IMG_3666.jpg

De websitewerkgroep draagt de zorg voor het actueel houden van de website.

Voor het actueel houden, is het noodzakelijk dat alle besturen, werkgroepen en commissies binnen de gemeente en gemeenteleden tijdig kopij aanleveren. De gegevens voor de rubriek 'Agenda uitgelicht' en de 'Agenda' willen wij graag uiterlijk 3 weken voor de datum van uitvoering ontvangen.

Hebt u of heb jij tips en ideeën voor de verdere invulling van de website? Twijfel niet en stuur een berichtje! Dan kan de werkgroep deze ideeën benutten bij de verdere inrichting van de website.

Een ieder die inmiddels al gehoor heeft gegeven aan onze oproep willen wij graag hartelijk bedanken voor zijn of haar bijdrage!

Alle kopij kan worden verstuurd naar ons mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Website werkgroep
Rikjan Stoffer, secretaris Kerkrentmeesters, kontakt kerkenraad tel. 06 31 78 84 35,  E-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Jolanda van Duren, secretariaat, agenda, mailadressen, tel. 06 14 61 60 96 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Luc Veltkamp, redacteur hoofdrubrieken (4) op de homepage en de pagina's voor kinderen en jeugd
Jan Neeleman, redacteur info pagina en algemene pagina's, tel. 447 90 33 

Het werk van de zendings commissie
Tot de taak van de gemeente behoort ook de verbreiding van het Evangelie onder hen die daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen of ervan vervreemd zijn. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad geeft de zendingscommissie gestalte aan deze zendings-opdracht. De Zendingscommissie behartigt de belangen van inwendige en uitwendige zending (IZB en GZB). Ze verzorgt de inning van contributies, verkoop van dagboekjes/kalenders (“Een handvol koren”), ledenwerving etc. Ook plaatst de commissie, in overleg met de betrokkenen, zendings-busjes bij feestelijke bijeenkomsten als huwelijken en huwelijksjubilea.

In de hal van de kerk zijn twee zendingsbussen aangebracht. Hierdoor is er iedere zondag ook een zendingscollecte! Gebruikte postzegels en oude prentbriefkaarten voor de zending kunnen worden afgedragen aan de leden van de zendingscommissie. Gebruikte postzegels kunnen ook in de speciale doos in de hal van de kerk gedaan worden.
Uw giften zijn hartelijk welkom! Het IBAN nummer is: NL06 RABO 0396 5148 98 t.n.v. Zend.Comm. Ned. Herv. Gem. Wapenveld.

Zendingsbussen in de hal van de kerk
Stand van de zendingsbussen, zie de info in de kerkbode
Daarnaast komen er ook digitaal veel giften binnen, hartelijk dank voor uw trouwe bijdragen.

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n 30.000 euro op. De moeite waard dus!
• Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
• Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten.
• Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.
Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
• Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck,
Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
De postzegels en kaarten kunt u in het kistje rechts naast de zwarte boekenkast in de hal van de kerk doen (postzegels graag in een envelop of zakje, dus niet los erin gooien!)
Voor meer informatie zie: www.gzb.nl/kaartenactie 

Gerard en Janneke de Wit in SchwerinFamilie de Wit
“Wij zijn Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit. We zijn 18 februari 2018 uitgezonden naar Noordoost-Duitsland. Na beiden meerdere jaren in het onderwijs te hebben gewerkt, is ons hart opengegaan voor de geestelijke, materiële en sociale nood in de ex-communistische Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. We verlangen ernaar om via ons leven Gods liefde te delen in een gebied waar God een grote onbekende geworden is.

We wonen in het centrum van de hoofdstad Schwerin, waar we ons, in samenwerking met de FeG (Freie evangelische Gemeinde), onder meer bezighouden met het faciliteren van een Kindertafel, een naschoolse opvang voor kinderen die in de meeste gevallen onder de armoedegrens opgroeien. Ook willen we ons gaan oriënteren op verdere mogelijkheden voor gemeenschapsvorming in de deelstaat.”

