gemeente.jpg

Zij die hun huwelijk willen laten bevestigen in de kerk, worden verzocht vroegtijdig te overleggen met de predikanten. De wijk waarin de bruid woont, is bepalend welke predikant het huwelijk bevestigt (wijk I-Noord of wijk II-Zuid). Vriendelijk verzoek hiermee niet te wachten tot een datum op het gemeente-huis is vastgesteld.

Voor bevestiging door een predikant van buiten de gemeente kan een uitzondering worden gemaakt wanneer deze predikant uit de familieband tot in de 2e graad komt. Dit na goedkeuring van de kerkenraad. In eerste instantie wordt de dienst begeleid door onze eigen trouworganist E. van Ommen. In de laatste twee volle weken van december worden geen huwelijken bevestigd, behalve bij hoge uitzondering.