gemeente.jpg

Zondag 12 september is de diaconiecollecte bestemd voor de HGJB. De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Dit betekent dat de HGJB jongeren in beweging wil zetten om Jezus te (gaan) volgen en dat ze hen wil leren hoe zij dit in hun dagelijks leven handen en voeten kunnen geven. De HGJB richt zich...

Als commissie zijn we bezig met de voorbereidingen van het komende seizoen. We hopen het komende seizoen weer vijf koffieochtenden te kunnen houden. Deze ochtenden zijn op woensdagmorgen van half 10 tot half 12.

De ochtenden staan gepland op D.V.: 13 oktober, 24 november, 12 januari, 16 februari en 6 april. Op een later tijdstip geven we meer informatie over...

De jaarlijkse inzamel dag oud metaal zal plaatsvinden op zaterdag 30 oktober a.s.
Als commissie/inzamelaars hopen we weer op een grote hoeveelheid oud metaal dat u hebt opgespaard voor de kerk, u steunt met de opbrengst uw kerk.

Vanaf 5 oktober zal er bij u een formulier worden bezorgd, waarop u kunt aangeven dat er bij u oud metaal kan worden...