gemeente.jpg

In de kerk kennen wij het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint op de eerste adventszondag voor kerst en eindigt op de laatste zondag voor de adventsperiode van kerst. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd.

De Eeuwigheidszondag is eind november, zie voor meer informatie de 'Planhulp-jaaragenda'. Er is overeenkomst tussen deze zondag en...

advent 2De vier weken voor het Kerstfeest wordt ook wel de Adventstijd genoemd. Als gemeente leven wij in die tijd toe naar het kerstfeest. Het feest van de komst, de geboorte van Jezus Christus. Het is een tijd vol verwachting en hoop. Het woord advent komt van adventum (Latijns) en betekent komst. Het is een periode voor het kerstfeest waarin we ons...

'Het is een onomstotelijk feit  -en iedereen zou dat moeten geloven - dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden...'
Je leest hier meer over in de Bijbel, 1 Timotheüs 1 vers 15

Een tekst uit de Bijbel.
Met geladen woorden.
Ook belaste woorden
Wat moet je met een woord als zondaar?
Met een woord als redden?
Zijn dat woorden voor vandaag?
Het klinkt...

Er zijn mensen die vouwen hun handen en sluiten hun ogen voor ze gaan eten.
Ze bedanken God voor het eten dat op tafel staat voor de zorg die Hij aan hen besteedt.

Bidden voor het eten? Waarom zou ik?
Zonder God staat er ook eten op tafel, … toch?
Kan ik ook werken, … toch?
Krijg ik ook mijn geld,