We wensen u en jullie een goede start van het nieuwe winterwerkseizoen. Veel zegen bij de verenigingen, clubs, diensten e.d. Wees gezegend, om weer tot zegen te zijn voor mensen om u heen (zeker voor mensen die Jezus nog niet kennen!).“
Groet, Gerard, Janneke, Lisa, Aron en Lars de Wit

We zullen regelmatig nieuwsbrieven gaan verspreiden maar familie De Wit is ook online te volgen:

Lees ook de maandelijkse gebedsbrief op deze website
Op Facebook: Gerard&JannekeinSchwerin  
Of via de site van de GZB: www.gzb.nl/gerardenjannekedewit  
Het adres van familie De Wit is:
Familie G. de Wit, Rahlstedter Straße 22, 19057 Schwerin

Commissie
Dhr. J. van der Beek, voorzitter, tel. 447 93 86 (namens de diaconie)
Mevr. E. Boer, secretaresse, tel. 06 179 199 18       E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Mevr. E. Cornelissen, penningmeester, tel. 447 89 49 
Dhr. M. Vos, lid
Mevr. J. Vos, lid 

1. Concertagenda    Alle data inzien? Zie de seizoenagenda van de orgelconcerten.
2. Orgel- en concertcommissie
3. Het Reilorgel

1. Concertagenda
In de afgelopen jaren hebben wij meerdere concerten georganiseerd. Het is altijd weer een uitdaging om concertgevers uit te nodigen waarvan wij denken dat die voor een breed publiek aantrekkelijk zijn. Op basis van uw reacties na afloop concluderen wij dat dit over het algemeen aardig lukt, al realiseren wij ons ook dat wij het nooit iedereen naar de zin kunnen maken.

De concertagenda wordt regelmatig aangevuld indien er weer nieuwe concertdata bekend zijn, zie ook de rubriek 'Agenda uitgelicht'. Om de kosten te dekken is de entree € 7,50 per persoon / concert, indien niet anders is aangegeven. Wij zijn ook blij dat een aantal donateurs de concerten mede mogelijk hebben gemaakt.

2. Orgel- en concertcommissie
Vanaf 2005 is de commissie bezig geweest om orgels, die te koop kwamen uit kerken die gesloten werden, te bezoeken en technisch en muzikaal te beoordelen. In het voorjaar van 2006 werd bekend dat het Reil-orgel uit de Noorderkerk in Groningen te koop kwam. Het was een prachtig orgel, een kwalitatief hoogstaand instrument, dat over een prachtige klank beschikt en uitstekend geschikt zou zijn om in de Hervormde kerk van Wapenveld te functioneren.

Na verschillende bezoeken en pittige, maar respectvolle onderhandelingen is het orgel, onder voorbehoud van een akkoord van de volledige kerkenraad, gekocht. Dat akkoord kwam er unaniem, maar toen moesten wij aan de slag.

Allereerst de financiën. Allerlei acties zijn er gehouden, waarbij de inzet van Bennie Looman niet onvermeld mag blijven. Hij heeft het hele dorp en de wijde omgeving afgefietst en mensen benaderd met het verzoek een bijdrage te leveren voor de aankoop van het orgel. En er is gegeven! Om stil van te worden.

Daarnaast moesten plannen worden gemaakt voor de demontage in Groningen en de montage in Wapenveld en alles wat daar tussenin moest gebeuren. Een enorme onderneming, die zonder de hulp van vele vrijwilligers niet was gelukt.

