gemeente.jpg

In coronatijd is op deze pagina alle beschikbare informatie te vinden. Deze zal dagelijks worden geactualiseerd. Doordat de bezoekersaantallen per dienst beperkt zijn komt de gemeente ook via internet naar u/jou toe!
*
Livestream kerkdiensten  * Luisteren kerkdiensten  * Informatie collecten
Gaat u/jij ook de uitdaging aan om verder te gaan ....? lees verder
Vanaf 27 september weer middagdiensten: Aanvang half drie

Kerkdiensten vanaf zondag 2 augustus    * Plaatsen reserveren
*Informatie kerkbezoek, gebruiksregels, gebruiksplan ruimten, zie info

Nieuwe informatie:   Hulpsaam-telefoon 06-134 162 52, graag na 18.00 uur.
*Donderdag 24 september, Digitale Bondsdag Hervormde vrouw, zie info
*Profielschets van de te beropen predikant, info onderstaand (18 sept)
*
Nieuwe informatie van de Kerkrentmeesters, zie pagina (14 sept)
*Collectebonnen bestellen tot 25 september, zie info pagina (14 sept)
*Actuele info van de jeugdouderlingen, info onderstaand (12 sept)
*
Week Opening Winterwerk 2020/2021, info rubriek 'Actief'

Lees ook overig nieuws in rubrieken 'Actueel nieuws' en 'Agenda uitgelicht'

Beroepingswerk (18 september)
Zoals u is meegedeeld, heeft de kerkenraad toestemming gekregen om een predikant te beroepen in de vacature van ds. Koppelman. Het gaat om 0,8 fte, in overeenstemming met ons verzoek. De kerkenraad stelt u in de gelegenheid om namen in te dienen van te beroepen predikanten of proponenten. U dient dit schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te doen bij de scriba van de kerkenraad, broeder B.J. Cornelissen, Ellenhoorn 2, en u hebt daarvoor de tijd tot en met zaterdag 26 september. Het profiel van de te beroepen predikant kunt u zien in de profielschets.

Actuele info van de Jeugdouderlingen  (12 september)
Het winterwerk gaat bijna weer beginnen en we zijn dankbaar dat een hoop jeugdwerkactiviteiten weer van start kunnen gaan. Het blijft wel zoeken met elkaar en het vraagt veel discipline om rekening te houden met de coronamaatregelen. We merken dat dit ook veel vraagt qua voorbereiding en organisatie, zodat de veiligheid voorop staat.
Er wordt gewerkt aan een protocol voor deelname aan de jeugdwerkactiviteiten. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de website. Hier zal het actuele gebruikersplan worden gepubliceerd met daarin ook de maatregelen die voor het jeugdwerk van toepassing zijn.
Daarnaast willen we hierbij meer informatie geven over de start van het nieuwe winterseizoen. En verder ook een korte terugblik op activiteiten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.

1.Terugblik Riks club en Vakantie Bijbel Week
De kinderen hebben bijna 20 uitzendingen Riks club kunnen bekijken. Op deze manier is doorgegaan wat normaal bij de oppas gebeurt en hebben de kinderen verbinding gehouden met de gemeente. Voor de kinderen was dat heel fijn, maar ook voor de jonge gezinnen die op deze manier de kerkdiensten thuis konden volgen.
Voorlopig was dit de laatste uitzending van Riks club, mede omdat de kinderoppas weer van start is gegaan.

Het was ook wel even spannend of de Vakantie Bijbel Week kon doorgaan. Dat was improviseren voor de commissie, maar het is gelukt. Op maandagmorgen zijn de kinderen in de kerk samen gestart en Flip en Fleur waren daar ook weer bij. Er waren zo’n 85 kinderen. Na afloop werd een tas uitgedeeld met werkjes, kleurplaten en nog veel meer. Tijdens de week hebben de kinderen via filmpjes geluisterd naar de Bijbelverhalen en werden ze op een creatieve manier meegenomen in het thema: Duik erin.
Bijzonder om te zien hoeveel gemeenteleden zich met enthousiasme hebben ingezet op verschillende manieren voor zowel Riks club als de Vakantie Bijbel Week. Door de kinderen en jonge gezinnen is het erg gewaardeerd. Heel hartelijk dank hiervoor aan beide commissies en alle vrijwilligers! We danken de Heere voor het Evangelie van Jezus dat centraal mocht staan en bidden dat het werk onder de kinderen tot zegen mag zijn.

2.Start catechisaties, clubs, JV’s, Treffer en Jeugd Pastoraat
De catechisaties, clubs, JV’s, Treffer en Jeugd Pastoraat gaan het nieuwe winterseizoen weer van start. De uitnodigingen zijn hiervoor al verstuurd of vallen binnenkort op de mat. Op de pagina 'Catechisatie' kan je de dagen en tijdstippen inzien waarop we jullie graag willen ontmoeten. Voor alle data zie de seizoenagenda van de Catechisaties.
Eerder gaven we aan dat er zorgen waren gezien het grote aantal vacatures binnen Gideon. Club Gideon is verplaatst van woensdagmiddag naar woensdagavond van 18.00 tot 19.15 uur.
We zijn blij dat er in de vakantie drie nieuwe leidinggevenden zijn gevonden waardoor de bezetting rond is!

3.Belijdenisdienst 4 oktober
De belijdenisgroep hoopt de komende weken op een goede manier af te ronden en toe te leven naar de dienst. De belijdenisdienst zal plaatsvinden op D.V. zondagmorgen 4 oktober. Een moment om naar uit te zien als jonge mensen de Heere persoonlijk als Verlosser belijden in het midden van de gemeente. Veel om voor te danken en om naar uit te zien.
Wilt u ook bidden voor de belijdeniscatechisanten en alle kinderen en jongeren? We lezen in Lukas 22: 32 dat we niet alleen bidden: “Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt”.
Hartelijke groet van de Jeugdouderlingen Harold Prins en Mark Meuleman