gemeente.jpg

Op of via deze pagina is de actuele informatie voor de gemeente beschikbaar. De omstandigheden maken kerkbezoek en activiteiten beperkt of onmogelijk. De kerk komt nu via internet naar u/jou toe!
*
Livestream kerkdiensten  * Luisteren kerkdiensten * Informatie collecten

'Een toekomst vol van hoop', het thema van de Sing-in van 21 feb., nu ook mee te beleven.
Bijbeluur woensdag 24 febr. 14.30 uur met Erik Krooneman, kerkdienstgemist, zie ook info

Reserveren
voor beperkt kerkbezoek en overige activiteiten.

Informatie over regels kerkbezoek (23 nov.), gebruiksregels ruimten (23 nov)

Covid-19 en vaccinatiedownload 1
In de lezing van 17 februari ging arts drs. Alie Hoek-van Kooten in op de verschillende aspecten van het corona virus en het vaccineren. Wat het met het lichaam doet, de epidemie zijn gang laten gaan of vaccineren. Dit alles in een gezondheids-, Bijbels- en maatschappelijk perspectief. Deze lezing is nu beschikbaar via de livestream en kerkdienstgemist.

>>
 Wijkouderlingen vragen u door te geven van 'wel en wee', info onderstaand

Hulp nodig? Bel dan Hulpsaam telefoond 06-134 162 52, graag na 18.00 uur
Boekwinkel Shalom gesloten, wel bestellen / thuisbezorgeninfo onderstaand
Bid u deze maand ook voor familie de Wit? Lees de gebedsbrief februari 2021
Meest actuele informatie: 
*14 feb. Vanaf 22 februari pastoraat wijk zuid, H.(Erik) Krooneman,zie info
*
8 feb. Arjan van Hees heeft 7 maanden stage in onze gemeente, lees info

Lees ook overig nieuws in rubrieken 'Actueel nieuws' en 'Agenda uitgelicht'

Kerkdiensten met bezoekers beperkt  (5 januari)
Na de afkondigingen van de verscherpte maatregelen van 15 december zijn er gedurende de week aanvullende richtlijnen gekomen. De kern hiervan is het dringende advies om alleen livestream kerkdiensten te houden. Daarbij wordt benoemd dat als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de feestdagen, dat mogelijk is met maximaal 30 bezoekers.

Daarom heeft de kerkenraad besloten dat livestream diensten de norm wordt en dat hier in voorkomende gevallen van afgeweken wordt. Met dit in gedachten heeft de kerkenraad besloten om bij de volgende diensten 30 kerkgangers toe te laten:
Let op! Op dit moment geen data bekend van diensten met bezoekers.
De kerkenraad

Samen als jongeren de kerkdienst volgen (5 januari)
Het samen luisteren van de dienst als jongeren in het verenigingsgebouw kan tijdens de lockdown (sowieso t/m 19 januari) helaas niet doorgaan, omdat de maatregelen zijn aangescherpt. Zodra dit wel weer mogelijk is, zullen we dit direct weer gaan organiseren en communiceren. Het is wel mogelijk om je aan te melden voor één van de onderstaande diensten in de kerk waarbij maximaal 30 kerkganders worden toegelaten: 
Let op! Op dit moment geen data bekend.

Overige diensten uitsluitend via de livestream tot het einde van de lockdown.
Hartelijke groet, Jeugdouderlingen Harold Prins en Mark Meuleman

Boekwinkel Shalom gesloten, wel bestellen   (14 december)
Net zoals alle andere niet-essentiële winkels is Shalom vanaf 15 december tot einde lockdown gesloten.
Er kan echter wel een bestelling geplaatst worden, zie hiervoor de nieuwspagina van Shalom.
De bestelling zal dan uiterlijk de volgende dag bij u thuis bezorgd worden. Mocht het door u bestelde artikel niet op voorraad zijn, dan hoort u via de mail wanneer u het thuis kunt verwachten.

Shalom bezorgt gratis in Wapenveld, Heerde, Oene, Vorchten en Veessen.
Hartelijke groet, team Shalom

Doorgeven van 'wel en wee' (1 december)
We hebben allemaal de ervaring: de corona crisis maakt dat er minder contacten zijn. Dat geldt ook voor het pastoraat. Minder dan anders hebben we zicht op wat er in de gemeente aan wel en wee speelt.

Als kerkenraad willen graag met u meeleven maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte zijn. Zeker in deze tijden waarin we elkaar rondom de diensten en de doordeweekse activiteiten minder spreken is het van belang dat u ons informeert. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen uw wijkouderling te informeren zodat we met elkaar kunnen meeleven. Laat ons het weten.
Een hartelijke groet van uw wijkouderlingen

Contante betalingen en giften vanaf 2021 niet langer fiscaal aftrekbaar
Let op! Contante betalingen en giften komen vanaf 2021 niet meer in aanmerking voor de giftenaftrek via de aangifte inkomstenbelasting. Dit is vanwege fraudegevoeligheid bij aftrek van contante betalingen en giften. Tevens zijn er nu goede alternatieven voor contante giften, zoals het bancair overmaken van een gift, waarbij de gift aannemelijk te maken is met een bankafschrift. Een reden temeer om collectebonnen via de bank te (gaan) betalen.
Deze aftrekbeperking geldt ook voor contante giften, waarvoor een kwitantie kan worden overlegd.

Concreet houdt dit in dat de contante aankoop van collectebonnen en overige contante giften aan de Hervormde Gemeente Wapenveld vanaf 2021 niet meer als giften kunnen worden opgevoerd in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor meer informatie zie de pagina 'Collectebonnen + webshop'.