gemeente.jpg

Pastorie Gruttoweg(Gruttoweg 25 september)   De eerste zondag van oktober is de Israëlzondag. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Nu, in 1949 heeft de hervormde synode dat zo ingesteld. Dat was dus kort na de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog én kort na de stichting van de staat Israël in 1948. Natuurlijk heeft Israël als het goed is elke zondag een plaats in de eredienst. Sowieso in de psalmen die we zingen samen met Israël en ook in onze voorbede. Toch zag de synode destijds meerdere redenen om toch een speciale zondag in te stellen. De motieven daarvoor zijn nog steeds belangrijk.

Allereerst is het een goede manier om zo gestalte te geven aan de liefde voor het volk Israël, via wie we zoveel van God ontvangen hebben. Het heil is immers uit de Joden. En is nog altijd bestemd voor eerst de Jood en daarna de heiden. Daarnaast is het goed om ons te bezinnen op de relatie die de Kerk met Israël heeft. Tot slot wil het ons aansporen tot gebed voor dit volk. Waarom trouwens eigenlijk op de eerste zondag van oktober? Omdat in oktober meerdere grote Joodse feesten plaatsvinden, zoals Rosh Hashana (nieuwjaar), Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. Komende zondagmorgen zullen we in de prediking stilstaan bij dat Loofhuttenfeest. De Schriftlezing komt uit Leviticus 23:33-44. Gezegende diensten gewenst!

Tenslotte
Van harte Gods zegen en nabijheid toegewenst!
Hartelijke groet, ds. A. van der Stoep.

Pastorie kerkstraat(Kerkstraat 25 september)  Vorige week zijn meerdere ramen van de kerk vervangen. Het was op Prinsjesdag en terwijl ik de troonrede meeluisterde, kon ik vanuit mijn studeerkamer zien hoe twee glazenzetters op een hoge stellage de ramen aan het zetten waren. Alleen al vanwege de hoogte alle bewondering en respect voor zoveel vakmanschap! Het zijn twee keer acht ramen boven elkaar. Het bijzondere is dat deze ramen verticaal zijn geplaatst. De ramen aan beide zijkanten van de kerk hebben een meer horizontale stand, hoewel er variatie is aangebracht, en ook daar ‘staande’ ramen zijn.

De ramen aan de vóórzijde van de kerk zorgen voor het licht dat nodig is voor de bediening van het Woord en de sacramenten. Vanuit de kerk zie je deze ramen niet, maar wel het licht dat naar binnen valt. Ze wijzen daarin al naar boven, waar onze Heere en Meester ons zegent vanuit de hemel. Door de andere ramen van de kerk kun je naar buiten kijken. Je ziet de heldere blauwe lucht en de bomen langs de Kerkstraat die in deze tijd van het jaar goudgeel beginnen te worden. Verticaal, dat wijst op God in de hemel. Horizontaal, dat wijst op de roeping die wij in de wereld hebben, steeds met de verwijzing naar boven. Is daarin ook niet het kruis van de Heere Jezus zichtbaar? Uiteraard weet ik niet of deze gedachte door de architect was beoogd… Misschien zijn er gemeenteleden die meer kunnen vertellen over de symboliek van ons kerkgebouw. Er zijn in ieder geval weer nieuwe ramen en voor het licht wordt van Hogerhand gezorgd!

Bij de diensten
Vorige week schreef ik dat ik de serie over de Galatenbrief voorlopig wilde gaan afronden. Na afgelopen zondag gaan mijn gedachten toch uit naar een vervolg. Het bijzondere van deze brief is dat je erin blijft lezen. En als je verder leest, begrijp je ook weer beter wat je eerder had gelezen. Je bladert nog eens terug en gaat steeds meer zien van de samenhang. De volgende preek gaat over Galaten 4:9: ‘en nu u God kent, ja wat meer is, door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren naar de zwakke en arme grondbeginselen, die u weer van voren af aan wilt dienen’. De preekstof voor D.V. volgende week zondag is daarmee al duidelijk. Het geeft ook extra ruimte om na te denken over de week van verslaving, die vanaf 8 oktober wordt georganiseerd vanuit de gemeente Heerde. Er zijn lijnen vanuit de Galatenbrief, want Paulus waarschuwt in Galaten 5:21 tegen onder andere dronkenschap en zwelgpartijen… Een relevant thema voor jongeren en ouderen.

Groet vanuit de Kerkstraat, Ds. G.H. Kruijmer.