gemeente.jpg

Als ik dit stukje schrijf zitten we nog voor de zomervakantie. In het informatieblad voor de zomervakantie stond al een eerste voorzet voor de terugblik op afgelopen seizoen. De vakantiebijbelweek is ondertussen ook geweest. Dankbaar voor al het werk wat daar ook weer mocht gebeuren. Afgelopen seizoen was een seizoen van stilstaan en de boel weer oppakken. Clubs en JV’s, maar ook de treff er hadden te leiden onder de lockdown. De catechisaties zijn wel het hele jaar doorgegaan. Daarmee viel het ook niet mee om een beetje gang in het clubwerk te krijgen.

Dit jaar gaan we hopelijk weer starten met een gewoon seizoen. En als we het over het club en JV werk hebben dan hoop ik op mooie, opbouwende en gezamenlijk avonden. Het catechisatieseizoen begint weer en we hebben ook weer twee eigen dominees! Kortom ik zie uit naar een mooi seizoen.

Binnen het jeugdwerk proberen we de draad weer op te pakken van ons groeiplan. Afgelopen zomer zijn we aan de slag geweest met het werk rond de oppas en de aandacht voor kinderen in de eredienst. We hopen dat dit jaar verder uit te werken. Verder zien we ernaar uit dat de Treff er weer van start gaat. Mogelijk zit er dit jaar  zelfs een gezamenlijk kamp weer in.

In het catechisatiewerk hopen we het thema seksualiteit op te pakken. Dit zal waarschijnlijk het tweede deel van het seizoen gebeuren. Een mooi en kwetsbaar thema. Goed om over na te denken. Verder zal er dit jaar ook weer een HGJB project zijn. Mooi om zo weer samen als gemeente dienstbaar te zijn aan de wereldwijde kerk.

Ondertussen loopt er nog veel meer, ouderavond met ouders van tieners dat nog een vervolg moet krijgen. Gesprekken over onze liturgie, regelmatig is dit voorbijgekomen in de JPT gesprekken. Het zou mooi zijn als ook jongeren op de gemeenteavond aanwezig zijn.

Niet onbelangrijk is de stroopwafelactie die we in oktober starten. Meer info elders in de Jong.

Kortom plannen genoeg. Maar laten we eerst dit jaar biddend beginnen. Wat is de weg, het plan die God met onze gemeente, de kinderen en jongeren en het jeugdwerk heeft. En laten we bidden voor alle activiteiten die nu wordt voorbereid.

Harold Prins, Jeugdouderling