Classis
Classis Veluwe is één van de elf classes van de Protestantse Kerk in Nederland. De classis Veluwe bestaat uit ongeveer 140 (wijk)gemeenten en vijf ringen: Apeldoorn, Ede, Harderwijk, Hattem en Nijkerk.

Ringen, classicale vergadering
Wapenveld behoort bij de ring Hattem. Uit elke ring gaan vier leden (afgevaardigden) naar de classis vergadering Veluwe.
Meer informatie is beschikbaar op de website van PKN classis Veluwe.

Nieuws en agenda
In deze rubriek wordt nieuwe informatie en de agenda gepubliceerd.

Verslagen van de vergaderingen
-
-
-
-

Synode
Net als de kerkenraden en classicale vergaderingen, heeft ook de generale synode een leidinggevende taak, in haar geval aan het leven en werken van de kerk in haar geheel, van alle gemeenten samen. Daarnaast heeft de synode de taak om ter hand te nemen wat het leven van de kerk in de wereld kan bevorderen.
Meer informatie over de synode, wat doet de generale synode, vergaderingen synode en de visienota 'Van U is de toekomst'

Verslagen van de vergaderingen
-17-11-2023 Impressie Generale Synode PKN 17 en 18 november 2023
-
-
-