gemeente.jpg

Kerkdiensten
Iedere zondag zijn er twee diensten, om 9:30 en 14:30 uur. 
Zondagmorgen 5 februari lezen we met elkaar verder in het Mattheüsevangelie, deze keer hoofdstuk 8:5-13. Daar geneest Jezus de zoon van een heidense hoofdman en – belangrijker – Hij verwondert zich over het grote geloof van die hoofdman.
‘s Middags gaat voor ds. G.J. Codée uit Zwolle
Tijdens de ochtenddienst is er voor 0 t/m 3 jr kinderoppas & Bijbelklas vanaf 4 t/m 6 jr, meer info
Zondag is de eerste dag van de week, daarna volgen er nog zes. Begin je elke dag ook met Eerst Dit?

'Met Jezus door het water', was het thema van zondagmiddag 22 januari
     met het 
koor 'de Regenboog' en ds. van der Stoep beleef het (weer) mee

Ouderavond voor tieners, thema opvoeding rond seksualiteit do 2 feb. Info
Elkaar ontmoeten, 
koffie en wat lekkers na de morgendienst op 5 feb. Info
Ontmoeting met Gerard en Janneke de Wit,
zondag 5 februari   info
Inzameling van oud papier,
zaterdag 11 februari   Info
Ont-moeten,
gezellig samen de maaltijd gebruiken, donderdag 16 feb .Info
Gemeente Opbouw Weekend,
 30 juni, actuele informatie, update 1 februari
Meer info    
 'Seizoenagenda'        'Agenda uitgelicht'        'Actueel nieuws'


Uit de pastorieën aan de Gruttoweg en de Kerkstraat
 (30 januari lees meer
In gesprek over de catechese    lees meer

Samen rondkomen is voor steeds meer mensen lastiger geworden.
        De gemeente, Stip en verschillende vrijwilligersorganisaties... lees meer
Energiefonds is opgezet door de diaconie. Lees meer informatie hierover
Verrpachting van een perceel grasland door de diaconie   Info
Hulp gevraagd voor de bazaar van de vrouwenvereniging Hanna   Info

#JONG
, info over jeugdwerk, verschijnt jaarlijks in september  lees meer

Nieuwsbrief van Gerard en Janneke de Wit, Schwerin dec. 2022  download
Praktische gift gevraagd voor het werk in Schwerin, naar hun verlanglijstje
Bid u
deze maand ook voor familie de Wit? Zie gebedsbrief   december 2022

Doorgeven van 'wel en wee'
Als kerkenraad willen graag met u meeleven maar dan moeten wij hiervan wel op de hoogte zijn. Zeker in deze tijden waarin we elkaar rondom de diensten en de doordeweekse activiteiten minder spreken is het van belang dat u ons informeert. Daarom vragen wij u om in voorkomende gevallen uw wijkouderling te informeren zodat we met elkaar kunnen meeleven. Laat ons het weten.
Een hartelijke groet van uw wijkouderlingen