IMG_3666.jpg

Samen eten om elkaar te ‘Ont-moeten’.  Alle data inzien? Ga naar de seizoensagenda.
Samen aan tafel is vaak een plek van ontmoeten en van gezelligheid.
Een plek om samen de dag door te nemen, praten over wat je bezighoudt, lachen om grappige dingen en zo met elkaar mee leven.
En dat is nu precies wat wij ook graag willen, samen met u en met jou!

Voor wie is nu eigenlijk Ont-moeten, vraagt u zich misschien wel eens af. Het is voor iedereen die het leuk vindt om samen met anderen de maaltijd te gebruiken. Veel van onze bezoekers zitten iedere dag alleen aan tafel. Wat is het dan leuk om een avond samen met anderen aan tafel te zitten. Samen de dag door te nemen, samen te praten over dingen die ons bezighouden, samen te lachen en samen met elkaar mee te leven. En dit alles al genietend van een maaltijd die door diverse mensen is voorbereid en klaargemaakt. Maar zeker zijn ook (oudere) echtparen, die het prettig vinden als er eens voor hen gekookt wordt en het gezellig vinden andere mensen te spreken, hartelijk welkom! We zullen dan (bij te veel aanmeldingen) rouleren.

Dus weet u iemand (buur, vriend, familie) die vaak alleen aan tafel zit, vraag hem/haar mee naar Ont-moeten.

Een keer in de maand (we hopen in oktober weer te beginnen) samen een lekkere gezonde warme maaltijd eten met soep voor of een toetje na!
Waar?       In het kerkelijk centrum aan de Kerkstraat 2a.
Begin?      Om 17.45 uur is de zaal dan open en we beginnen om 18.00 uur
Afsluiting? Rond 20.00 uur sluiten we af met dankgebed.

Daarna is iedereen vrij om te gaan ... maar we vinden het heel gezellig als je nog even blijft voor een kopje koffie of thee en om gezellig nog wat na te praten.
Iedere avond zal er een potje staan voor een bijdrage ter bestrijding van de onkosten.

Voor meer informatie of om u aan te melden voor een avond, kunt u contact opnemen met:
Jeanet Doppenberg: 06-11 82 45 93 of Lineke Zwerus: 06-24325901

We hopen u en jou het winterseizoen te ont-moeten aan tafel !
Hartelijke groet van de Ont-moeten commissie:
Jacomien Lagemaat, Arien Borreman, Agens Leurink, Jeanet Doppenberg, Alie Rorije en Lineke Zwerus

De koffieochtenden zijn een ontmoetingsplaats voor voornamelijk christenvrouwen uit Wapenveld (en omgeving), maar ook mannen zijn van harte welkom! Het doel van deze ochtenden is: ‘Het elkaar bemoedigen vanuit Gods Woord’.

Elke ochtend heeft een thema. Aan de hand van de Bijbel wordt dit thema verder uitgewerkt, meestal door een gastspreker. Behalve tijd voor Bijbeluitleg, maken we ook veel ruimte voor onderling contact. Dit onder het genot van een kopje koffie of thee, vandaar de naam koffieochtenden. De ochtenden dragen een informeel karakter. Op de meeste ochtenden is de cadeautafel van Woord en Daad aanwezig en is er volop tijd om hier te kijken en te kopen.

Wanneer? Zie voor data en sprekers de 'Seizoenagenda' en de pagina in rubriek 'Agenda uitgelicht'.

Waar?
In de grote zaal van het kerkelijk centrum, Kerkstraat 2a, 8191LV Wapenveld.

Tijden? We beginnen om 9.30 uur en het eindigt om 11.30 uur.

Neem uw kinderen gerust mee. Zijn er meer kinderen dan regelen we oppas in een aparte zaal.
Wilt u opgehaald worden voor een koffieochtend? Neem dan contact op met één van de commissieleden.

U en jij bent hier van harte welkom!

Commissie
Mieke van der Rhee, contactpersoon, tel. 447 85 08   E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen'
Femmie Boerdam, tel. 447 96 10
Janneke Bijsterbosch, tel. 447 02 12
Jeanet Doppenberg, tel. 06-11824593
Barbara Kruijmer, tel. 200 07 13
Tanja Zwerus, tel. 06-10 58 39 17  

 

Opdracht
In Mattheüs 28:19 staat: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb, in acht te nemen”. Deze woorden, het zendingsbevel, uitgesproken door Jezus Christus zelf, geven inhoud aan de laatste opdracht die Hij zijn volgelingen heeft meegegeven. En het is deze opdracht waaraan de evangelisatiecommissie praktisch en concreet invulling probeert te geven.

