IMG_3666.jpg

Samen eten om elkaar te ‘Ont-moeten’.  Alle data zien? Zie de seizoenagenda van Ont-moeten.
Samen aan tafel is vaak een plek van ontmoeten en van gezelligheid.
Een plek om samen de dag door te nemen, praten over wat je bezighoudt, lachen om grappige dingen en zo met elkaar mee leven.
En dat is nu precies wat wij ook graag willen, samen met u en met jou!

Een keer in de maand (we hopen in oktober weer te beginnen) samen een lekkere gezonde warme maaltijd eten met soep voor of een toetje na!
Waar?       In het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat 2a.
Begin?      Om 17.45 uur is de zaal dan open en we beginnen om 18.00 uur
Afsluiting? Rond 20.00 uur sluiten we af met dankgebed.

Daarna is iedereen vrij om te gaan ... maar we vinden het heel gezellig als je nog even blijft voor een kopje koffie of thee en om gezellig nog wat na te praten.
Er zijn aan deze avond geen kosten verbonden.
Wel staat er een potje voor een vrijwillige bijdrage maar je bent niets verplicht !
Als gemeente jong en oud willen we elkaar zo ontmoeten, elkaar (beter) leren kennen en naar elkaar omzien.
Iedereen is van harte welkom! (denk eens aan een buur, vriend, familie of iemand die vaak alleen aan tafel zit)

Voor ons E-mailadres ga naar de pagina Contect.
Telefoon: 06-11 82 45 93 (Jeanet Doppenberg)
We hopen u en jou het winterseizoen te ont-moeten aan tafel !

Hartelijke groet van de Ont-moeten commissie:
Jeanet Doppenberg, Alie Rorije, Egberdien Vels, Lineke Zwerus, Elien Doornink en Willemien van Wijnen

De koffieochtenden zijn een ontmoetingsplaats voor christenvrouwen uit Wapenveld (en omgeving). Het doel van deze ochtenden is: ‘het elkaar te bemoedigen vanuit Gods Woord’. Alle data zien? Zie de seizoenagenda van de Koffieochtenden.

Elke ochtend heeft een thema. Aan de hand van de Bijbel wordt dit thema verder uitgewerkt, meestal door een gastspreker. Behalve tijd voor Bijbeluitleg, maken we ook veel ruimte voor onderling contact. Dit onder het genot van een kopje koffie of thee, vandaar de naam koffieochtenden. De ochtenden dragen een informeel karakter. Op de meeste ochtenden is de cadeautafel van Woord en Daad aanwezig en is er volop tijd om hier te kijken en te kopen.

Wanneer? Zie voor data en sprekers de agenda.
Waar? In de grote zaal van het kerkelijk centrum, Kerkstraat 2a, 8191LV Wapenveld.
Tijden? We beginnen om 9.30 uur en het eindigd om 11.30 uur. 
Kinderoppas? Neem uw kinderen mee, er is kinderoppas aanwezig

U en jij bent hier van harte welkom!

Commissie
Mieke van der Rhee, contactpersoon, tel. 447 85 08     Voor het E-mailadres ga naar pagina Contact
Femmie Boerdam, tel. 447 96 10
Janneke Bijsterbosch, tel. 447 02 21
Riek Jongerman, tel. 447 96 72
Tanja Zwerus, tel. 06-10 58 39 17  

 

De commissie 'evangelisatie' is een platform welke activiteiten en mogelijkheden zoekt om mensen te bereiken die God nog niet kennen. Dit zo mogelijk in samenwerking met andere gemeentes. Werkgroepen zoals 'Alpha' en 'Kerstmarkt' voeren de activiteiten in de praktijk uit.

                                   Commissie            
Arjan Cornelissen, contactpersoon, tel. 447 78 56        Voor E-mailadres ga naar pagina Contact  
Eveline Keizer
Paulien Augustinus
Mieke van der Rhee
Wendie Versprille
Gerard Doornink
Christiaan Keizer

1. HGJB diaconaalproject 'Geef Hoop'. 
   Alle data van de activiteiten zien?     Zie de seizoenagenda HGJB diaconaal project.
2. Wat doen wij?                                Bekijk de projectvideo 'Leven met lef'         2014
    Wat betekend het praktisch?           Bekijk de projectvideo 'Delen in overvloed'  2016
    Commissieleden, bereikbaarheid.    Bekijk de projectvideo 'Open je ogen'          2018                         

