IMG_3666.jpg

Wat is Dabar?
Zo zou een filmpje over jouw zomervakantie eruit kunnen zien: een volleybaltoernooi, een toffe kinderclub, tot in de kleine uurtjes chillen met een stel tieners, gespreken bij het kampvuur en een plaatje met een jongen die je heeft gevraagd of je met hem uit de Bijbel wilt lezen. Ter afsluiting nog een serie shots van je teamleden, de jongelui met wie je twee weken 24/7 hebt opgetrokken.

Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger voor Dabar. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kinderen, tieners, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Dabar betekent letterlijk ‘woord en daad’. Hierboven lees je daar al een voorbeeld van: het gaat om het delen van je geloof, bijvoorbeeld door een campingdienst of een avondsluiting. Maar het gaat vooral ook om je daden: door te laten zien hoe je als christen leeft, ben je een getuige voor de campinggasten.

Proef de sfeer van Dabar in dit filmpje: https://vimeo.com/304623319.

Informatie vanuit de IZB, 25 oktober 2022
Dabar gooit het over een andere boeg: het campingrecreatiewerk, nu nog aangestuurd vanuit de IZB, valt voortaan onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeenten. Daarmee verdwijnt Dabar als uitvoerende IZB-afdeling.

Het aantal vrijwilligers vertoont al jaren een dalende lijn (een ontwikkeling die past in een landelijke trend) en ook het aantal deelnemende campings loopt terug.
‘Een pijnlijk en noodzakelijk besluit’, aldus Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar. ‘Het biedt ook nieuwe kansen. We merken steeds meer dat lokaal draagvlak met betrokken jongeren cruciaal is bij missionair werk. De verantwoordelijkheid voor werving en toerusting komt weer te liggen op de plek waar deze hoort, namelijk bij de plaatselijke kerken.’

Ruim vijftig jaar
Al meer dan vijftig jaar geven jongeren handen en voeten aan het evangelie door recreatieprogramma’s te verzorgen op Nederlandse campings. Dabar mag daarmee met recht een instituut worden genoemd. De reorganisatie heeft dan ook veel impact, voor de plaatselijke commissies, de vrijwilligers en de IZB. Daarom zal 2023 een overgangsjaar zijn, waarbij alle betrokkenen kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
Agnes van Haaften: ‘Wat zeker níet verandert is ons verlangen dat mensen die Jezus nog niet kennen, met hem in aanraking komen. We nemen deze stap dan ook in het vertrouwen dat onze God niet loslaat wat Hij is begonnen.’ Agnes gaat zich richten op de missionaire toerusting van jongvolwassenen. ‘We willen hen blijven helpen om in hun eigen lokale context leesbare brieven van Christus te zijn.’

De IZB komt meer op afstand te staan van het Dabarwerk, maar blijft wel verbonden. Van landelijke evenementen zoals Dabar Ontmoetingsweekend en Celebration wordt afscheid genomen.
Vrijwilligers kunnen zich nog wel via de landelijke website aanmelden voor de Dabarzomer van 2023. Ook zal de IZB (op aanvraag) advies en begeleiding geven.

Pop-upcampings
De reorganisatie heeft betrekking op al het reguliere Dabarwerk op campings. Voor ‘Dabar in de stad’ zal een aangepaste werkwijze worden ontwikkeld. Afgelopen zomer is er op twee locaties een pilot gehouden met zogeheten pop-upcampings, gericht op gezinnen met een smalle beurs. Ook deze vorm van missionair campingwerk blijkt bestaansrecht te hebben en zal worden voortgezet.