gemeente.jpg

Via deze weg brengen wij graag de vacature van een lid van de cliëntenparticipatieraad van WZU Veluwe ten behoeve van woonzorgcentrum Rehoboth Wapenveld onder uw aandacht. De cliëntenparticipatieraad zet zich in voor zowel de belangen van cliënten in de woonzorgcentra als ook voor cliënten die thuis zorg ontvangen. De cliëntenparticipatieraad heeft actief contact met cliënten. 

Als kerk hebben wij geen...

In de overkapping naast het kerkgebouw, aan de Manenbergerweg, wordt oud metaal en oud papier geplaatst buiten de inzameldagen om. Dat is niet de bedoeling. In overleg met kerkrentmeesters en de commissies hierbij het verzoek om deze ruimte niet meer te gebruiken voor opslag.

- Oud papier kan iedere 2e zaterdag van de maand aangeboden worden bij de containers aan...

Als Hervormde Gemeente in Wapenveld zijn wij verbonden met gemeenten in andere plaatsen. Wij willen naar elkaar omzien en elkaar tot steun zijn. Soms lukt het even niet om op eigen kracht voor elkaar te krijgen wat noodzakelijk is om als gemeente vitaal te blijven. Er kan bijvoorbeeld behoefte zijn aan een tijdelijke predikant of kerkelijk werker. Of er is...

Contante giften komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek via de aangifte inkomstenbelasting. Dit is vanwege fraudegevoeligheid bij aftrek van contante giften en de goede alternatieven voor contante giften, zoals het bancair overmaken van een gift, waarbij de gift aannemelijk te maken is met een bankafschrift. Deze aftrekbeperking geldt ook voor contante giften, waarvoor een kwitantie kan...