Welkom
"Door Jezus Christus is de liefde en genade van God tot ons gekomen en in ons gevloeid. Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken, die de levenssappen van Hem ontvangen."
Welkom
Kerkstraat 2a, Wapenveld
Welkom
Elkaar ontmoeten.

Actief

GemeenteOpbouwWeekend
vrijdag 1 t/m maandag 4 mei

Opgeven GO-weekend

Alpha-cursus 2020 start op
donderdag 30 januari, 19.30 uur

Meer weten en aanmelden

Concert met Rien Donkersloot

Op zaterdag 8 februari geeft Rien Donkersloot, organist van de Sint-Joriskerk te Amersfoort, samen met het Vocaal Ensemble Rijssen o.l.v. Jan-Geert Heuvelman een concert. En dat is niet voor het eerst! Op 14 januari 2017 waren zij ook in Wapenveld en hebben wij kunnen genieten van een prachtig concert.
U/jij komt toch ook genieten?

Meer info

Activiteiten deze week

28
jan
Aanvang 18.00 uur.

28
jan
Aanvang 19.00 uur.

28
jan
Aanvang 20.00 uur.

29
jan
Van 14.00 uur tot 15.30 uur.

29
jan
Aanvang 19.30 uur.

Dienen

Wij belijden dat God, onze Schepper en Verlosser is. Voor onze zonden gaf Hij Zijn Zoon, waardoor de weg naar de Vader voor ons vrijgemaakt werd. Hij is het Levende Water, door dit Water willen we ons laten voeden, zonder kunnen we niet tijdens de woestijnreis van ons leven. Jezus dienende houding is ons voorbeeld, wij willen Hem daarin volgen en daarmee dienstbaar zijn aan Hem.

Delen

Dienstbaar zijn aan God, betekent ook dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en Zijn onvoorwaardelijk liefde delen. Jezus liet tijdens Zijn leven op aarde zien hoe belangrijk Gods woorden en daden zijn. Het zijn ook die woorden en daden die wij als gemeente willen delen. Door de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord in ons kerkgebouw, door een Hervormde gemeente door God bij elkaar gezet. Maar ook door het delen van onze daden binnen én buiten ons kerkgebouw, arbeiden in Gods Koninkrijk! We zijn een open en actieve gemeente, met wekelijks diverse activiteiten voor jong en ouderen.

Doen

Als gemeente willen wij onze levenssappen ontvangen door geworteld te blijven in Jezus als Wijnstok. Zodat wij als gemeente, maar ook als gemeentelid Zijn vruchten mogen dragen. Door op verschillende manieren er voor elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen, elkaar te zien! Handelen en wandelen in en door Zijn liefde.

God, de Bron en het doel voor ons dienen, delen en doen!
Jezus, de reden voor ons dienen, delen en doen!
De Heilige Geest, waardoor we kunnen dienen, delen en doen!