gemeente.jpg

“Aan onze God en Vader komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen” Filippenzen 4:20

De tweede Alpha cursus is alweer voorbij en we kijken hier goed op terug. We zijn de Heere dankbaar voor de mooie periode die Hij ons samen heeft gegeven. Momenten waarbij we met elkaar hebben mogen spreken, luisteren, zingen, huilen, lachen, bidden, Bijbel lezen...