middengroep.jpg

Iedere zondag horen we Gods Woord. Maar bezig zijn met de Bijbel is niet alleen iets voor op zondag. Vanuit Zijn Woord wil de Heere ons iedere dag de weg wijzen! En daarom is het ook belangrijk dagelijks met het Woord bezig te zijn.

Op de “Bijbelkring 30+” gaan we dit seizoen verder met het Evangelie van Johannes. Naast uitleg is er ook voldoende ruimte voor uw vragen en voor onderling gesprek. We hopen daarmee kennis te verzamelen maar ook te ontdekken wat een Bijbelgedeelte voor onszelf heel praktisch betekent.
We zien er naar uit om u weer te ontmoeten en nodigen allen uit om eens met deze Bijbelkring kennis te maken. De eerste avond zal zijn op 5 oktober (van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur).

De Bijbelkring 30+ is 1x per maand. Voor alle data zie de agenda op deze website. Steeds op donderdagavond beginnen we om 19.30 uur in één van de zalen van het kerkelijk centrum. 
Ook zijn alle data te vinden op de homepage via de toets ‘Seizoenagenda’s.

U / jij bent van harte welkom, ga ook meedoen met  Bijbelkring 30+ !!

Groet, Ds. G.H.Koppelman