gemeente.jpg

Door ds. A. van der Stoep (februari 2024)

Het nieuwe jaar 2024 is inmiddels een aantal weken oud. Op Nieuwjaarsmorgen zongen we met Psalm 93: De HEERE regeert! Ondertussen leven we Zijn terugkomst tegemoet. Dat is de hoop waarmee een christen mag leven. Of beter: Híj is onze hoop. Omdat we Hem liefhebben. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Daarom...

Soms kom je iemand tegen van wie je denkt: dat is een bijzonder persoon! Hij of zij zegt verstandige dingen. Of kan iets heel goed. In de Bijbel gaat het over Jezus. Over Hem lezen we in het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament gaat het al over Hem.

Hoe komt het dat Jezus zo bijzonder is? Omdat...

Voor wat hoort wat, zeggen wij. Als je iets wilt hebben, hoort daar een tegenprestatie bij. Des te waardevoller hetgeen is wat je wilt hebben, des te groter de tegenprestatie. Voor een ijsje betaal je twee euro. Dat is snel opgebracht. Maar als je een huis wilt kopen, dan heb je een zak geld nodig. Daar moet je soms een...

We staan er niet ieder moment bij stil wat morgen en overmorgen ons brengen zal. Dat is maar goed ook: je zou er mal van worden. Veel in het leven is tenslotte onzeker. Blijf je gezond? En blijven de mensen van wie je houdt gezond? Die onzekerheid ervaren veel mensen ook als het gaat om de dood. En dan nog...