middengroep.jpg

Iedere zondag horen we Gods Woord. Maar bezig zijn met de Bijbel is niet alleen iets voor op zondag. Vanuit Zijn Woord wil de Heere ons iedere dag de weg wijzen! En daarom is het ook belangrijk dagelijks met het Woord bezig te zijn. Alle data zien? Zie de seizoenagenda van de Bijbelkring 30+

Op de 'Bijbelkring 30+' gaan we dit seizoen weer verder met het Evangelie van Johannes. Naast uitleg is er ook voldoende ruimte voor uw vragen en voor onderling gesprek. We hopen daarmee kennis te verzamelen maar ook te ontdekken wat een Bijbelgedeelte voor onszelf heel praktisch betekent.

We zien er naar uit om u weer te ontmoeten en nodigen allen uit om eens met deze Bijbelkring kennis te maken.
De eerste avond zal zijn op 17 oktober (van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur).

Steeds op donderdagavond beginnen we om 19.30 uur in één van de zalen van het kerkelijk centrum. 
U / jij bent van harte welkom, ga ook meedoen met  Bijbelkring 30+ !!

Groet, Ds. G.H.Koppelman