ouderen.jpg

Doel van dit bezoekwerk is om buiten de gebruikelijke pastorale bezoeken van de predikant en wijkouderling de nodige aandacht voor ouderen te versterken. Dit in het bijzonder voor die gemeenteleden die door hun leeftijd, ziekte of andere omstandigheden de nodige aandacht dreigen te missen.

Ouderen bezoekbroeders
Elke wijk heeft een ouderen bezoekbroeder. Hij draagt zorg voor de kontakten met ouderen boven de 75 jaar in zijn wijk. Periodiek neemt hij contact op voor een afspraak. Wilt u zelf contact met hem op nemen dan vindt u op de pagina 'Gemeentelijk wijken' de naam en het telefoonnummer van de ouderen bezoekbroeder in uw wijk.

Ouderen bezoekmedewerksters
Gemeenteleden vanaf 75 jaar worden rond hun verjaardag bezocht door één van de ouderen bezoekmedewerksters. De hieronder aangegeven coördinatoren sturen de wijkteams aan welke daadwerkelijk de ouderen bezoeken.
Ook ontvangen gemeenteleden rond hun 80e, 85e en 90e verjaardag bezoek van hun predikant.

Coördinatoren ouderen bezoekmedewerksters
Henny IJzerman, tel. (0578) 69 47 22   E-mailadres? zie op pagina 'Overige E-mailadressen' 
Hetty Regterschot, tel. 447 96 38