gemeente.jpg

Soms kom je iemand tegen van wie je denkt: dat is een bijzonder persoon! Hij of zij zegt verstandige dingen. Of kan iets heel goed. In de Bijbel gaat het over Jezus. Over Hem lezen we in het Nieuwe Testament. Maar ook in het Oude Testament gaat het al over Hem.

Hoe komt het dat Jezus zo bijzonder is? Omdat Hij niet alleen mens is, maar ook God. Dat maakt Hem helemaal uniek. Van Hem horen we wat God wil. Dat kan Hij als geen ander zeggen: Hij ís ook God. Tegelijk komt Hij heel dicht bij ons. Dat kan, omdat Hij óók mens is. Hij begrijpt wat wij voelen, denken en doen. Jezus is de brug tussen God en ons. Hij zegt van Zichzelf: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat kun je lezen in Johannes 14: 6.

Johannes 14:6
6 Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.