gemeente.jpg

* Livestream kerkdiensten  * Luisteren kerkdiensten   * Informatie collecten
Bovenstaande snelkoppelingen zijn ook te vinden op de homepage, rubriek 'Kerkdiensten'

Reserveren
voor deelname aan de diensten. Een ieder wordt uitgenodigd dit voor alle diensten te doen. Ook gasten worden van harte uitgenodigd, zie info. Bij overschrijding van de beschikbare plaatsen hebben de wijken volgens rooster prioriteit. Zie info onderstaand. Ook is er tijdens elke morgendienst kinderoppas.


>> Wijkouderlingen vragen u door te geven van 'wel en wee', info onderstaand
Bid u deze maand ook voor familie de Wit? Lees de gebedsbrief april 2021
Meest actuele informatie: 
* Geef je op als vrijwilliger (jong en oud) voor de VBW 2021, zie info

Lees ook overig nieuws in rubrieken 'Actueel nieuws' en 'Agenda uitgelicht'

Geef u op voor de diensten!
We merken dat er bij sommige mensen schroom is om zich op te geven voor de kerkdiensten. Men denkt dan men dan de plek inneemt van iemand anders. Dit is niet terecht. Bij het indelen krijgen degenen uit de genoemde wijken voorrang. De overige plekken worden daarna vergeven op basis van het laatste kerkbezoek. Wie langer geleden een dienst heeft bezocht, heeft voorrang op iemand die vorige week nog een dienst heeft bezocht. Op deze manier krijgt iedereen regelmatig de gelegenheid om een dienst te bezoeken en neemt u dus nooit de plek van iemand anders in. U kunt zich dus met een gerust hart ook voor elke dienst opgeven.
Uw kerkenraad

Versoepeling maatregelen
(22 juni)
In lijn met de door de overheid afgekondigde versoepelingen is er ook ruimte om de coronaregels m.b.t. het gebruik van de kerkzaal te versoepelen. De volgende drie dingen veranderen vanaf aanstaande zondag. Het maximaal aantal bezoekers per dienst wordt verhoogd naar 150 mensen. Tijdens de dienst mogen de aanwezigen meezingen met alle Psalmen die gezongen worden en het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsing in het kerkgebouw is niet meer verplicht.

Er blijven ook nog een aantal zaken onveranderd. De 1,5m regel geldt nog altijd en het ontsmetten van de handen bij binnenkomst is ook nog steeds verplicht. Tijdens de dienst zal er niet gecollecteerd worden. In plaats daarvan staan er bij de uitgang collectezakken. Het verlaten van de kerkzaal gebeurt nog steeds in blokken, te beginnen met het blok aan de kant van het kerkplein. Wij verzoeken u de hal van de kerk zo snel mogelijk te verlaten. Hierdoor blijft het voor iedereen mogelijk om de 1,5m regel te hanteren. Voor meer info zie de gedragsregels voor het kerkbezoek.

Om de luchtkwaliteit in de kerkzaal te waarborgen zal de luchtverversing gedurende de gehele dienst op een hogere stand staan dan dat we in het verleden gewend waren. Tijdens het zingen zal de luchtverversingsinstallatie op de hoogst mogelijkste stand worden gezet zodat alle aanwezige lucht in de kerkzaal extra ververst wordt.

Doorgeven van 'wel en wee'  
(juni 2021)
Als kerkenraad willen graag met u meeleven maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte zijn. Zeker in deze tijden waarin we elkaar rondom de diensten en de doordeweekse activiteiten minder spreken is het van belang dat u ons informeert. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen uw wijkouderling te informeren zodat we met elkaar kunnen meeleven. Laat ons het weten.
Een hartelijke groet van uw wijkouderlingen