Verdriet is ons echter ook niet bespaard gebleven. Op maandag 11 februari 2013 is ons commissielid Jan IJzerman overleden. Vanaf het begin in 2005 maakte hij deel uit van de orgelcommissie. Hij heeft met zijn enorme vakmanschap een geweldige bijdrage geleverd in het proces van aankoop, demontage in Groningen en opbouw en aanpassing van het orgel in Wapenveld. Het was het orgel waaraan Jan in 1982, toen hij werkzaam was bij Orgelmakerij Reil, zelf heeft gewerkt. Hij vond het dan ook heel bijzonder dat dit orgel nu een plaats kreeg in zijn eigen kerkelijke gemeente. Dit stemde hem tot grote dankbaarheid.

Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de ingebruikname van het orgel op dinsdag 9 december 2008. Een moment waar we naar hebben uitgezien en waar we met heel veel dankbaarheid op terugkijken.

Financiële bijdrage voor het onderhoud en de instandhouding van dit prachtige orgel is onmisbaar. Een bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL18 RABO 0107581558 ten name van Orgelcommissie Hervormde gemeente Wapenveld.

Orgel- en concertcommissie
Dietrik Augustinus, voorzitter, tel. ???     Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Evert Augustinus, penningmeester, tel. 447 96 14
Roelie Muller, Public relations
Wim Muller, videotechniek
Wim Wagenaar, lid

3. Het Reil orgel
De kerk heeft een bijzonder mooi orgel. Het is in 1982 gebouwd door orgelmakerij Reil uit Heerde, voor de Noorderkerk in Groningen. Bij de bouw van dit orgel zijn orderdelen uit het voormalige Rohlfing orgel uit 1923 gebruikt.

In 2008 is dit orgel door orgelmakerij Reil, samen met vrijwilligers, overgeplaatst naar de Hervormde kerk van Wapenveld. Dit onder professionele leiding van de organist en orgeladviseur Dr. Jan R. Luth. Naast het gebruik bij de erediensten worden er jaarlijks vele orgelconcerten uitgevoerd met dit veelzijdige orgel.                                  Het Reil orgel is een 2-klavierinstrument met een vrij pedaal, het orgel heeft 24 registers en 1692 pijpen.

                                              Dispositie van het Reil orgel
Hoofdwerk                                                   Rugwerk                         Pedaal
Prestant         8'                                            Prestant 4'                       Prestant 16'
Cornet           5st                                          Gedekt 8'                         Subbas 16'
Bourdon       16'                                            Roerfluit 4'                        Octaal 8'
Holpijp          8'                                             Woudfluit 2'                      Bazuin 16'
Octaal          4'                                              Quint 11/3                       Trompet st
Spitsfluit       4'                                              Sesquialter 2st                 Trompet 8'
Quint            3'                                              Scherp 3st
Octaaf          2'                                               Dulciaan 8'
Mixtuur       4-5 st
Trompet       8'
Tremulant  :Cymbelster
Koppels     :Man 1-2   Ped-1     Ped-2
Winddruk   : 78mm/wd
Stemming  :Werkmeister-gecorrigeerd, 440hz bij 18 gr.C
Historie van het Reil orgel
Het orgel wat nu in de Hervormde kerk van Wapenveld staat is  in 1923 oorspronkelijk gebouwd voor de Noorderkerk in Groningen. In 1982 is met onderdelen van dit 60 jaar oude orgel, door orgelmakerij Reil een nieuw orgel gebouwd. Als gevolg van het sluiten van de Noorderkerk is in 2006 het orgel verkocht aan de Hervormde gemeente van Wapenveld. Na verplaatsing en aanpassing is op 9 december 2008 is het orgel weer in gebruik genomen.

Rohlfing orgel 1923 – 1982Rohlfing
Het oorspronkelijke orgel is gebouwd is door de Firma Rohlfing uit Osnabrück (Duitsland). Het orgel was gemaakt met materialen van onvoldoende kwaliteit, namelijk veel zink en vurenhout, zodat het in de 60er jaren klachten regende over het functioneren van het orgel, onder andere door lekkage, veroorzaakt door houtworm. Het orgelfront was een ontwerp van de architecten van de kerk, Drewes en Kuiler. Het front was van massief eiken en versiert met snijwerk, kleine en grote figuren.

