gemeente.jpg

Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten en via de collectezakken in de hal van de kerk worden uw gaven gevraagd voor de onderstaande doeleneinden:

D.V. zondag 20 september
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. onderhoud kerkelijke gebouwen

D.V. zondag 27 september
1. Diaconie NL...

Laten we als hele gemeente weer elke zondag bij elkaar komen en de uitdaging aangaan verder te gaan waar we in maart 2020 mee zijn gestopt. Laat uw plaats in de kerkzaal niet leeg!

We mogen elke zondag weer als gemeente bij elkaar komen (maximaal 150 mensen per dienst). Als een ieder de handen ontsmet en een afstand van 1,5...

In het voorjaar heeft de ARKA-commissie geen acties kunnen houden. De redenen zijn bekend. Wel is er in die tijd contact geweest met de zustergemeenten in Polen. Door hen werd uitgelegd dat de kwetsbare gemeenteleden bij hen het ook uitermate moeilijk hebben en verbetering langzaam gaat. Het vangnet dat door de Nederlandse regering wordt ingezet speelt daar veel minder. In...

1.Ir. Martijn van den Boogaart nieuwe directeur GZB
Vanaf 1 september volgt Martijn van den Boogaart ds. Jan Ouwehand op als directeur van de GZB. We vroegen hem naar zijn dromen voor de GZB. Martijn: “Kort gezegd: dicht bij gemeenten zijn, in Nederland én in het buitenland. Ik wil graag gemeenten in Nederland en in het buitenland met elkaar verbinden. Een...