gemeente.jpg

U kunt tot en met D.V. vrijdag 19 april collectebonnen bestellen via de website dan wel door het totaalbedrag van de bestelling over te maken op bankrekeningnummer NL85 RABO 0326 5854 00 onder vermelding van uw naam, adres en de gewenste collectebonnen.

D.V. maandag 22 april kunt u de bestelde collectebonnen afhalen in het kerkelijk centrum tussen 19.00 uur en 19.30...

D.V. Dinsdagavond 23 april wordt een gemeenteavond gehouden waar aandacht besteed wordt aan het komende beleidsplan voor de Hervormde Gemeente. Langs deze weg wil de beleidscommissie, die inmiddels begonnen is, de gemeente betrekken bij het tot stand komen van het nieuwe beleidsplan. De avond begint om 19.30 uur.