gemeente.jpg

Er is gelegenheid tot bediening van de Heilige Doop in de morgendienst op D.V. 17 december. Als er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, kunnen zij dat aan ds. Kruijmer doorgeven. De datum voor de doopzitting volgt nog.

In de Hervormde kerk uitgenodigd om op dinsdagavond 19 december te komen genieten van het kerstconcert met het koor van de Christelijke Gemengde Zangvereniging de Lofstem.

Op deze avond zal er veel ruimte zijn voor samenzang, alles onder leiding van de dirigent Harrie Stijf.

Medewerkende op deze avond:
Gemengd koor de Lofstem
Harrie Stijf piano
Zwier van der Weerd bariton
Rhodé Op ’t Hof...

Op woensdagavond 20 december a.s. wordt er een kerstkuier georganiseerd in Wapenveld, door verschillende Wapenveldse kerken.
Tijdens een wandelroute wordt onderweg het kerstverhaal op verschillende manieren verteld.
Wij zoeken nog mensen die het leuk vinden om mee te zingen met het gelegenheids-/’engelenkoor’ dat op deze avond diverse kerstliederen zal laten horen.
Je mag ook een gedeelte van de avond meedoen. Ook kinderen mogen...

Op maandag 25 en dinsdag 26 december, eerste en tweede kerstdag, is de deurcollecte bestemd voor het project ‘Christelijk onderwijs in Oeganda’ via stichting Woord en Daad.

In Kampala, de hoofdstad van Oeganda, wonen ruim 220.000 mensen in een sloppenwijk. Het leven van de kinderen, jongeren en volwassen in de sloppenwijken is kwetsbaar, maar onderwijs biedt hen perspectief op een...