gemeente.jpg

Uitgave van Hervormd Wapenveld, verschijnt 4x per winterseizoen. Het origineel van # JONG wordt uitgegeven als blad in A5 formaat, in kleur en met foto’s. De onderstaande artikelen zijn hieruit overgenomen. 

Origineel #JONG december 2018

Kopij voor de volgende uitgave tijdig aanleveren bij Janneke Boerdam.

Jesaja 9 : 1

                    Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land
                 van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.

 Heb je wel eens zonder licht door de weilanden gefietst? Dan...

In het voorjaar van 2017 heeft de jeugdraad aan de HGJB gevraagd om een APK uit te voeren voor het jeugdwerk. Hierdoor krijgen we inzicht in wat er goed gaat in het jeugdwerk (dankpunten) en wat aandachtspunten zijn. Tijdens de najaars gemeenteavond van 2017 zijn de uitkomsten van deze APK gedeeld met de gemeente.

Door de APK hebben we een...

Het Jeugd Pastoraal Team is er voor alle jongeren vanaf 12 jaar, in onze kerkelijke gemeente. Vanuit het voorbeeld wat Jezus geeft over de goede Herder, vinden we het belangrijk om naar elkaar om te zien en een luisterend oor voor elkaar te hebben. Je hoort als gemeentelid bij Zijn kudde en daarom willen wij er voor jou zijn. We...