gemeente.jpg

In coronatijd is op deze pagina alle beschikbare informatie te vinden welke dagelijks zal worden geactualiseerd. Doordat er geen of beperkt bijeenkomsten zijn komt de gemeente via internet nu naar u/jou toe!
*
Livestream kerkdiensten  * Luisteren kerkdiensten  * Informatie collecten   * Riksclub, voor kinderen van 3-9 jaar

Kerkdiensten vanaf zondag 5 juli
* Informatie zondagse kerkdiensten vanaf 5 juli, zie info  (30 juni)
* Spelregels voor uw kerkbezoek, zie info (30 juni)
* Plaatsen reserveren

Nieuwe informatie:   Hulpsaam-telefoon 06-134 162 52, graag na 18.00 uur.
*
Vakantie Bijbel Week (VBW), dit jaar op een andere manier, zie info onderstaand  (20 juni)

Informatie activiteiten in coronatijd
Pastorale zorg door dominee Gerling en dominee Den Dikken vindt, alleen in dringende gevallen, per telefoon plaats.
* Bijbeluurtje, wekelijks woensdag half drie via de kerkradio / kerkdienstgemist.

* De diensten van 9.30 / 18.30 uur en bijzondere diensten worden uitgezonden, zie info bovenstaand.
* In de maanden juni en juli is er geen verkoop van collectebonnen.

Lees ook het overige nieuws in de rubriek 'Actueel nieuws'

Bemoedigingen voor jouw en om door te geven
*Potcast 'God zorgt'  * Bidden om rust   * Als corona je aandacht opeist   * Tijd om los te laten  * You raise me up, lied over vertrouwen op Gods nabijheid   * Lopen op het Water

De Vakantie Bijbel Week (VBW), dit jaar op een andere manier  (20 juni)
In de laatste week van de zomervakantie (24 t/m 27 augustus) zal er weer een Vakantie Bijbel Week worden gehouden, maar in verband met alle corona-maatregelen is er deze zomer gekozen voor een andere opzet. Lees het volledige artikel voor meer informatie.

Informatie voor de jeugd van de jeugdouderlingen  (30 mei)
Nadat we plots alle activiteiten moesten stoppen zijn we ondertussen weer een stap verder en aan het kijken wat nu nog wel kan. Daarnaast komt er een nieuw seizoen aan. Er zijn nog veel onzekerheden over hoe de situatie dan is, maar we gaan nu wel de voorbereidingen doen. Wat beseffen we juist nu dat we afhankelijk zijn van wat we van de HEERE krijgen.

Riks club
Eén van de dingen die wel nu kunnen doen is de Riks club. Via deze wekelijkse video’s kunnen we doorgang geven aan wat normaal bij de oppas gebeurd. En meer. Via de Riks club kunnen we de kinderen toch verbinding laten houden met onze gemeente. Daarnaast kunnen we de gezinnen ondersteunen om de kerkdiensten te kunnen volgen. Dankbaar zijn wij voor zoveel mensen die hun schouders onder dit werk hebben gezet en nog steeds elke week zetten.
Nog praktisch: Als je de werkbladen thuis wilt ontvangen kun je je aanmelden via de website. Kijk zondag het nieuwe programma op riksclub.nl. Deze komt om 8 uur online. Op vrijdag plaatsen we de werkbladen online zodat deze alvast geprint kunnen worden.
Catechisaties
Door de plotselinge stop is er nog weinig aandacht geweest om op dit seizoen terug te kijken. Jammer dat we niet samen met de jongeren konden afsluiten. Helemaal omdat we dit jaar een behoorlijke verandering hebben gehad met de bredere invoering van de mentorcatechese. Over het algemeen hebben we daar veel positieve reacties over gehad. Daar zijn we dankbaar voor. Voor de mentoren was het dit jaar ook nieuw en er kwam extra veel op hen af toen ds. Koppelman met emeritaat ging en we niet goed vervanging konden krijgen. Extra dankbaar dat we met extra hulp van andere gemeenteleden het catechisatieseizoen konden voortzetten.
Voor volgend jaar is het nu nog wat te vroeg. Daarover hopen we jullie te informeren via de website en kerkbode. Wel hebben we dominee Geerts bereid gevonden om de catechisaties op dinsdagavond te gaan verzorgen. Ook daar zijn we dankbaar voor. Wat is er veel om voor te danken!
Hopelijk lukt het om binnenkort ook het seizoen van de belijdenisgroep op een goede manier af te ronden in een kerkdienst waarin we samen en persoonlijk de HEERE belijden als onze troost in leven en sterven.
Clubs en JV’s
Voor de clubs en JV’s is nu vooral aandacht om in het nieuwe seizoen weer voldoende leiding te vinden. Vooral de woensdagmiddagclub is een aandachtspunt. Afgelopen jaar zijn we gestopt met de jongste club Benjamin omdat het niet haalbaar bleek voldoende leiding te vinden voor de woensdagmiddag. Nu dreigt het ook dat we onvoldoende leiding kunnen vinden voor club Gideon. Bij deze dan ook een dringend beroep op de gemeente om als de vraag komt niet te snel te bedanken. Het is een taak en verantwoordelijkheid van de hele gemeente en het zijn concreet 10 woensdagmiddagen per jaar. We hopen en bidden dat het werk onder kinderen door mag gaan!
Ten slotte
Ondertussen leven er nog meer ideeën over wat we wel nog kunnen doen. We hebben al een Sing in meegemaakt. Maar denk aan ontmoetingen via de digitale snelweg als Skype, Meets, Teams enz.. Maak er gebruik van ook als jongeren. Het is goed mogelijk om op deze manier ook met Bijbelstudie door te gaan weten we uit eigen ervaring. Mogelijk dat het ook de Treffer lukt om via deze route weer wat activiteiten te gaan organiseren. Het blijft even zoeken en soms is het wat onwennig, maar het is wel een weg waarlangs de HEERE voor ons als gemeente kan Jeugdouderlingen zorgen. Hartelijke groet van de jeugdouderlingen Mark Meuleman en Harold Prins

Bijbeluurtje elke woensdagmiddag  (2 april)
Rehoboth kan geen bezoek meer worden ontvangen en ook veel andere ouderen zijn (terecht!) heel terughoudend met bezoek. Dat kan wel maken dat de dagen erg lang duren...! Juist voor u hoop ik elke woensdagmiddag een Bijbeluurtje te houden. Dit zal worden uitgezonden via de kerkradio / kerkdienstgemist. Het begint om 14.30 uur. We bidden en lezen samen uit de Bijbel. Ik zal een korte overdenking houden. Ook wordt een aantal mooie psalmen en geestelijke liederen gedraaid. Hopelijk doet het u goed! Ds. Gerling