gemeente.jpg

Vrijdag 24 mei is er al weer de laatste Samma-morgen van het seizoen. We denken echter nog niet aan relaxen, want het onderwerp ‘bidden’ staat op het programma: een belangrijk onderwerp tenslotte!

Hoe kunnen wij voor onze kinderen bidden en hoe kunnen we onze kinderen leren bidden. Daar raken we vast niet over uitgepraat. Welkom! Om kwart voor 10 is...

Zondag 26 mei is de diaconiecollecte in de morgendienst bestemd voor ‘SchuldHulpMaatje’.
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. In de gemeente Heerde is SchuldHulpMaatje ook actief, zij werken onder de naam Stichting Grip op de Knip Heerde.

Schulden los je alleen op door structurele hulp, waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun financiële situatie. Geïnspireerd door...

Maandag 27 mei komen wij samen bij Anja Neeleman, Mr. Jan van Doesburgstraat 5.
Let op! De gebedskring begint vanaf heden ‘s middags om 14.00 uur.

Maandag 27 mei bent u weer van harte welkom om collectebonnen te kopen in het kerkelijk centrum. De verkoop is van 19.00 – 20.00 uur.

De kerkrentmeesters