gemeente.jpg

Collecten erediensten
QR enkel code eredienst  Op zondagen tijdens beide kerkdiensten worden uw gaven gevraagd voor de aangegeven doeleneinden. Ook op feest- en gedenkdagen zijn er drie collecten per kerkdienst.
  Tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten wordt gevraagd uw gaven te geven via de QR code zoals aangegeven.


Zendingsbus en collecte voor de zending

QR enkel code zending  Na de kerkdiensten via de zendingsbus in de hal van de kerk en tijdens de livestream uitgezonden kerkdiensten worden uw gaven gevraagd voor de zending.
 Met de opbrengst worden de werkzaamheden van de familie de Wit in Noord Oost Duitsland (Schwerin) gesteund. Geeft u ook om dit zendings- en evangelisatiewerk te steunen? Lees ook de maandelijkse gebedsbrief van familie de Wit.
NL 06  RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zendingscommissie Ned. Herv. Gem. Wapenveld..

Avondmaalscollecte

Avondmaalcollecte QR enkel code  De Avondmaalscollecte heeft een speciale bestemming. Informatie hierover kunt u vinden bij de collecteninfo van de avondmaalszondag

 
Zondag 4 december, Avondmaalszondag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v.Avondmaalscollecte 'Pionieren in Caberg'
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. onderhoud kerkelijke gebouwen

Zondag 11 december 2022
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. stichting Hulp Oost-Europa
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. Jeugdwerk

Zondag 18 december
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. instandhouding beide predikantsplaatsen

Zondag 25 december, 1e Kerstdag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Woord & Daad

Maandag 26 december, 2e Kerstdag
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29 o.v.v. Woord & Daad

31 december, Oudejaarsavond
1. Diaconie NL 78 RABO 0326 5175 29
2. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00
3. Kerk NL 85 RABO 0326 5854 00 o.v.v. energiekosten

QR codes voor de collecten

QR enkel code eredienst

     Collecten erediensten

 

 

 
QR enkel code zending

     Zendingsbus en collecte voor de zending

 

 


 Avondmaalcollecte QR enkel code
    Avondmaalscollecte