middengroep.jpg

De 'Hanna' vrouwenvereniging ' komt één keer in de veertien dagen bijeen. Behandeld worden de Bijbelstudies uit de 'Hervormde Vrouw'. De vereniging maakt zich verdienstelijk met het maken van allerlei creatieve dingen ten bate van de kerk. Deze spullen worden verkocht op de jaarlijkse verkoopdag, welke wordt gehouden in november. Er wordt ook op bestelling gewerkt. Leden van de vrouwenvereniging brengen bezoeken aan bejaarden, chronisch zieken en aan hen die terugkeerden uit het ziekenhuis.

Wij komen één keer in de veertien dagen op maandagavond bijeen in het kerkelijk centrum. De avonden beginnen steeds om 19.45 uur (sluiten af omstreeks 21.30 uur). Alle data zijn te vinden op de homepage via de toets ‘Seizoenagenda’s' .

Alle leden, maar vooral ook nieuwe leden (vanaf 45 jaar), nodigen we van harte uit om naar de vereniging te komen. Het is goed om in deze tijd, waarin iedereen opgeslokt wordt door allerlei bezigheden, een moment de tijd en rust te nemen om stil te staan bij de dingen van Gods Koninkrijk, die van eeuwigheidswaarde zijn! Daarnaast kunnen we, als vrouwen, elkaar tot hulp en steun zijn.
Wil je liever eerst eens vrijblijvend een avond komen meemaken, dan kan dat natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.

De vereniging is aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond. Voor meer informatie ga naar www.hervormdevrouwenbond.nl
Foto's van de afgelopen bazaars zijn te vinden in de rubriek op de homepage 'Gemeente in beeld'

Thema seizoen 2017/2018 is 'Voorloper en wegbereider'
In dit winterseizoen willen we in de Bijbelstudies gaan kijken naar het leven van Johannes de Doper, een profetisch figuur als voorloper en wegbereider voor de Heere Jezus Christus.

Zacharias en Elizabeth ontvangen hem op hoge leeftijd. Johannes, zijn naam betekent ‘de Heere is genadig’, wordt geboren in een tijd wanneer Israël al lang geen baas in eigen land meer is. De Romeinen hebben het voor het zeggen. Veel heidense invloeden worden vooral in het noordelijke deel van Israël gevonden: gemengde huwelijken en ook veel heidense (magische) praktijken, al of niet gecombineerd met het geloof in de God van Israël. Ook waren er veel verschillende groepen mensen (denk o.a. aan Farizeeërs, Sadduceeën, Zeloten). Kortom, een veelheid van opvattingen ten opzichte van de God van Israël.

Aangrijpend is dat er al heel lang geen openbaar spreken van God wordt gehoord. De HEERE lijkt er het zwijgen toe te doen. Terwijl Hij wel heeft beloofd dat er een vervolg komt: de komst van de Messias, welke voorafgegaan zal worden door een heraut, een Elia-gestalte.

In deze situatie wordt Johannes geboren. God maakt een nieuw begin. De Heere is genadig! Hij gedenkt aan Zijn verbond. Hij houdt getrouw Zijn Woord, dwars door alle afval en ontrouw van Israël heen. Johannes wijst van zichzelf af op Jezus Christus als het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt. Zijn lijfspreuk is: ‘Hij moet meer worden, ik echter minder’ (Joh. 3: 30). Johannes laat in zijn prediking het volle licht vallen op de Heere Jezus en roept op tot bekering, waarbij de doop aanwezig is, als zichtbaar teken van levensverandering.

De God van Johannes leeft nog!
Dat is ook hoopvol voor vandaag de dag, waarin het óók lijkt alsof God zwijgt en de stemmen van ongeloof en atheïsme de overhand lijken te krijgen. Laten we moed putten uit het feit dat God een nieuw begin maakt, dat geeft ons geloofsmoed en vrijmoedigheid voor het gebed, het geloof en het getuigenis naar buiten toe.

We hopen op gezegende verenigingsavonden met weer genoeg stof ter overdenking.
De Bijbelstudies over Johannes de Doper, uit de Hervormde Vrouw, zijn dit jaar geschreven door ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden.

Het bestuur
Presidente Linda Bosman tel. 447 01 80 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Algemeen adjunct Janneke  Bijsterbosch tel. 447 02 12  
Secretaris Hannie van der Vrugt tel. 447 04 86 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Penningmeester Willie Stijf tel. 447 92 36 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Lid Marry Nitrauw tel. 447 94 93  
Lid Stien Stapper tel. 447 99 94  
lid Martha Boer tel. 447 94 33