Reil orgel in Groningen 1982 - 2006 P1010153 kopie
In 1979 kreeg orgelmakerij Gebr. Reil uit Heerde de opdracht een nieuw orgel voor de kerk te bouwen met een passend ontwerp en gebruikmakend van het oude front. Zo bleven de pedaaltorens op hun plek en daartussen werd een hoofdwerk en rugwerk gemaakt in de zogenaamde Noord-Duitse stijl. Het werd een orgel met 24 registers en totaal 1692 sprekende pijpen. De orgelkas is van eiken, de achterzijde van de kassen is van de houtsoort Carolinapine en het geheel is uitgevoerd in paneelvorm. Het bestaande snijwerk is in zijn geheel gebruikt in het nieuwe ontwerp.

De klavieren zijn vervaardigd van eikenhout, de ondertoetsen zijn belegd met ivoor, de boventoetsen met ebbenhout. Alle pijpen zijn nieuw gemaakt m.u.v. de Cornet. Deze is samengesteld uit bestaande goede pijpen. Van het pedaal bestaan de houten pijpen van de Bourdon 16' gedeeltelijk en de Subbas 16' en Octaaf  8' geheel uit oud pijpwerk. De Bazuin 16' heeft in hoofdzaak houten bekers, afkomstig uit het oude orgel.

De Praestant 8' van het hoofdwerk is vanaf a dubbelkorig d.w.z. dat er twee pijpen tegelijk spreken. Het orgel heeft in 1982 bij de ingebruikname ongeveer fl. 345.000,- gekost.

Verplaatst en aangepast Reil orgel 2008 - heden 
Tijdens de eredienst op zondag 2 maart 2008 werd het orgel voor het laatst bespeeld in de Groningse Noorderkerk. Enkele weken hierna is het orgel gedemonteerd en overgebracht naar Wapenveld. Orgelmakerij Reil heeft samen met een team van vrijwilligers uit Wapenveld delen van het orgel aangepast en het geheel weer gemonteerd, geïntoneerd en gestemd.

Bij de overplaatsing van Groningen naar Wapenveld is de dispositie gehandhaafd terwijl de intonatie is herzien. Zo is nu de belijning van Praestant 8 van het Hoofdwerk veel beter dan oorspronkelijk. De fluiten waren enigszins “week”en hebben nu meer een barok karakter. De octaaf 8 van het Pedaal was een register van Rohlfing wat oorspronkelijk Violon heette. Dit register wat zijn afkomst nooit verloochend heeft klinkt nu veel meer als een Praestant, heeft veel meer belijning en presentie en is nu ook bij triospel beter inzetbaar. De pedaaltongen hebben nu een wat meer Silbermann achtig karakter.

De grootste ingreep vond in het front plaats, in verband met het veel kleinere kerkgebouw in Wapenveld. De pedaaltorens werden hier zodanig geplaatst dat de onderkant en de labiumhoogte dichter bij die van het Rugwerk kwamen. De oorspronkelijk hoge winddruk werd verlaagd van 84 naar 78 mm waterkolom. Dit gaf niet alleen meer ontspanning in de klank, maar ook een andere, lichtere speelaard. Het Pedaal, wat voorheen zijn wind van het Hoofdwerk kreeg, wordt nu rechtstreeks vanuit de balgen gevoed. De windvoorziening kreeg een plaats achter de rechter pedaaltoren op het orgelbalkon.

Doordat alle loodconducten destijds waren gemaakt van lood met toevoegingen was er corrosie ontstaan. De oude  loodconducten zijn vervangen en gemaakt van nieuw lood en koper. De harde ringen tussen slepen en stokken op de windladen werden vervangen door geweven Liegelindt viltringen ter verbetering van de afdichting. Dit is de stemvastheid van het orgel ten goede gekomen. Tevens is alle pijpwerk weerstofvrij en schoongemaakt.

