gemeente.jpg

Maar als de Heilige Geest komt, zal Hij u de weg wijzen naar de volledige waarheid...'
U leest hier meer over in de Bijbel, Johannes 16: 13

Jezus’ Geest, Hij vervult je
Jezus had het Zijn leerlingen verteld: na mijn opstanding uit de dood komt de Heilige Geest. Ik laat jullie niet alleen. Hij komt en zal jullie doen weten wat het betekent, dat Ik gekomen ben. Mijn Geest zal jullie steeds weer in herinnering brengen wie Ik was en ben. Hij zal jullie geloof geven, veranderen. En dat is gebeurd. Nadat Jezus naar de hemel was gegaan, bleven Zijn leerlingen bij elkaar. Ze hebben gebeden om de komst van de Heilige Geest. En die is op Pinksteren gekomen. Uitgestort, zegt de Bijbel. Dat betekent dat Jezus’ leerlingen helemaal vervuld werden van Hem. En toen bleek ook de uitwerking van die Geest in hun leven: ze spraken in alle toonaarden over het wonder van Jezus Christus! Hij was gekomen om mensen te behouden. Te redden van Gods woede over hun kwaad. De Geest sprak de volledige waarheid!

Jezus’ Geest, Hij verandert je
Anderen hoorden hun woorden toen. Door het werk van de Heilige Geest is ook hun leven een ander leven geworden. Ze bekeerden zich en gingen God dienen. Ze hebben zich laten dopen. En voortaan was hun leven blijdschap: ze hadden Christus leren kennen als hun Verlosser. Ze geloofden in Hem. Door het werk van de Geest. De Geest die werkt door mensenwoorden. Zó werkt de Heilige Geest, die toen werd gegeven op Pinksteren, vandaag nog. En daarom is het feest op die dag. We denken terug aan wat toen gebeurde. Én we weten, in geloof, dat die Geest ook aan óns geloof geeft. Dat kun j e zien aan de resultaten. Want door het werk van de Geest veranderen mensen. Ze laten het kwaad voor wat het is, vechten er tegen. Ze kiezen voor God. Zij zijn blij met hun God. Ze kennen de vrede. Ze hebben lief. God en hun naaste. Dat werkt de Geest in mensenlevens uit: ze worden andere mensen! De Geest tilt mensen boven zichzelf uit, zodat zij daden gaan doen van geloof: méér dan het gewone. Hij maakt mensen nieuw!

Jezus' Geest brengt je tot keuzes
Hij geeft geloof aan wie erom vraagt. Hij geeft blijdschap, nieuw leven. Een leven voor God. Hij wijst je steeds op Jezus Christus. Op wat het betekent dat Hij voor zondige mensen stierf. Op wat het zeggen wil dat Hij leeft. Vandaag en morgen. Hij zorgt ervoor dat we Jezus Christus tegenkomen. In gesprekken. Op Internet. In de Bijbel.. De Geest brengt ons tot kiezen. Voor of tegen Jezus. Want er is geen tussenweg. Het is ja of het is nee.

Jezus Christus, Hij nodigt je uit.
De Geest nodigt je uit: léés die Bijbel maar. Daar lees je dat Jezus zegt: je bent welkom bij Mij. En bij zijn gemeente ben je welkom, bij hen die door de Geest het spoor van Christus houden. je bent er welkom. Om meer te horen, meer te leren. Om gelukkig te zijn en gelukkig te blijven.

Johannes 16: 13
13Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.


Wil je meer weten over Jezus en dat ook jij bij Hem welkom bent?
Ga dan naar de website debijbel.nl Hier vind je verschillende bijbel vertalingen Naast de vertalingen is er ook uitleg over de Bijbel en de wereld van de Bijbel.

Je vindt er antwoorden op vragen als: Wie is Jezus? Wie is God? Wanneer is de Bijbel ontstaan? Wie heeft de Bijbel geschreven? Ook helpen ze je meer te ontdekken over onderwerpen als liefde, troost, bidden en vergeving. Verder vind je er de aantekeningen uit de Jongerenbijbel, de NBV Studiebijbel en de Studiebijbel in Perspectief.