gemeente.jpg

Bij de geboorte van elk kind in de gemeente, waarvan de kerkenraad kennisgeving ontvangt, brengen leden van een damescomité een kraambezoek. Bij deze gelegenheid krijgt het kind namens de Hervormde Gemeente een psalmboekje. U wordt verzocht om een geboorte te melden bij uw wijkpredikant.

Via de rubriek 'Leven en zorgen' - 'Wijkindeling predikanten' vindt u informatie over telefoonnummer en E-mailadres van uw wijkpredikant.