gemeente.jpg

Vanaf het nieuwe winterseizoen willen we met het Jeugd Pastoraal Team starten en gaan investeren in relaties met jongeren. Waarom? Omdat Jezus de opdracht geeft om, net als een ‘herder’ naar elkaar om te zien en een luisterend oor voor elkaar te hebben. Het Jeugd Pastoraal Team wil zo’n ‘herder’ zijn voor jongeren. Dit alles met als uitgangspunt de Bijbel,

Onze jaarlijkse inzameldag voor oud metaal is gepland op zaterdag 27 oktober. We hopen ook dit jaar weer veel oud metaal te mogen inzamelen. Hebt u oud metaal liggen en wilt u dit voor deze datum graag opgehaald hebben, neem dan contact op met één van de comitéleden, zie link op Homepage: ‘Werkgroepen”; ‘Oud papier + metalen inzamelen’’.