gemeente.jpg

De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor een keuze. We kunnen namelijk de keuze maken om wel of niet lief te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een gevoel maar veel vaker een keuze. We kunnen er voor kiezen om te geloven. Wanneer we kiezen voor geloven en de liefde dan hebben we ook hoop.

Toen Jezus hier op aarde rondliep nodigde hij mensen steeds uit om Zijn weg te gaan. Dat is voor ons allemaal de vraag: welke weg gaan we? Jezus zegt zelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Hij bedoelt daarmee dat Zijn persoon en Zijn woorden en daden het leven zoals het door God bedoeld is in zich heeft. In eerste instantie om weer in contact met God te leven. In tweede instantie om te leven volgens de principes van Gods koninkrijk.

Hij nodigt uit om met Hem op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Nu al door geloof, hoop en liefde samen met Hem vorm te geven in ons leven. En straks door voor altijd met Hem samen te leven!

Geloof, hoop en liefde
De woorden geloof, hoop en liefde zijn voor de meeste mensen wel bekend. Het zijn woorden die afkomstig zijn uit de Bijbel. In 56 na Christus schreef Paulus aan de christelijke kerk in Korinthe een brief (verderop kan je de brief van Paulus lezen). In deze brief schrijft hij over de liefde. Hij zegt: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’. Deze woorden worden vaak gekozen als Bijbeltekst in een trouwdienst. In veel populaire muziek worden de woorden gebruikt. Ook staat het hoog in de top tien van Bijbelteksten van veel mensen.

Kruis, anker en een hart
De woorden geloof, hoop en liefde komen ook vaak terug in afbeeldingen of sieraden. Geloof wordt dan voorgesteld door het kruis met een verwijzing naar de kruisdood en opstanding van Jezus. De hoop wordt weergegeven door een anker waarmee je stevig blijft liggen in onrustig water. De liefde wordt verbeeld met een hart, het symbool van emotie en passie.

Geloof
Geloof of geloven gaat niet zozeer om het geloven of iets wel of niet waar is. Natuurlijk is dat er wel een onderdeel van maar de kern van geloven gaat om vertrouwen. Je kan van mening zijn of geloven dat Jezus heeft bestaan. Maar kan je ook vertrouwen op Jezus? Geloven komt op vertrouwen en overgave aan. Durf je twijfels en vragen te laten staan en je over te geven aan het aanbod van God. Het is dan alsof je al een klein kind één vinger van de uitgestoken hand van de hemelse vader aanpakt. Dat is niet altijd makkelijk maar het is op deze manier mogelijk om je hele leven in Zijn handen te leggen.

Hoop
Hopen is niet zoiets als ‘wishful thinking’. De hoop binnen het christelijk geloof is stevig gebaseerd op de komst, de kruisdood en de opstanding van Jezus Christus. Zijn komst heeft voor een nieuw begin gezorgd. We mogen weten dat er leven na de dood is en dat iedereen die in Hem gelooft bij Hem mag zijn. Daarnaast heeft Jezus de belofte gegeven dat er straks een nieuwe wereld komt. Moeite, pijn en lijden zullen voorbij zijn en de wetten van het koninkrijk van God zullen gelden: liefde, zorg voor elkaar, eerlijkheid, rechtvaardigheid, enz. Alles wat Jezus ons heeft voorgedaan.

Liefde
De schrijver van de tekst met de woorden geloof, hoop en liefde sluit af met de opmerking dat de liefde de grootste is. Zonder de liefde is er niets. Dat is herkenbaar want waar zouden we zijn zonder liefde? Liefdeloosheid is dodelijk. De liefde die de schrijver hier bedoelt is gebaseerd op de liefde van God. De liefde van God, de liefde van Jezus is niet romantisch: het is opofferende liefde. Het is liefde die wat kost. De komst van Jezus heeft alles met liefde te maken. In Jezus zien we Gods liefde werkelijkheid worden. Jezus is niet een symbool van liefde maar komt uit echte liefde, geeft echte liefde en maakt echte liefde tussen mensen mogelijk.
Bron: WaaromGeloven.nl

Paulus schreef een brief aan de christelijke gemeente in Korinthe.
Zonder liefde is alles zinloos(1Korintiërs 13)
1Al zou ik de talen van de mensen en van de ​engelen​ spreken, maar ik had de ​liefde​ niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende ​cimbaal​ zijn geworden.
2En al zou ik de gave van de ​profetie​ hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de ​liefde​ niet, dan was ik niets.
3En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de ​liefde​ niet, het baatte mij niets.
4De ​liefde​ is geduldig, zij is vriendelijk, de ​liefde​ is niet jaloers, de ​liefde​ pronkt niet, zij doet niet gewichtig,
5zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad,
6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid,
7zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen.
8De ​liefde​ vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.
9Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
10maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden.
11Toen ik een ​kind​ was, sprak ik als een ​kind, dacht ik als een ​kind, overlegde ik als een ​kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan.
12Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
13En nu blijven geloof, hoop en ​liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de ​liefde.