gemeente.jpg

Het afscheid van Wapenveld ligt achter ons. Een indrukwekkende afscheidsavond met een lach en een traan op vrijdag en de afscheidsdienst op zondagmiddag. Als gezin danken we u en jou heel hartelijk voor de vele blijken van meeleven. We ontvingen prachtige cadeaus en ontelbaar veel brieven, mails en telefoontjes die ieder op zich ook een cadeautje waren. Veel woorden zijn...

Vanaf zondag 17 oktober willen we een volgende stap zetten in de openstelling van de kerk voor meer mensen. De kerkzaal zal dan worden opgedeeld in twee delen. Een deel waar mensen op 1,5m afstand kunnen zitten en een deel waar dan niet meer zo is. Wilt u op 1,5m afstand van elkaar zitten, dan vragen wij u zich op...

Na het vertrek van ds. Gerling zijn beide wijken vacant. Dat betekent dat we een consulent nodig hebben. Een consulent begeleidt het beroepingswerk, bewaakt de procedure en heeft in vergaderingen van kerkenraad en moderamen een adviserende stem, aldus de kerkorde. We hebben ds. R. Veldman uit Nunspeet bereid gevonden het consulentschap op zich te nemen.

Verder is hij beschikbaar voor...

De stroopwafelactie begint te lopen. We hebben inmiddels ruim 160 pakjes verkocht. Nog minimaal 440 te gaan. Bestelformulieren zitten in het informatieblad en de Jong en liggen in de hal van de kerk. In de kerk staat een doos waar ze in kunnen. Bestellen kan tot en met 22 oktober. Digitaal bestellen kan via de link op de website of...