gemeente.jpg

Op zon- en feestdagen zijn er per dienst drie collecten. Uw gaven worden dan gevraagd voor de onderstaande doeleneinden.
Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten wordt gevraagd uw gaven te geven via de Appostel app of de QR code op uw scherm. Ook kunt u uw gift geven via een maandelijke automatische incasso met vermelding van een  bedrag per doel.
- Diaconie
- Kerk
- UItgangscollecte
- Avondmaalscollecten met speciale bestemming
- Zendingsbus

Collecte en zendingsbus voor de zending

Met de opbrengst worden de werkzaamheden van de familie de Wit in Noord Oost Duitsland (Schwerin) gesteund. Geeft u ook om dit zendings- en evangelisatiewerk te steunen? Lees ook de maandelijkse gebedsbrief van familie de Wit. Zie voor meer informatie de pagina van de zendingscomissie.
NL 06  RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

Informatie over alle collecten per zon- of feestdag

Zondag 11 februari
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Schuldhulpmaatje
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. uitzending kerkdiensten

Zondag 18 februari
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. energiekosten

Zondag 25 februari
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. instandhouding beide predikantsplaatsen

Zondag 3 maart
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. voorjaarscollecte GZB

Zondag 10 maart
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. stichting Gave
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. energiekosten

Woensdag 13 maart, Biddag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. collectedoel in overleg met de basisscholen

Zondag 17 maart
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. collecte op Biddag

Zondag 24 maart
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. onderhoud kerkelijke gebouwen

Vrijdag 29 maart, Goede vrijdag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. instandhouding beide predikantsplaatsen

Zondag 31 maart, Eerste Paasdag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. diaconie paascollecte

Maandag 1 april, Tweede Paasdag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. diaconie paascollecte

Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten wordt gevraagd uw gaven te geven via de Appostel app of de QR code op uw scherm. Ook kunt u uw gift geven via een maandelijke automatische incasso met vermelding van een  bedrag per doel.