gemeente.jpg

Je leest het goed: In het nieuwe jaar organiseren we een ‘GemeenteOpbouwWeekend’! Tijd om na te denken, om leuke dingen te doen en goede gesprekken te voeren. Tijd voor een gemeenteweekend!

Thema
Het thema van het GO-weekend… Samen.....  Samen nadenken, samen bezinnen, samen ontdekken, samen zijn! Jong en oud!

Datum
Van vrijdag 1 tot en met maandag 4 mei.

Waar
Kampeerboerderij...

Graag nodigen wij u uit voor een extra gemeenteavond op D.V. woensdag 29 januari om 19.30 uur. Als kerkenraad willen wij u dan informeren over de bearbeiding van de gemeente nu ds. Koppelman met vervroegd emeritaat is gegaan. De financiële situatie is niet zodanig dat wij vanzelfsprekend weer een predikant kunnen beroepen die samen met ds. Gerling de 1,8 fte...

“Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen” Filippenzen 4:20

De tweede Alphacursus is alweer voorbij en we kijken hier goed op terug. We zijn de Heere dankbaar voor de mooie periode die Hij ons samen heeft gegeven. Momenten waarbij we met elkaar hebben mogen spreken, luisteren, zingen, huilen, lachen, bidden, Bijbel lezen etc.

Zondag 2 februari (Werelddiaconaat) is de deurcollecte bestemd voor het project ‘Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda’ via Kerk in Actie.

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de kerk van...