gemeente.jpg

Met liefde, creativiteit en inzet maken gemeenteleden appeltaarten, sokken, kaarten, enz. Een stukje huisvlijt met als doel: medemensen welke in veel mindere omstandigheden moeten leven te kunnen helpen in leven en christen zijn.
- Appeltaarten
- Noorse wollen sokken
- Zelfgemaakte kaarten

Kortlopende acties voor goede doelen
* Vleesactie voor gemeenten in Polen, ARKA, looptijd van 20 november tot 5 december
* Briefkaartenactie van...

Dankbaar maken wij u en jou bekend dat de actie vrijwillige bijdrage 2021 inmiddels een tussenstand van €156.577,- heeft bereikt. Wat is het opnieuw een wonder dat onze gemeente, ook financieel gezien, zo rijk gezegend wordt! Daar mogen we de HEERE dankbaar voor zijn.

Graag willen wij via dit bericht ook een ieder danken die heeft meegeholpen met de voorbereiding...

Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten en via de collectezakken in de hal van de kerk worden uw gaven gevraagd voor de onderstaande doeleneinden:

D.V. zondag 22 november
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. energiekosten

D.V. zondag 29 november
1. Diaconie NL 78 RABO...

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat de viering van het Heilig Avondmaal doorgang vindt. Daarom hebben we gekeken hoe we binnen de geldende anti-corona maatregelen toch het Heilig Avondmaal kunnen houden. Hierbij vinden we het belangrijk dat iedereen die wil de gelegenheid krijgt om de dienst bij wonen. Daarnaast  vinden wij het ook belangrijk dat mensen bewust kiezen om deel...