gemeente.jpg

Ja, waarom moest Jezus eigenlijk lijden… Goede vraag!

In de kerk zeggen we dan: voor onze zonden.

Oké, dat klinkt mooi, maar was het nu écht nodig dat Jezus daar zo zwaar voor moest lijden? Want zwaar was het. Lees maar wat de Evangeliën erover vertellen. Hij werd gevangen genomen. Geboeid. Veroordeeld. Geslagen. Gegeseld. Bespot. In het gezicht gespuugd. Vastgespijkerd aan een ruw houten kruis. En dat allemaal terwijl Hij onschuldig was. Hij had niets verkeerd gedaan. En toch deed Hij het. Uit liefde voor ons.

Het zou zomaar kunnen dat je nu denkt: ja, maar was daar nu écht zoveel lijden voor nodig? Waren onze zonden dan zo erg? We doen toch allemaal wel eens iets verkeerd, maar om daar nu direct een ander voor te laten lijden? Gaat dat niet wat ver?

Ja, ver gaat het, dat is één ding wat zeker is. Maar het punt is: zonde is veel meer dan ‘dat we allemaal wel eens iets verkeerd doen’. Nee, de Bijbel vertelt heel eerlijk dat wij dingen verkeerd doen als teken dat wij God niet willen dienen.
Wij verzetten ons tegen Hem. Noem het zonde of ongeloof of wat dan ook. In elk geval, we laten erdoor zien dat we God afwijzen. En wie God afwijst, wie Zijn geboden overtreedt, die gaat verloren.

En dan komt die liefde van God om de hoek kijken. Want als God één ding níet wil, dan is het dat wij mensen verloren gaan. Daarvoor houdt Hij te veel van ons. Hij wil dat wij gered worden en eeuwig bij Hem zullen leven. Maar dan moeten onze zonden wel vergeven worden.

Denk maar aan een misdadiger die voor de rechter staat. Als de rechter beslist dat hij inderdaad schuldig is, moet hij gestraft worden. Tenzij iemand anders die straf voor hem draagt. En dat is precies wat Jezus deed. Wij staan schuldig voor de Rechter van hemel en aarde. Maar Jezus droeg onze straf door voor ons te lijden en te sterven. Uit liefde, zodat wij vergeving kunnen ontvangen.

Hoeven wij daar dan niks voor te doen? Nee, helemaal niks. Behalve één ding: eerlijk aan God vertellen dát je gezondigd hebt en wat je dan gedaan hebt. En op Jezus vertrouwen dat Zijn lijden ook al jouw zonden vergeeft. Wat is Zijn liefde toch enorm groot!

Juist omdat we in Zijn lijden zien hoe groot Zijn liefde is, denken we elk jaar in de 7 weken voor het Paasfeest in de kerk heel speciaal aan Jezus’ lijden voor onze zonden. Ook voor uw/jouw zonden? Gelukkig, zalig, ben je, als je mag zeggen: ja, ook voor mij!

Jesaja 53:5 en 6
5  Maar Hij is om onze overtredingen verwond,
    om onze ongerechtigheden verbrijzeld.
    De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem,
    en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

6. Wij dwaalden allen als schapen, 
    wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg.
    Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen
    op Hem doen neerkomen.