gemeente.jpg

Kerkdiensten 
Elke zondag zijn er twee diensten, 9:30 en 18:30 uur. Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in twee groepen.

Pinksteren, de Geest ook voor mij?
pinksteren Jezus had het Zijn leerlingen verteld: na mijn opstanding uit de dood komt de Heilige Geest. Ik laat jullie niet alleen. Hij komt en zal jullie doen weten wat het betekent, dat Ik gekomen ben. Mijn Geest zal jullie steeds weer in herinnering brengen ….. lees verder 


Ont-moeten,
samen aan tafel is een plek van gezelligheid, do 2 juni  Info
Evangelisatiedienst
in de ochtenddienst van zondag 12 juni              Info
Ontmoetingsmiddag voor ouderen,
wo 15 juni om 14:30 uur           Info
VakantieBijbelWeek, 
thema alles andersom, 15 t/m 19 augustus       Info
Overige informatie
 beschikbaar in 'Agenda uitgelicht' en 'Seizoenagenda'


Uit de pastorie 
(24 mei)
Zondag 29 mei is de zogenaamde ‘Wezenzondag’. Een term  ....lees meer

Uitgave #JONG verschijnt aan het begin nieuwe winterseizoen. lees meer
Bid u deze maand ook voor familie de Wit? Lees de gebedsbrief april 2022
Riks Club is terug! De nieuwste aflevering staat online. Ga naar Riks Club
Meest actuele informatie:
* Geldzorgen? Samen zoeken naar een oplossing, schroom niet.         Info
*
Noodhulp voor Oekraïne, gevraagd wordt te geven ..lees hoe u dat kan doen.

Doorgeven van 'wel en wee'
Als kerkenraad willen graag met u meeleven maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte zijn. Zeker in deze tijden waarin we elkaar rondom de diensten en de doordeweekse activiteiten minder spreken is het van belang dat u ons informeert. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen uw wijkouderling te informeren zodat we met elkaar kunnen meeleven. Laat ons het weten.
Een hartelijke groet van uw wijkouderlingen