gemeente.jpg

Hoe kun je weten dat iemand van je houdt? Dat kun je merken: een liefdevolle blik, een hartelijk woord, een arm om je schouder. Toch weet je het pas echt zéker als iemand het tegen je zegt: ik houd van jou! Zo is het met God ook.

In je leven kun je mérken dat Hij van je houdt. Alle goede dingen die je meemaakt, zijn geschenken van Hem. Maar zégt Hij het ook? Kan ik het echt zeker weten? Jazeker! De Bijbel is Gods liefdesbrief aan ons persoonlijk. Bijna op iedere bladzijde van de Bijbel valt te lezen dat Hij van ons houdt. Zoals in Johannes 3: 16. God houdt van de wereld! En die wereld, dat zijn alle mensen. Ook jij!

Johannes 3:16
16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.