1. HGJB diaconaal project 2020 'Geef Hoop'
Bovenaan de de homepage staat het submenu “Leven en zorgen”. In dankbaarheid mogen we leven, maar ons leven is geen gemakkelijke reis. Er zijn zorgen, ieder kent zijn eigen zorgen, we ervaren allemaal een andere reis…. maar dat we zorgen hebben is voor iedereen een feit. Of je nu in Mozambique woont of in Wapenveld, Nederland.. hebben we niet allemaal iets nodig om een vaste grond onder onze voeten te voelen? Iets nodig om kracht te krijgen voor wat je moet dragen? Iets nodig om naar uit te zien? Is dat iets niet HOOP? HOOP als anker, HOOP als verlangen, HOOP die alleen God ons kan geven.

Dat is eigenlijk wat de kerk in Mozambique ook wil doen en waarbij wij als gemeente wil helpen. Honderden vrijwilligers van de kerk in Mozambique, de IGREJA REFORMADA, bezoeken zieke mensen en willen hen bemoedigen. Bijbels normen en waarden spelen in deze bezoeken een hele grote rol. De kerk probeert HOOP te brengen in een omgeving met weinig toekomstperspectief. Echte hoop, die is ingegeven door de liefde van Christus voor alle mensen!
Zullen we de komende maanden als gemeente actief bezig gaan om proberen HOOP te geven?

Doet u ook mee?
Er staan al een aantal acties gepland, mogen wij een beroep doen op uw creativiteit? Bedenk een leuke actie en neem contact op met één van onze commissieleden.
Zullen we samen proberen HOOP te geven? Aan onze medemensen in Mozambique, maar ook aan de mensen om ons heen, in ons eigen land, in ons eigen dorp, in onze eigen gemeente, in onze eigen commissie.
Doet u ook mee?
Voor meer informatie over de activiteiten zie de 'seizoenagenda' van het diaconaal project in de rubriek 'Agenda uitgelicht'
Commissie HGJB project

2. Wat doen wij?
De HGJB commissie is een groep gemotiveerde én actieve gemeenteleden (van uiteenlopende leeftijden), speciaal samengesteld om het landelijke diaconale HGJB project  in de gemeente te introduceren en hiervoor activiteiten te ontplooien om zo vanuit de Hervormde gemeente een bijdrage te mogen leveren aan dit diaconale project. De HGJB is gewend te werken met jaarthema’s en eens in de 2 jaar wordt het diaconale project aan dit jaarthema gekoppeld. Het jaarthema staat dan ook centraal tijdens de gehele projectperiode, eerst in een stuk bezinning binnen de gehele gemeente en vervolgens tijdens alle acties die worden gehouden.

De commissie bereidt de bezinning voorafgaande aan de projectperiode samen met enkele afgevaardigden vanuit de diaconie en de predikant voor. Het thema wordt vervolgens binnen de gemeente geïntroduceerd, jong en oud worden op verschillende manieren bekend gemaakt met het thema en het project. Als individu, maar ook als gemeente gaan we samen kijken en leren we van mede- christenen en houden we onszelf een spiegel voor! Vaak pas nadat het thema persoonlijk voor je gaat spreken, ben je gemotiveerd om je ook daadwerkelijk in te zetten voor het project en je tijd en energie te delen. Zo’n projectperiode geeft binnen een gemeente ook het gevoel van “samen gemeente zijn”. Het motto is dus: eerst samen bezinning en vervolgens samen actie!

Vanuit de commissie worden er een aantal acties vastgelegd  en ervaring leert dat ook vanuit de gemeente (jong en oud) acties worden bedacht,  deze worden vervolgens in nauw overleg met de commissie uitgevoerd.

Een projectperiode (oktober t/m juni) wordt binnen de gemeente tijdens een speciale gelegenheid afgesloten, waar tevens de totale opbrengst van alle acties binnen het project bekend wordt gemaakt.

Wat betekent het praktisch?
De commissie bezoekt één van de landelijke startavonden van de HGJB en begint vervolgens haar eigen activiteiten. Tijdens de gehele periode wordt er maandelijks vergaderd en worden diverse activiteiten voorbereidt.

