gemeente.jpg

Laten we als hele gemeente weer elke zondag bij elkaar komen en de uitdaging aangaan verder te gaan waar we in maart 2020 mee zijn gestopt. Laat uw plaats in de kerkzaal niet leeg!
Helaas is het kerkbezoek vanaf 5 oktober weer beperkt tot 30 personen uit één wijk per dienst. Zie verder de infopagina op de homepage.

We mogen...

Bepalend voor wat wel of niet is toegestaan zijn de actuele overheidsmaatregelen. Deze zijn bepalend in geval informatie op deze website hiervan afwijkt.

1.Verjaardagzakjes
Vanaf 1 september zullen de verjaardagzakjes weer bij de jarigen in de gemeente aan huis worden opgehaald. Het inleveren van de verjaardagzakjes bij de kerk zal weer op de vertrouwde data plaatsvinden.

2. Kerkradiobusjes
Collectebusjes bij...

Voor gemeenteleden, die de kerkdiensten bezoeken, is er gelegenheid om de collectegaven vóór of na afloop van de dienst in èèn van de collectezakken te doen. De collectezakken staan opgesteld in de hal van de kerk.

Diaconie & Kerkrentmeesters.

Net zoals bij een bezoek aan een Bibliotheek, winkel of restaurant gelden er voor het bezoeken van een kerkdienst vergelijkbare gedragsregels.
Bij alle kerkdiensten zullen er kerkhulpverleners aanwezig zijn.
Update 23 november 2020

Gedragsregels
* Blijf thuis als u één van de onderstaande gezondheidsvragen met JA hebt beantwoord.
* Mondkapje gebruiken bij het betreden van de de kerk, afdoen op je zitplaats.
*