Welkom
"Door Jezus Christus is de liefde en genade van God tot ons gekomen en in ons gevloeid. Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken, die de levenssappen van Hem ontvangen."
Welkom
Kerkstraat 2a, Wapenveld
Welkom
Elkaar ontmoeten.

Actief

Gast in onze gemeente
Je bent in onze mooie omgeving met vakantie en je wilt een kerkdienst bijwonen. Dan ben je van harte welkom in onze gemeente.

Lees verder

GO Weekend 2025

(Update 6 mei) Het nieuwe weekend staat gepland voor vrijdag 4 tot maandag 7 juli 2025 en opnieuw bij de Oldemeijer in Hardenberg. Noteer het direct in jou agenda of op de kalender! Jong en oud zijn weer van harte welkom.

Meer info

Jongerenweekend 2024
Het thema is dit jaar is ‘Are you ready?’. Geef je op voor het weekend van 4-6 oktober. Een weekend vol met gezelligheid, activiteiten en tijd voor God. Ga jij ook (weer) mee? Opgeven voor 1 juni.

Info en aanmelden

Activiteiten deze week

13
juli
Van 08.30 uur tot 11.30 uur kunt u oud papier inleveren bij de containers aan de 'Manenbergerweg'.

14
juli
Diensten om 09.30 uur en 18.30 uur.

19
juli
Dit is de laatste dag waarop in deze maand online Collectebonnen besteld kunnen worden.

21
juli
Diensten om 09.30 uur en 18.30 uur.

22
juli
Aanvang 19.00 uur. Locatie: Bertus en Ria Visser, Kanaaldijk 64.

Dienen

Wij belijden dat God, onze Schepper en Verlosser is. Voor onze zonden gaf Hij Zijn Zoon, waardoor de weg naar de Vader voor ons vrijgemaakt werd. Hij is het Levende Water, door dit Water willen we ons laten voeden, zonder kunnen we niet tijdens de woestijnreis van ons leven. Jezus dienende houding is ons voorbeeld, wij willen Hem daarin volgen en daarmee dienstbaar zijn aan Hem.

Delen

Dienstbaar zijn aan God, betekent ook dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en Zijn onvoorwaardelijk liefde delen. Jezus liet tijdens Zijn leven op aarde zien hoe belangrijk Gods woorden en daden zijn. Het zijn ook die woorden en daden die wij als gemeente willen delen. Door de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord in ons kerkgebouw, door een Hervormde gemeente door God bij elkaar gezet. Maar ook door het delen van onze daden binnen én buiten ons kerkgebouw, arbeiden in Gods Koninkrijk! We zijn een open en actieve gemeente, met wekelijks diverse activiteiten voor jong en ouderen.

Doen

Als gemeente willen wij onze levenssappen ontvangen door geworteld te blijven in Jezus als Wijnstok. Zodat wij als gemeente, maar ook als gemeentelid Zijn vruchten mogen dragen. Door op verschillende manieren er voor elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen, elkaar te zien! Handelen en wandelen in en door Zijn liefde.

God, de Bron en het doel voor ons dienen, delen en doen!
Jezus, de reden voor ons dienen, delen en doen!
De Heilige Geest, waardoor we kunnen dienen, delen en doen!