gemeente.jpg

Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten en via de collectezakken in de hal van de kerk worden uw gaven gevraagd voor de onderstaande doeleneinden:
De QR codes voor de collecten kunt u vinden onderaan deze pagina.

D.V. zondag 6 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. onderhoud orgel

D.V. zondag 13 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Stichting Gave
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. uitzending kerkdiensten

D.V. zondag 20 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. onderhoud kerkelijke gebouwen

D.V. zondag 27 juni
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. instandhouding beide predikantsplaatsen
4. Avondmaalscollecte voor Noodhulp India en Nepal

D.V. zondag 4 juli
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. beheer en ondersteuning

Zendingsbussen
Helaas zijn er, in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, voorlopig geen kerkdiensten waardoor er ook geen geld meer in de zendingsbussen komt. Zou u wel aan familie De Wit willen blijven denken en geven? 
NL 06  RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

QR codes voor de collecten

QR enkel code eredienst

     Collectes erediensten

 

 

 
QR enkel code zending

     Collecte voor de zending

 

 


 Avondmaalcollecte QR enkel code
    Collecte Heilig Avondmaal