gemeente.jpg

Op zondag 19 mei en maandag 20 mei is de deurcollecte bestemd voor de Pinkstercollecte van de GZB, met als doel het project ‘In elk Thais dorp een kerk’.

Twintig kilometer reizen voor een kerkdienst? In Isaan, Thailand, móéten christenen wel. In elk dorp staat een boeddhistische tempel; slechts vier op de honderd dorpen heeft een kerk. De GZB-zendingsfamilies Den Hartog...

U kunt tot en met D.V. vrijdag 24 mei collectebonnen bestellen via de website dan wel door het totaalbedrag van de bestelling over te maken op bankrekeningnummer NL85 RABO 0326 5854 00 onder vermelding van uw naam, adres en de gewenste collectebonnen.

D.V. maandag 27 mei kunt u de bestelde collectebonnen afhalen in het kerkelijk centrum tussen 19.00 uur en...

Zondag 26 mei is de diaconiecollecte bestemd voor Stichting Voor Elkaar Vakantieweken.

In 1975 is de Hervormde Vrouwenbond gestart met het houden van een vakantieweek voor mensen met een lichamelijke handicap. Zij zag dit als een Bijbelse opdracht zorg te dragen voor de naaste zoals verwoord in de Bijbel in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Dit werk is uitgegroeid tot...

Zoals waarschijnlijk bij de meesten van jullie wel bekend is, doen we al jaren mee aan de Nacht van Gebed, georganiseerd door Open Doors. Ook dit jaar hopen we weer mee te bidden voor vervolgde broeders en zusters. Dit gaat plaatsvinden op D.V. vrijdagavond 31 mei in het kerkelijk centrum. Wij hopen dit jaar ook een spreker van Open Doors...