middengroep.jpg

Ik naar de mannenvereniging? Ik zal er nog eens over nadenken…...     Alle data zien? Zie de seizoenagenda.

Daar willen we graag bij helpen. Er zijn veel argumenten te bedenken om maar geen lid te zijn of te worden van de mannenvereniging. Er zijn ook veel redenen om wél naar de mannenvereniging te gaan. Hieronder staan enkele van die redenen:

Om een belofte na te komen!
Wie belijdenis heeft gedaan, heeft ook beloofd om bezig te zijn in de dingen van het Koninkrijk van God.

Om schatgraver te worden!
Waar vullen we onze tijd mee? Er is zo veel wat ons bezighoudt. Werk, carrière, hobby, sport. Iedereen kan dit voor zichzelf invullen en aanvullen. De Bijbel, het Woord van God, lijkt op een akker met een grote Schat. Door die Schat op te graven leren we onze Heere Jezus Christus kennen. Wie Hem kent, is echt rijk! De Heiland geeft invulling van ons leven.

Om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren!
Naar mannenvereniging ‘Berea’ gaan oudere en jongere mannen. Jongeren staan middenin de hedendaagse maatschappij, met alle vragen van dien. Ouderen hebben meer levenservaring en vaak meer Bijbelkennis. Daarom is het goed dat ouderen en jongeren op de mannenvereniging bij elkaar zitten, naar elkaar luisteren en zo van elkaar leren en elkaar kunnen bemoedigen.

Om gebouwd en versterkt te worden in het geloof!
Bouwen gaat steen voor steen. Geestelijk gezien werkt de Heilige Geest ook zo. De Bijbelstudie, de bespreking en de onderlinge gesprekken op de mannenverenigingsavonden kunnen bijdragen aan de bouw. Gefundeerd op Gods Woord.

Om mee te werken aan de opbouw van de gemeente!
Wie belijdenis heeft gedaan, heeft ook beloofd mee te werken aan de opbouw van de gemeente. Dat is meewerken aan de opbouw van het Lichaam van Christus. Om mee te kunnen werken aan de opbouw van de gemeente is (Bijbel)kennis nodig. De mannenvereniging is als Bijbelstudievereniging een plaats om die kennis op te doen.

Gevraagd wordt er nog eens over na te denken, voel je welkom in ons midden.
Als mannenvereniging ‘Berea’ komen we elke veertien dagen bij elkaar. Dit doen we in het kerkelijk centrum op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur.  Wij nodigen je van harte uit om zo maar eens vrijblijvend een avond bij te wonen of om lid te worden van de mannenvereniging ‘Berea’.

Meer weten? Vraag het een van de bestuursleden.

Bestuur
Gradus v.d.Vrugt, voorzitter, tel. 447 04 86                
Eibert Boer, secretaris, tel. 447 94 33    Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Melis v.d. Brink, penningmeester, tel. 447 83 10
Jaap Nitrauw, algemeen adjunct, tel. 447 99 51
Wijnand Schuurman, lid, tel. 447 99 72