gemeente.jpg

Zaterdag 12 juni krijgt u weer de mogelijkheid om al uw opgespaarde oud papier, en als het mogelijk is ook van uw buren en kennissen te brengen, de containers staan dan weer opgesteld aan de Manenbergerweg, achter de kerk. Er zullen vrijwilligers aanwezig zijn om uw oud papier in ontvangst te nemen en zij zullen dit in de containers deponeren.

In verband met het coronavirus zal de verkoop van collectebonnen nog niet op de gebruikelijk wijze plaatsvinden. U kunt uw collectebonnen alleen online bestellen.

De collectebonnen kunnen als volgt besteld worden:

  1. via de site hervormdwapenveld.nl/collectebonnen
  2. door het totaalbedrag over te maken op NL85 RABO 0326 5854 00 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wapenveld onder vermelding van de te leveren...

Zondag 27 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd op de u inmiddels bekende wijze. Voor het bijwonen van de diensten kunt u  zich opgeven via de website of bij uw wijkouderling.

U ontvangt dan zaterdagmiddag bericht of u wel of niet de dienst bij kunt wonen.

Zondag 27 juni liggen er in de hal van de kerk Waarheidsvrienden om mee te nemen.
Deze Waarheidsvrienden zijn gratis ter beschikking gesteld door de Gereformeerde Bond omdat onze oud predikant dominee P.H. van Trigt in 2 artikelen terugblikt op zijn gaan door de kerk.
Als u geen abonnement op de Waarheidsvriend heeft, mag u een exemplaar meenemen om hier ook kennis...