Na een gemeente brede startavond en vervolgens startzondag worden door de commissie alle  jeugdclubs, verenigingen en catechesegroepen (14+) bezocht. Het project wordt op een speciale, voor de diverse doelgroepen afgestemde, manier bekend gemaakt en we bezinnen ons samen over het thema. Tijdens de startzondag wordt de dienst afgestemd op het thema en bezinnen we ons als gemeente op het thema tijdens een leuke activiteit.

Na de bezinning is het dus tijd voor de acties. Zoals hierboven aangegeven worden er een aantal activiteiten door de commissie voorbereid, zoals een familiedag en een gezellige (rommel)markt. Daarnaast zijn leden van de commissie weer afgevaardigd of contactpersoon naar andere commissies die een actie t.b.v. het project willen uitvoeren. Te denken valt aan een 24-uur actie vanuit de Treffer jeugd of een open atelier van De Kleiboets. Ook vanuit de vrouwen-, mannenvereniging of op persoonlijke titel worden er activiteiten ontplooit. Als commissie houden we graag contact en bereiden we graag met hen de actie voor of denken we hierin mee.

Actief? Dat zeer zeker, maar vooral dankbaar als we aan het eind van een projectperiode terugkijken op wat God ons heeft gegeven. In elkaar en vooral ook gezamenlijk voor onze medechristenen elders op de wereld.

Commissieleden
Mark Borreman (voorzitter)  
Arien Eilander, tel. 447 99 62          Voor E-mailadres ga naar pagina Contact
Wim Buter  
Gerrit Fiks 
Erik Horst 
Benny Mulder 
Gea van der Lang
Marja Schuurman 
Arnold Smit 

Wat is Dabar?
Zo zou een filmpje over jouw zomervakantie eruit kunnen zien: een volleybaltoernooi, een toffe kinderclub, tot in de kleine uurtjes chillen met een stel tieners, gespreken bij het kampvuur en een plaatje met een jongen die je heeft gevraagd of je met hem uit de Bijbel wilt lezen. Ter afsluiting nog een serie shots van je teamleden, de jongelui met wie je twee weken 24/7 hebt opgetrokken.

Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger voor Dabar. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kinderen, tieners, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Dabar betekent letterlijk ‘woord en daad’. Hierboven lees je daar al een voorbeeld van: het gaat om het delen van je geloof, bijvoorbeeld door een campingdienst of een avondsluiting. Maar het gaat vooral ook om je daden: door te laten zien hoe je als christen leeft, ben je een getuige voor de campinggasten.

Proef de sfeer van Dabar in dit filmpje: https://vimeo.com/304623319.

Waarom Dabar?
Dabar is onderdeel van de IZB. Dabar zendt jaarlijks meer dan 400 jongeren uit over ongeveer 20 campings in heel Nederland. Het belangrijkste motief hiervoor vinden we in de Bijbel. In Mattheüs 28:19-20 geeft Jezus Zijn leerlingen de opdracht om het Evangelie bekend te maken in de wereld. Wanneer je ervaart hoe groot Gods liefde voor jou is, dan verlang je ernaar om Zijn liefde ook aan anderen bekend te maken en uit te delen. Gods Geest wil je hierbij helpen.

Voorbereiding op Dabar
Je wordt niet zomaar op pad gestuurd naar een camping. Daarom wordt er in het voorjaar een Dabar Ontmoetingsweekend georganiseerd. Tijdens workshops en bijbelstudies word je toegerust voor het werk op de camping. Ook ontmoet je jouw team en krijg je informatie over de camping waar je de in de zomer naartoe gaat.

Dabar in onze gemeente
In de afgelopen jaren is vanuit onze gemeente concreet het Dabarwerk op camping De Scheepsbel ondersteund. Een aantal gemeenteleden vormden samen met mensen uit de gemeenten Apeldoorn, Emst, Epe en Oene een commissie om dit werk uit te voeren. Helaas is in 2017 de samenwerking met De Scheepsbel gestopt.
Dit betekent echter niet dat wij in onze gemeente het Dabarwerk niet meer belangrijk vinden. We hopen dat ieder jaar een aantal jongeren zich aanmelden voor Dabar en dat zij hun geloof mogen delen met campinggasten.

Meer informatie en aanmelden
Ben je enthousiast geworden en wil je je aanmelden voor Dabar? Dat kan via www.izb.nl/dabar/inschrijven . Voor meer informatie kun je terecht op www.izb.nl/dabar of je kunt contact opnemen met Daniël Keizer: 06-119 669 79 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..