middengroep.jpg

Op deze Bijbelkring voor 30+ wil ik dit seizoen graag het boekje 'In Zijn spoor' behandelen. De ondertitel is: 'Bijbelstudies over discipelschap'. Het boekje is geschreven door ds. H.J. van der Veen en behandelt zeven werkwoorden die te maken hebben met discipelschap: bekeren, navolgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden, belijden.
Elke bijeenkomst zal er één zo'n werkwoord centraal staan. Wat komt erbij kijken om discipel of leerling van Jezus te zijn? Hoe geef je dat praktisch handen en voeten? Hoe zetten we onze treden in Zijn spoor?

Daar willen we dit seizoen over nadenken en ik wil jullie bij deze harte welkom heten voor de bijbelkring 30+ waarvan de eerste bijeenkomst op 14 oktober gepland staat. Steeds op donderdagavond beginnen we om 19:30 uur (tot ongeveer 21:00 uur) in één van de zalen van het kerkelijk centrum. 

We zien er naar uit om u weer te ontmoeten en nodigen allen uit om eens met deze Bijbelkring kennis te maken.Voor de overige data: zie de Seizoenagenda.
Ik hoop dat we samen een leerzaam en goed seizoen mogen hebben.

Graag tot ziens! Erik Krooneman