gemeente.jpg

Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten worden uw gaven gevraagd voor de onderstaande doeleneinden:

D.V. zondag 31 mei en maandag 1 juni (Pinksterdagen)
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor het project ‘Steun de snelgroeiende kerk op Cuba’

D.V. zondag 7...

Schulden hebben een enorme impact. Als vrijwillig schuldhulpmaatje bij stichting Grip op de Knip, kun je het verschil maken in iemands leven, die het door de schulden niet meer ziet zitten. Hoe? In nauwe samenwerking met de hulpvrager breng je overzicht in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Daarna maak je samen een plan voor een oplossing. Maar...

Ook tijdens de coronacrisis gaat de GZB door met het verspreiden van het Evangelie. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Nu de gevangenissen zijn afgesloten, verspreiden gelovige gedetineerden zelf het Evangelie. In Noord-Rwanda werkt de familie Mager, ondanks een lockdown. Arme gemeenteleden verzamelen er voedsel en zeep. De kerk mag dit naar afgelegen dorpen brengen. “God opent ramen als deuren gesloten zijn”,