoolgaande) kinderen mee! Tijdens het koffiedrinken en bijpraten zijn ze er gezellig bij, tijdens de bijbelstudie is er oppas. Om 11.30 uur sluiten we af.

Lieve groet en graag tot ziens, aan de Kerkstraat 2a in Wapenveld.
Gerdien Visser,Lydia Veltkamp (06-106 261 42) en Carolien Prins (06-402 369 52)