gemeente.jpg

Zij die hun huwelijk willen laten bevestigen in de kerk worden verzocht dit vroegtijdig te overleggen met de predikant. De wijk waarin de bruid woont, is bepalend welke predikant het huwelijk bevestigt (wijk I-Noord of wijk II-Zuid). Het verzoek is om dit vroegtijdig te doen en niet te wachten tot een datum op het gemeente-huis is vastgesteld. Dit in verband met de agenda van de predikant en de beschikbaarheid van de ruimten.

Voor bevestiging door een predikant van buiten de gemeente kan een uitzondering worden gemaakt wanneer deze predikant uit de familieband tot in de 2e graad komt. Dit na goedkeuring van de kerkenraad. In eerste instantie wordt de trouwdienst begeleid door onze eigen organist.
In de laatste twee volle weken van december worden geen huwelijken bevestigd, behalve bij hoge uitzondering.