Omdat de ruimte in Wapenveld anders was konden niet alle balustradedelen van het Rohlfing orgel uit 1923 worden herplaatst. De nieuwe delen ter weerszijde van beide pedaaltorens zijn vervaardigd door de Wapenveldse  restaurateur van kerkinterieurs, Jan IJzerman, terwijl het gebruikte eikenhout afkomstig is van het Wapenveldse landgoed  “De Polberg”. Het houtwerk is bij de verplaatsing opnieuw in de was gezet waardoor het geheel een prachtige uitstraling heeft gekregen.

De totaalklank van het orgel is nu milder en meer bezonken geworden. Dit als gevolg van rijping van het orgelmateriaal door de loop der tijden heen , de nu verlaagde winddruk en voortschrijdende inzichten in het orgelmakersambacht. De intonatie en stemming werden verzorgd door Wim Wagenaar en Maarten Vos junior. De gehele overplaatsing en renovatie is begeleid door de oud-hoofdorganist van de Groninger Noorderkerk Dr. Jan R. Luth.

Resumerend:
Een orgel met stadse allures gebouwd door een noordelijk geïnspireerde orgelmakerij van de Noord Veluwse zandgrond, ruim een kwart eeuw gestaan hebbend op Groninger klei in het hoge noorden. Een prachtig orgel uiteindelijk van en voor eigen gemeente herplaatst naar z’n Noord Veluwse geboortegrond in de kerk aan de Kerkstraat van dorp Wapenveld.

 

1.Oud papier inzamelen       
   Alle inzameldata kunt u vinden in de 'Seizoenagenda', zie ook de pagina in de rubriek 'Agenda uitgelicht'
2.Oude metalen inzamelen  
   De inzameldatum, voor zover bekend, in de 'Seizoenagenda'

1. Oud papier inzamelen
Elke maand zorgt de werkgroep ‘Oud papier’ ervoor dat er papiercontainers staan opgesteld en dat er vrijwilligers zijn om uw oud papier in ontvangst te nemen.

Wij vragen uw medewerking om het oud papier naar de containers te brengen. Als het mogelijk is, wilt u dan ook het oud papier van buren en kennissen meenemen? Wilt u de data van het inzamelen van oud papier ook zoveel mogelijk delen met niet-gemeenteleden? Wat zou het mooi zijn als het op deze wijze inzamelen van oud papier op jaarbasis een grote hoeveelheid zal blijven opleveren, en we als gemeente jaarlijks een prachtige opbrengst hebben.

De containers voor het oud papier staan iedere 2e zaterdag van de maand opgesteld aan de “Manenbergerweg”, achter de Hervormde kerk. Van 08.30 uur tot 11.30 uur zullen onze vrijwilligers aanwezig zijn om hulp te bieden het oud papier in ontvangst te nemen en dit in de containers te deponeren.

Noteert u de data van inzamelen in uw agenda en wij hopen u te ontmoeten bij de containers aan de “Manenbergerweg” achter de Hervormde kerk.

Voor meer informatie kunt u kontakt opnemen met: Herman Zwerus telefoon 447 97 46

Opbrengsten oud papier
Jaar                      Kilo's               Opbrengst in euro's 
2016                  134.850                       11.091   
2017                  131.270                       12.209
2018                  131.619                         7.452
2019                    86.510                         3.486
2020                    81.830                         1.630
2021                    69.900                         5.471
2022                    63.710                         5.393
2023                    62.610                         1.292

Gemiddelde opbrengst over de jaren 2003 t/m 2012 is:  157.398 kilo en 5.867 euro per jaar.
Gemiddelde opbrengst over de jaren 2013 t/m 2022 is:    85.613 kilo en 4.990 euro per jaar.

