gemeente.jpg

Beste gemeente, Mede vanuit Jeruzalem en namens ons als Vrienden van Domari, wil ik u allen HEEL, HEEL, HARTELIJK DANKEN voor uw bijdrage tijdens de gehouden collecte voor de Domari (zigeuners) in en rond Jeruzalem op 30 juni jl. Het is niet in woorden uit te drukken hoeveel uw steun betekent.  Het allerbelangrijkste is gebed, maar dat er daarnaast ook...

Vakantietijd, komkommertijd? Ook voor de orgelcommissie?

Volgens Wikipedia is komkommertijd: ‘de benaming voor een bepaalde periode in het jaar, met name in de zomer, waarin er weinig nieuws te melden is omdat politici en veel anderen op vakantie zijn’. Nu houden wij ons als orgelcommissie niet met politiek bezig, maar het klopt wel dat het voor ons in de vakantieperiode...

Zoals je elders kunt lezen hebben we het afgelopen jaar het onderzoek naar ons jeugdwerk afgerond. Daarin stonden ook adviezen die betrekking hebben op de catechisaties. Denk daarbij aan het advies om de groepsvorming van de jongeren te stimuleren en om de ouders beter te betrekken bij de catechisaties. Dat laatste ook voor de praktische organisatie als bijvoorbeeld de catechisatietijden.

De afgelopen twee jaar is er, onder begeleiding van de HGJB, gewerkt aan een beleidsplan voor het jeugdwerk. Het groeiplan voor de periode 2019-2024 is hier de concrete uitkomst van. Het groeiplan is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de HGJB en alle leidinggevenden. Tijdens de zes toerustingsavonden is er samen nagedacht over het jeugdwerk rondom een geopende Bijbel.