gemeente.jpg

Via deze weg brengen wij graag de vacature van een lid van de cliëntenparticipatieraad van WZU Veluwe ten behoeve van woonzorgcentrum Rehoboth Wapenveld onder uw aandacht. De cliëntenparticipatieraad zet zich in voor zowel de belangen van cliënten in de woonzorgcentra als ook voor cliënten die thuis zorg ontvangen. De cliëntenparticipatieraad heeft actief contact met cliënten. 

Als kerk hebben wij geen...

Op zondagmorgen ontmoeten jongeren elkaar door samen de kerkdienst te volgen vanuit zaal 3 in de kerk. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten en wat te drinken. Het is mooi om te zien dat verschillende jongeren hier gebruik van maken. We nodigen alle jongeren vanaf 12 jaar van harte uit om ook van deze...

Betrek kinderen meer bij de eredienst en de preek. Hoe betrek je kinderen echt bij de eredienst en de preek? Daarvoor biedt de HGJB preekschrijfkaarten aan. Met deze kaarten wil de organisatie zowel jonge als oudere kinderen uitdagen actief bezig te zijn met de preek.

De kaarten hebben verschillende thema’s en passen zo al snel bij de preek. Een echte...

Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergadering heeft de kerkenraad het nieuwe beleidsplan vastgesteld met een plaatselijke regeling, welke tot 10 april ter inzage liggen. Het beleidsplan is inhoudelijk gelijk aan het bestaande beleidsplan. Omdat de geldigheidstermijn van het beleidsplan verlopen was, was het noodzakelijk om de geldigheidstermijn te verlengen. Er is voor gekozen om de termijn te verlengen tot en met 2022.