gemeente.jpg

Op of via deze pagina is de actuele informatie voor de gemeente beschikbaar. De omstandigheden maken kerkbezoek en activiteiten beperkt of onmogelijk. De kerk komt nu via internet naar u/jou toe!
* Livestream kerkdiensten  * Luisteren kerkdiensten   * Informatie collecten

wo 19 mei, tiener- en jongerenavond, thema ‘Houd moed, heb lief', zie info

Reserveren
voor beperkt kerkbezoek (60) en overige activiteiten.

Informatie over regels kerkbezoek (23 nov.), gebruiksregels ruimten (23 nov)

Hemelvaart, is dat voor mij belangrijk?download 2
Jezus heeft na zijn opstaan uit het graf nog veel met Zijn leerlingen gesproken. En veertig dagen na Zijn opstanding zijn ze samen op weg gegaan, naar de Olijfberg. En daar is het gebeurd: Hij is naar de hemel gegaan. Gewoon, omhoog. Tot een wolk ….. lees verder

>> Wijkouderlingen vragen u door te geven van 'wel en wee', info onderstaand
Hulp nodig? Bel dan Hulpsaam telefoon 06-134 162 52, graag na 18.00 uur
Bid u deze maand ook voor familie de Wit? Lees de gebedsbrief april 2021
Meest actuele informatie: 
3 mei Vanaf 9 mei, diensten met maximaal 60 bezoekers, zie onderstaand
*
30 apr. Virtueel dorpskoor i.s.m. de Petruskerk, GK de Brug, doe mee! zie info
*
20 apr. Oproep invulling vacature clienten-partecipatieraad Rehoboth, zie info
*
20 apr. Winterwerk, terugkijken en vooruitzien, zie info

Lees ook overig nieuws in rubrieken 'Actueel nieuws' en 'Agenda uitgelicht'

Bijwonen kerkdiensten 60 bezoekers (3 mei)
Doordat de coronastatus door de overheid is veranderd van “zeer ernstig met verzwaring” naar “zeer ernstig” ontstaat de mogelijkheid voor grotere kerken om meer mensen in de diensten te verwelkomen. In ons geval betekent dit dat we met ingang van zondag 9 mei 60 mensen per dienst kunnen gaan verwelkomen. De basismaatregelen (1,5m afstand e.d.) om de verspreiding van corona te voorkomen blijven vanzelfsprekend van kracht.
Met een hartelijke groet van de Kerkenraad

Doorgeven van 'wel en wee'  (1 december)
We hebben allemaal de ervaring: de corona crisis maakt dat er minder contacten zijn. Dat geldt ook voor het pastoraat. Minder dan anders hebben we zicht op wat er in de gemeente aan wel en wee speelt.

Als kerkenraad willen graag met u meeleven maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte zijn. Zeker in deze tijden waarin we elkaar rondom de diensten en de doordeweekse activiteiten minder spreken is het van belang dat u ons informeert. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen uw wijkouderling te informeren zodat we met elkaar kunnen meeleven. Laat ons het weten.
Een hartelijke groet van uw wijkouderlingen

Concreet houdt dit in dat de contante aankoop van collectebonnen en overige contante giften aan de Hervormde Gemeente Wapenveld vanaf 2021 niet meer als giften kunnen worden opgevoerd in uw aangifte inkomstenbelasting.
Voor meer informatie zie de pagina 'Collectebonnen + webshop'.