gemeente.jpg

Zondag 5 augustus is de diaconiecollecte in de morgendienst bestemd voor ‘Stichting Present’. Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Stichting Present wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt tot navolging. Stichting Present wil een brug...

Van maandag 20 t/m vrijdag 24 augustus wordt er in onze gemeente, als God het geeft, Vakantie Bijbelweek gehouden. De voorbereidingen zijn al in volle gang! Het thema is dit jaar: ‘Zoek het uit!!’ 

Met de VBW willen we kinderen in aanraking laten komen met het Evangelie. Natuurlijk zijn ‘VBW-morgens’ gezellige morgens waarin geknutseld, gezongen en gespeeld wordt. Toch willen wij...

Zondag 2 september is de diaconiecollecte in de morgendienst bestemd voor de ‘HGJB’.

De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat de HGJB jongeren in beweging wil zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat ze hen wil leren hoe zij dit in hun dagelijks leven handen en voeten kunnen geven. De...

Vanaf het nieuwe winterseizoen willen we met het Jeugd Pastoraal Team starten en gaan investeren in relaties met jongeren. Waarom? Omdat Jezus de opdracht geeft om, net als een ‘herder’ naar elkaar om te zien en een luisterend oor voor elkaar te hebben. Het Jeugd Pastoraal Team wil zo’n ‘herder’ zijn voor jongeren. Dit alles met als uitgangspunt de Bijbel,