Activiteiten
Op verschillende manieren proberen we de boodschap van het evangelie te verkondigen aan onze randkerkelijke en seculiere naasten. Zo verspreiden wij evangelisatiemateriaal, organiseren we evangelisatiediensten en gaan we tijdens verschillende activiteiten in gesprek met mensen die de Heere Jezus nog niet persoonlijk hebben leren kennen. Daarnaast proberen we op een laagdrempelige manier met onze randkerkelijke leden in contact te komen door bijvoorbeeld een praatje te maken aan de deur.

Van ons allemaal
Tegelijkertijd vormt het zendingsbevel een gemeenschappelijke opdracht. Het is een oproep aan ons allemaal om onze naasten het evangelie te verkondigen. Daarom heeft de evangelisatiecommissie zich ook ten doel gesteld om de urgentie van deze opdracht kenbaar te maken binnen onze kerkelijke gemeente. Zo organiseren we een jaarlijkse toerustingsdienst maar we kijken ook verder dan onze eigen kerkmuren. Als christenen hebben we naast de hulp van de Heilige Geest ook de hulp van elkaar nodig om een licht in deze wereld te kunnen zijn. Daarom organiseren we verschillende activiteiten met andere kerkelijke gemeenten binnen Wapenveld. Zo vormen we samen een stad op een berg die niet verborgen kan blijven.

Commissieleden
Gert Tromp, contactpersoon, telefoon 06 420 123 84, zie de pagina 'Overige E-mailadressen' voor E-mailcontact
Mieke van der Rhee
Christiaan Keizer
Gerrit Veldwijk
Nienke van der Kamp
Lisanne Dijk

1. Thema project 2023 'Ik zie ik zie wat jij niet ziet!'
    Alle data van de activiteiten staan op de 'Seizoenagenda'.
    Meer informatie is te vinden in de 'Agenda diaconaal HGJB project 2023!'
    Beelden projecten van voorgaande jaren:
    Projectvideo 'Leven met lef'  2014
    Projectvideo 'Delen in overvloed'  2016
    Projectvideo 'Open je ogen'  2018   

2. Wat doen wij?
    Wat betekend het praktisch?
    Commissieleden, bereikbaarheid. 

1. Ik zie ik zie wat jij niet ziet!
Het diaconale HGJB project van 2023!2023 Logo HGJB project 2023
Costa Rica: wuivende palmbomen, uitgestrekte stranden en kleurrijke vogels. Een vakantieparadijs! Dat is één kant van Costa Rica. De andere kant is: duizenden kansarme kinderen, armoede, drugsverslaving en geweld houden veel kinderen, jongeren en mannen/vrouwen in een ijzeren greep.

Diverse kerken in Costa Rica zien deze mensen en verbreken die greep door echt fysiek aanwezig te zijn: mensen te voeden, kinderen op te vangen, medische zorg te verlenen en het geloof te delen.

Met dit nieuwe diaconale project willen we als gemeente, samen met de HGJB geld ophalen voor de kerken in Costa Rica. Om hen te helpen het verschil te maken in het leven van deze kansarme mensen.
Maar er is meer: we willen met dit project jongeren en ouderen binnen onze gemeente inspireren om niet alleen te kijken naar de mensen om je heen, maar hen vooral te ZIEN!

Jij bent een vertegenwoordiger van Jezus Christus. Wil je zijn bril op? Met Zijn ogen kijken naar de wereld? Met Gods ogen kijken naar de mensen om je heen?
Vraag God dan om die bril.
Bid om geestelijke oren en ogen en vraag Hem om fijngevoeligheid!

2. Wat doen wij?
De HGJB commissie is een groep gemotiveerde én actieve gemeenteleden (van uiteenlopende leeftijden), speciaal samengesteld om het landelijke diaconale HGJB project in de gemeente te introduceren en hiervoor activiteiten te ontplooien om zo vanuit de Hervormde gemeente een bijdrage te mogen leveren aan dit diaconale project. De HGJB is gewend te werken met jaarthema’s en eens in de 2 jaar wordt het diaconale project aan dit jaarthema gekoppeld. Het jaarthema staat dan ook centraal tijdens de gehele projectperiode, eerst in een stuk bezinning binnen de gehele gemeente en vervolgens tijdens alle acties die worden gehouden.

