gemeente.jpg

In deze rubriek wordt ingegaan op allerlei mogelijke vragen, waar je als mens persoonlijk mee kunt zitten. Zoals vragen die:
* rechtstreeks te maken hebben met God, de Bijbel, het geloof.
* bovenkomen wanneer je wordt geconfronteerd met beperkingen, ziekte, dood.
* te maken hebben met de situatie van je leven.
Graag willen we met u en jou op pastorale wijze in gesprek komen.

Hoe kun je weten dat iemand van je houdt? Dat kun je merken: een liefdevolle blik, een hartelijk woord, een arm om je schouder. Toch weet je het pas echt zéker als iemand het tegen je zegt: ik houd van jou! Zo is het met God ook.

In je leven kun je mérken dat Hij van je houdt. Alle goede...

Soms kom je iemand tegen van wie je denkt: dat is een bijzonder persoon! Hij of zij zegt verstandige dingen. Of kan iets heel goed. In de Bijbel gaat het over Jezus. Over Hem lezen we in het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament gaat het al over Hem.

Hoe komt het dat Jezus zo bijzonder is? Omdat...

Voor wat hoort wat, zeggen wij. Als je iets wilt hebben, hoort daar een tegenprestatie bij. Des te waardevoller hetgeen is wat je wilt hebben, des te groter de tegenprestatie. Voor een ijsje betaal je twee euro. Dat is snel opgebracht. Maar als je een huis wilt kopen, dan heb je een zak geld nodig. Daar moet je soms een...