ouderen.jpg

Doel van dit bezoekwerk is om buiten de gebruikelijke pastorale bezoeken van de predikant en wijkouderling de nodige aandacht voor ouderen te versterken. Dit in het bijzonder voor die gemeenteleden die door hun leeftijd, ziekte of andere omstandigheden de nodige aandacht dreigen te missen.

Elke wijk heeft een ouderen bezoekbroeder. Wilt u contact met hem op nemen of een afspraak maken dan verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Wijken’ waar u de nodige contactgegevens kunt raadplegen.

Gemeenteleden vanaf 75 jaar worden rond hun verjaardag bezocht door één van de bezoekmedewerksters. Het team van bezoekmedewerkers bestaat uit diverse zusters uit de gemeente. Gemeenteleden ontvangen rond hun 80e, 85e en 90e verjaardag ook bezoek van hun predikant.

Bezoekmedewerksters
Mevr. H.IJzerman Tel. (0578) 69 47 22
Mevr. H.Regterschot Tel. 447 96 33