gemeente.jpg

Binnen de kerkenraad is de vacature van ouderling H. Doornink vacant. Daarom heeft de kerkenraad in haar onlangs gehouden vergadering broeder D.H. Bronsink, Lagestraat 25 verkozen in deze. Hem is gevraagd om uiterlijk D.V. zaterdag 1 februari zijn beslissing kenbaar te maken. Wilt u broeder Bronsink in uw voorbede gedenken?

Dankbaar maken wij u en jou bekend dat de eindstand van de actie vrijwillige bijdrage 2020 in totaal € 155.141,40 bedraagt. Hiermee is het streefbedrag van € 156.000,- nog niet gehaald. Ondanks dat het streefbedrag nog niet is gehaald, mogen we als kerkelijke gemeente dankbaar zijn voor de vele financiële middelen die al toegezegd mochten worden. Daarom vragen wij u...

“Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen” Filippenzen 4:20

De tweede Alpha cursus is alweer voorbij en we kijken hier goed op terug. We zijn de Heere dankbaar voor de mooie periode die Hij ons samen heeft gegeven. Momenten waarbij we met elkaar hebben mogen spreken, luisteren, zingen, huilen, lachen, bidden, Bijbel lezen...