De commissie bereidt de bezinning voorafgaande aan de projectperiode samen met enkele afgevaardigden vanuit de diaconie en de predikant voor. Het thema wordt vervolgens binnen de gemeente geïntroduceerd, jong en oud worden op verschillende manieren bekend gemaakt met het thema en het project. Als individu, maar ook als gemeente gaan we samen kijken en leren we van mede- christenen en houden we onszelf een spiegel voor! Vaak pas nadat het thema persoonlijk voor je gaat spreken, ben je gemotiveerd om je ook daadwerkelijk in te zetten voor het project en je tijd en energie te delen. Zo’n projectperiode geeft binnen een gemeente ook het gevoel van “samen gemeente zijn”. Het motto is dus: eerst samen bezinning en vervolgens samen actie!

Vanuit de commissie worden er een aantal acties vastgelegd en ervaring leert dat ook vanuit de gemeente (jong en oud) acties worden bedacht, deze worden vervolgens in nauw overleg met de commissie uitgevoerd.

Commissieleden
 Arien Eilander (voorzitter) mobiel 06 11270255 
zie het E-mailadres op de pagina 'Overige E-mailadressen' 
Wim Buter  
Gerrit Fiks 
Erik Horst 
Benny Mulder 
Gea van de Lang
Marja Schuurman 

Wat is Dabar?
Zo zou een filmpje over jouw zomervakantie eruit kunnen zien: een volleybaltoernooi, een toffe kinderclub, tot in de kleine uurtjes chillen met een stel tieners, gespreken bij het kampvuur en een plaatje met een jongen die je heeft gevraagd of je met hem uit de Bijbel wilt lezen. Ter afsluiting nog een serie shots van je teamleden, de jongelui met wie je twee weken 24/7 hebt opgetrokken.

Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger voor Dabar. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kinderen, tieners, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Dabar betekent letterlijk ‘woord en daad’. Hierboven lees je daar al een voorbeeld van: het gaat om het delen van je geloof, bijvoorbeeld door een campingdienst of een avondsluiting. Maar het gaat vooral ook om je daden: door te laten zien hoe je als christen leeft, ben je een getuige voor de campinggasten.

Proef de sfeer van Dabar in dit filmpje: https://vimeo.com/304623319.

Informatie vanuit de IZB, 25 oktober 2022
Dabar gooit het over een andere boeg: het campingrecreatiewerk, nu nog aangestuurd vanuit de IZB, valt voortaan onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeenten. Daarmee verdwijnt Dabar als uitvoerende IZB-afdeling.

Het aantal vrijwilligers vertoont al jaren een dalende lijn (een ontwikkeling die past in een landelijke trend) en ook het aantal deelnemende campings loopt terug.
‘Een pijnlijk en noodzakelijk besluit’, aldus Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar. ‘Het biedt ook nieuwe kansen. We merken steeds meer dat lokaal draagvlak met betrokken jongeren cruciaal is bij missionair werk. De verantwoordelijkheid voor werving en toerusting komt weer te liggen op de plek waar deze hoort, namelijk bij de plaatselijke kerken.’

Ruim vijftig jaar
Al meer dan vijftig jaar geven jongeren handen en voeten aan het evangelie door recreatieprogramma’s te verzorgen op Nederlandse campings. Dabar mag daarmee met recht een instituut worden genoemd. De reorganisatie heeft dan ook veel impact, voor de plaatselijke commissies, de vrijwilligers en de IZB. Daarom zal 2023 een overgangsjaar zijn, waarbij alle betrokkenen kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
Agnes van Haaften: ‘Wat zeker níet verandert is ons verlangen dat mensen die Jezus nog niet kennen, met hem in aanraking komen. We nemen deze stap dan ook in het vertrouwen dat onze God niet loslaat wat Hij is begonnen.’ Agnes gaat zich richten op de missionaire toerusting van jongvolwassenen. ‘We willen hen blijven helpen om in hun eigen lokale context leesbare brieven van Christus te zijn.’

De IZB komt meer op afstand te staan van het Dabarwerk, maar blijft wel verbonden. Van landelijke evenementen zoals Dabar Ontmoetingsweekend en Celebration wordt afscheid genomen.
Vrijwilligers kunnen zich nog wel via de landelijke website aanmelden voor de Dabarzomer van 2023. Ook zal de IZB (op aanvraag) advies en begeleiding geven.

Pop-upcampings
De reorganisatie heeft betrekking op al het reguliere Dabarwerk op campings. Voor ‘Dabar in de stad’ zal een aangepaste werkwijze worden ontwikkeld. Afgelopen zomer is er op twee locaties een pilot gehouden met zogeheten pop-upcampings, gericht op gezinnen met een smalle beurs. Ook deze vorm van missionair campingwerk blijkt bestaansrecht te hebben en zal worden voortgezet.