gezinnen.jpg

Bemoedigingen zijn een kracht van God. Overtuigd dat God het Zelf is, die via de 'Bemoedigingssite', mensen in hun hart weet te raken met Zijn gedachten, plannen en hoop voor hen, motiveert mensen om dit werk te doen.

Bemoedigen is geen overdreven luxe. Zeker niet in een tijd als de onze waar zoveel zekerheden wegvallen en de onrust ons heen toeneemt. De medewerkers van de 'Bemoedigingssite' willen een helder geluid laten horen, eenvoudig en praktisch mogelijk om de bezoekers te laten zien hoe relevant het christelijk geloof is, ook in dagen als de onze. Het gaat niet op het christelijk leven op zondag, maar het geloofsleven van alledag!

Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven. Hebr. 13: 22 (HSV)

Ik vraag u dringend, broeders en zusters, ontvankelijk te zijn voor deze woorden van bemoediging, ook al heb ik ze maar beknopt geschreven. Hebr. 13: 22 (NBV)

Laat je bemoedigen en wees een bemoediging! Ook op jouw goede woorden wordt gewacht.

In 2010 nam de schrijfster Gerry Velema het initiatief om mensen te bemoedigen via internet. Dit is uitgegroeid tot een organisatie met één doel: mensen bemoedigen, juist nu!