middengroep.jpg

Heb je, als vrouw, zin om, naast gezellig met elkaar praten over van alles en nog wat, ook bezig te zijn met Bijbelstudie, dan nodigen we je van harte uit om naar Vrouwenvereniging Hanna te komen! Alle data zien? Zie de seizoenagenda van Hanna.

Het is goed om in deze tijd, waarin iedereen opgeslokt wordt door allerlei bezigheden, een moment de tijd en rust te nemen om stil te staan bij de dingen van Gods Koninkrijk, die van eeuwigheidswaarde zijn! Daarnaast kunnen we elkaar tot hulp en steun zijn.

Dit seizoen zullen we de brieven van Paulus aan Timotheüs behandelen. We doen dit aan de hand van de Bijbelstudies uit ons blad ‘De hervormde VROUW’, geschreven door ds. A.C. de Kruijf uit Rijssen.

De Timotheüsbrieven zijn persoonlijke brieven, die Paulus geschreven heeft aan zijn leerling Timotheüs. Timotheüs is afkomstig uit Derbe of Lystre en zoon van een heidense, Griekse vader en een gelovige, Joodse moeder. Paulus noemt hem zijn ‘oprechte zoon in het geloof’. Deze uitdrukking werd o.a. vaak gebruikt om de verhouding tussen leraar en een trouwe leerling aan te duiden. Timotheüs geeft, als Paulus hem de brieven schrijft, leiding aan de gemeente van Efeze. Efeze is in die dagen een grote havenstad aan de westkust van klein-Azië (in het huidige Turkije). Het is een belangrijk handelscentrum, welvarend en bruisend van activiteit. De verering van de heidense afgoden speelt er een belangrijke rol, met name de dienst aan de godin Artemis.

Paulus schrijft zijn brieven aan Timotheüs om hem zo goed mogelijk toe te rusten voor de taak die hij heeft in het leiden van de gemeente en roept hem in zijn brieven op om te blijven in Efeze, omdat er in de gemeente mensen zijn opgestaan die een valse leer, een dwaalleer verkondigen. Dit werkt verwoestend in de gemeente. Paulus roept Timotheüs op om deze dwalingen te bestrijden. (Overgenomen uit de inleiding op de Bijbelstudie uit het meinummer. Het is handig als je deze inleiding óók doorleest als achtergrond bij de brieven aan Timotheüs).

We komen één keer in de veertien dagen op maandagavond bij elkaar in het verenigingsgebouw van de kerk. De avonden beginnen om 19.45 uur en sluiten af omstreeks 21.30 uur.

Je mag ook rustig eerst eens vrijblijvend een avond komen kijken of het je wat lijkt (leeftijd is trouwens vanaf 45 jaar).

De eerste avond hopen we te houden op D.V. maandag 16 september 2019 en dan behandelen we Bijbelstudie 1 uit de Hervormde VROUW van juni.
Nieuwelingen kunnen een kopie vragen bij Hannie v.d. Vrugt (038 4470486).

Voor eventuele vragen kun je terecht bij één van de bestuursleden:

Bestuur
Linda Bosman, presidente, tel. 447 01 80    Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Janneke  Bijsterbosch, algemeen adjunct, tel. 447 02 12 
Hannie van der Vrugt, secretaris, tel. 447 04 86   Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Willie Stijf, penningmeester, tel. 447 92 36
Greet Bijsterbosch, lid, tel. 447 94 43
Stien Stapper, lid, tel. 447 99 94
Martha Boer, lid, tel. 447 94 33