                                Werkgroep oud papier
Herman Zwerus, tel. 447 97 46  E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'

2. Oude metalen inzamelen
De jaarlijkse inzamel dag oud metaal zal steeds plaatsvinden op de laatste zaterdag van oktober.
Als commissie/inzamelaars hopen we dan weer op een grote hoeveelheid oud metaal op te halen dat u hebt opgespaard voor de kerk, u steunt met de opbrengst uw kerk.

Vanaf begin oktober zal er bij u een formulier worden bezorgd, waarop u kunt aangeven dat er bij u oud metaal kan worden opgehaald.
Mocht u geen formulier ontvangen hebben, dan liggen deze ook in de hal van de kerk.
Dit formulier kan in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk of bij één van de comitéleden in de bus worden gedeponeerd.

Op de laatste zaterdamorgen van oktober (zie datum in de 'Seizoenagenda') van 8.30 uur tot 11.30 uur, kan er ook oud metaal worden gebracht bij de containers aan de Manenbergerweg, achter de kerk, waar u wordt geholpen bij het uitladen en kan het worden gesorteerd in de daarvoor bestemde containers. Meer informatie kunt u vinden op de pagina in de rubriek 'Agenda uitgelicht'

De volgende soorten metaal mogen worden ingeleverd:
Aluminium, blik, brons, koper, lood, roestvrij staal, ijzer, zink, accu’s, beeldschermen, boilers, cv ketels, computerkasten, fietsen, huishoudelijke apparaten, kabels, katalysatoren, motoren, radiatoren en uitlaten.

Deze materialen mogen niet ingeleverd worden: Autobanden, diepvriezers, koelkasten en gasflessen.

Wilt u bij het brengen afstand bewaren tot een ieder die bij of in de omgeving van de containers aanwezig zijn.
Onze dank voor uw medewerking en uw gespaarde en geleverde oud metaal.

 Opbrengsten oude metalen
Jaar      Oud ijzer in kilo's     Oude metalen in kilo's     Opbrengst in euro's
2016               7.940                           1.870                               2.079
2017             10.078                           1.658                               2.539
2018             11.915                           1.345                               2.949
2019               7.410                           2.540                               1.944
2020               6.754                           2.680                               2.178
2021               9.777                           3.013                               5.469
2022              10.146                          2.306                               5.752
2023                8.934                          3.816                               4.985

Veel dank aan de gemeenteled en die het oude metaal aan de kerk hebben geschonken. Dank aan de medewerkers die dit hebben ingezameld.
Er bestaat nog steeds de mogelijkheid om oud metaal op te laten halen door één van de werkgroepleden

Werkgroep oude metalen
Gerrit Fiks, tel. 447 02 98  E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Erik v.d. Horst, tel.nr. 06-11 92 25 23
Herman Zwerus, tel. 447 97 46   E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'

Als leden van het comité Heerde/Wapenveld zetten wij ons enthousiast in voor het werk van Woord en Daad. De opbrengsten van onze activiteiten komen ten goede van onze arme medemens in het Zuidelijk deel van onze wereld. 

Wilt u meer informatie over onze activiteiten? Neem dan contact op met één van de commitéleden.

 Commité Heerde / Wapenveld
H. Palm voorzitter, tel. 038 4470441 en E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Letta van Velsen, secretaresse, tel. 06 232 317 26, E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
K.Eikelboom, penningmeester  


Woord en Daad

Samen met onze partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika pakken we armoede aan. Benieuwd hoe we dat doen?
Ga naar de website van Woord en Daad https://www.woordendaad.nl/

Als Woord en Daad brengen we onze missie en visie tot uiting in kernwaarden en uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid.

Missie
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar.

Visie
Als Bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om armoede te overstijgen.

Kernwaarden
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om:
Mede-verantwoordelijkheid - verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping
Mede-schepsel - schepsel van God, gelijkwaardig én uniek
Mede-lijden - dichtbij en naast mensen die lijden
Rentmeesterschap - zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu
Wederzijdse afhankelijkheid - onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking

Doel
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.