gemeente.jpg

4 december 2020
Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit zijn in 2018 uitgezonden naar de stad Schwerin in Noordoost-Duitsland. Sinds de zomer van 2019 wonen ze in de wijk Lankow. Zij leven en werken daar onder niet eenvoudige omstandigheden. Mooie plannen vallen door het virus in duigen, maar gelukkig is God daar niet afhankelijk van. In deze gebedsbrief wordt gebed voor hun werk gevraagd

Wilt u/ wil jij God danken voor:familie de wit 30049107
-De buurvrouw. Ze heeft een baan gekregen! Dank voor deze gebedsverhoring! Tegelijk heeft ze het best zwaar om weer in de maatschappij mee te draaien. Ze moet er veel voor laten. Aan de andere kant brengt het haar weer tot nieuwe inzichten, over zichzelf en God. Bid dat ze op God mag vertrouwen, dat Hij het beste met haar voor heeft.

-De verjaardag van Lisa, deze kon ondanks de corona-maatregelen, gevierd worden. De buren werden verrast met koffie en taart. Dat werd met een versierde bolderwagen gebracht, i.p.v. hen uit te nodigen. Dit vond Lisa erg leuk om te doen. Ook bij de buren kwam het goed aan.

Wilt u/ wil jij God bidden voor:
-Geduld en doorzettingsvermogen en ook creativiteit. Soms lijken dagen een beetje nutteloos doordat Gerard en Janneke veel thuis moeten zijn vanwege de corona-maatregelen. Ze kunnen niet goed doen wat ze graag zouden willen doen. Tegelijk verliezen ze de moed niet en proberen ze manieren te vinden om contact te onderhouden of aan te gaan om van betekenis te zijn.

-De Kidsclub ligt nu een maand stil, vanwege verscherpte maatregelen. Bidt u mee dat deze weer opgestart mag worden. Verschillende gezinnen missen dit moment erg.
De kerstviering die ze in de wijk willen organiseren, waarbij mensen het echte Kerstverhaal horen. Ook hier is grote onzekerheid of dat door kan gaan. Bid ook hier voor wonderen, voor mogelijkheden en helderheid.

Bedankt voor uw/jouw gebed!

De familie De Wit is online te volgen: Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid.
Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin  
Weblog (nieuwsbrieven) op de GZB website: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit
Het adres: Familie G. de Wit, Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin, Duitsland

Op de pagina van de zendingscommissie ‘Zending IZB en GZB’ kunt u meer informatie vinden over Gerard&Janneke de Wit en het werk van de Zendingscommissie.