gemeente.jpg

Komend najaar zal Harmke Draaijer weer heerlijke appeltaarten gaan bakken als er een goede appeloogst is. De opbrengst zal gaan naar het werk van familie De Wit. Dus mocht u iets te vieren hebben, de taarten zijn van harte aanbevolen!!

D.V. donderdag 14 november komen we als mannenvereniging weer bij elkaar. Broeder J. Bonhof hoopt deze avond een inleiding te houden over Lukas 9: 21-36. In dit Schriftgedeelte gaat het over de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg Tabor. De apostelen Petrus, Johannes en Jakobus mogen hiervan getuige zijn. Aan het einde van deze bijzondere gebeurtenis klinkt een...

Op vrijdag 15 november geeft de bekende organist Willem van Twillert uit Hoogland (Amersfoort) een concert op het Reilorgel.

Van Twillert is geboren in Spakenburg. Het is dan ook niet vreemd dat hij zijn loopbaan als kerkorganist in 1967 is begonnen in de Maranathakerk te Bunschoten. Sinds 1979 is hij organist van de Johanneskerk in Amersfoort. Hij studeerde orgel aan...

D.V. zondagmiddag 17 november zal er een preekbespreking worden gehouden in aansluiting op de middagdienst. De preek die ds. Koppelman ‘s middags hoopt te houden zal worden besproken. Hij gaat deze preek voorbereiden met de jongeren van de gemeente.
Heel de gemeente, jong en oud is van harte welkom.

De kerkenraad.