gemeente.jpg

Na de startdienst en preekbespreking stelde een groepje de vraag wat er eigenlijk wordt bedoeld met de woorden dat God aan ieder een mate van geloof heeft toegedeeld (Romeinen 12:3). De Heere Jezus spreekt over een groot geloof, maar op andere momenten over klein geloof. We zagen in de preek dat enthousiast betekent: ‘in God zijn’, ‘van Hem vervuld zijn’.

Ik ben een kledinginzameling begonnen voor kinderen in Senegal. Er is daar grote behoefte aan zomerkleding voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar  De door mij ingezamelde kinderkleding wordt verscheept naar Gambia, waar een kennis van mij het daar ophaalt en meeneemt naar Senegal. Daar wordt de kleding vervolgens uitgedeeld.

Zijn uw kinderen uit de zomerkleding gegroeid en...

Afgelopen zondag was ik bij het jongerenweekend in Vierhouten, samen met de beide
jeugdouderlingen, Harold en Mark. De Bijbelstudie ging over ‘de uitdaging aandurven’. Een uitdaging sluit aan bij je sterke kanten. Soms helpt het om ‘problemen’ in het leven als een ‘uitdaging’ te zien.

Het is niet de bedoeling om dingen te versimpelen, door op ieder probleem de sticker uitdaging...

Door de gevolgen van corona en de nu steeds maar stijgende prijzen in de supermarkt en de torenhoge energieprijzen is er een kans dat er meer mensen in financiële problemen komen. Mocht dit bij u het geval zijn dan kan de diaconie een helpende hand bieden.

U kunt hierbij denken aan het beter inzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven,