ouderen.jpg

Gedurende het jaar worden er circa vier ontmoetingsmiddagen georganiseerd. Deze middagen vinden plaats op een woensdagmiddag en worden gehouden in de grote zaal van het kerkelijk centrum. Alle data zien? Zie de seizoenagenda.

Op deze middag is ruimte voor gebed, zang en een meditatie en drinken we met elkaar een kop koffie. Na de pauze is er ruimte voor een informatief gedeelte waarin een presentatie plaats vindt over een actueel onderwerp of een diaconaal project waar de diaconie van onze kerk mee verbonden is. Indien mogelijk laten we gemeenteleden aan het woord om iets te vertellen over een (diaconale) reis die zij hebben gemaakt. De ontmoetingsmiddag in december staat in het teken van de Kerstviering. Na afloop van deze viering bent u van harte welkom om samen een broodmaaltijd te gebruiken.

Alle ouderen, weduwen, weduwnaren en alleengaanden zijn daar van harte welkom. Het is goed om op deze wijze elkaar regelmatig te ontmoeten.

De organisatie van deze middagen gaat uit van de diaconie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de diakenen.

Altijd op een woensdagmiddag.
Aanvang is steeds om 14:30 uur.
De middag zal omstreeks 16:00 uur worden afgesloten.
Waar? In de grote zaal van het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat 2-1

Wilt u de middag graag bijwonen maar het vervoer is een probleem dan wordt er voor gezorgd dat u met de auto opgehaald en weer thuisgebracht wordt.
Vervoer kunt u regelen door contact op te nemen met een diaken (telefoonnummer staat voor de betreffende datum in de kerkbode). Voor telefoonnummers van andere Diakenen ga naar de rubriek 'Contact' Diakenen.