Welkom
"Door Jezus Christus is de liefde en genade van God tot ons gekomen en in ons gevloeid. Jezus is de Wijnstok en wij zijn de ranken, die de levenssappen van Hem ontvangen."
Welkom
Kerkstraat 2a, Wapenveld
Welkom
Elkaar ontmoeten.

Actief

Welkom in onze gemeente
U bent op vakantie in de mooie omgeving waar wij wonen en u wilt een kerkdienst meemaken. Wij willen u van harte welkom heten in onze gemeente. De ochtenddienst begint om 9.30 uur en de avonddienst is om 18.30 uur.
Gaan wij u ontmoeten?

Meer info

Activiteiten deze week

22
juli
Verkoop van 19.00 uur tot 20.00 uur in één van de zalen van het Kerkelijk Centrum.

28
juli
Aanvang diensten 09..30 uur en 18.30 uur. Preekrooster zie link 'kerkdiensten' op Homepage.

29
juli
Aanvang 14.00 uur. Locatie: Paulien Augustinus, Kanaaldijk 77.

04
aug
Aanvang diensten 09..30 uur en 18.30 uur. Preekrooster zie link 'kerkdiensten' op Homepage.

10
aug
Van 08.30 uur tot 11.30 uur kunt u oud papier inleveren bij de containers aan de 'Manenbergerweg'.

Dienen

Wij belijden dat God, onze Schepper en Verlosser is. Voor onze zonden gaf Hij Zijn Zoon, waardoor de weg naar de Vader voor ons vrijgemaakt werd. Hij is het Levende Water, door dit Water willen we ons laten voeden, zonder kunnen we niet tijdens de woestijnreis van ons leven. Jezus dienende houding is ons voorbeeld, wij willen Hem daarin volgen en daarmee dienstbaar zijn aan Hem.

Delen

Dienstbaar zijn aan God, betekent ook dienstbaar zijn aan de mensen om ons heen en Zijn onvoorwaardelijk liefde delen. Jezus liet tijdens Zijn leven op aarde zien hoe belangrijk Gods woorden en daden zijn. Het zijn ook die woorden en daden die wij als gemeente willen delen. Door de verkondiging van Gods onfeilbaar Woord in ons kerkgebouw, door een Hervormde gemeente door God bij elkaar gezet. Maar ook door het delen van onze daden binnen én buiten ons kerkgebouw, arbeiden in Gods Koninkrijk! We zijn een open en actieve gemeente, met wekelijks diverse activiteiten voor jong en ouderen.

Doen

Als gemeente willen wij onze levenssappen ontvangen door geworteld te blijven in Jezus als Wijnstok. Zodat wij als gemeente, maar ook als gemeentelid Zijn vruchten mogen dragen. Door op verschillende manieren er voor elkaar te zijn, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen, elkaar te zien! Handelen en wandelen in en door Zijn liefde.

God, de Bron en het doel voor ons dienen, delen en doen!
Jezus, de reden voor ons dienen, delen en doen!
De Heilige Geest, waardoor we kunnen dienen, delen en doen!