gemeente.jpg

Er zijn mensen die vouwen hun handen en sluiten hun ogen voor ze gaan eten.
Ze bedanken God voor het eten dat op tafel staat voor de zorg die Hij aan hen besteedt.

Bidden voor het eten? Waarom zou ik?
Zonder God staat er ook eten op tafel, … toch?
Kan ik ook werken, … toch?
Krijg ik ook mijn geld, … toch?

Zonder God gaat het leven gewoon door … of niet soms?
Biddag voor gewas en arbeid.
Jaren geleden vonden de meeste Nederlanders dat nog vanzelfsprekend. Voor een goede oogst, voor je eten, je werk, je inkomen was je veel meer dan nu afhankelijk.
Afhankelijk van zon, wind en regen.
Afhankelijk van een aardige baas.
Daar had je als mens geen invloed op.
En daar heb je ook nu, als het erop aankomt, als mensen geen invloed op. Dat moet je overlaten. Aan wie?
Aan Moeder Natuur?
Aan de vakbond of de politiek?
Nee, aan God, de Schepper van hemel en aarde, die zorgt voor bloemen en vogels, aardappels en graan, goede sociale voorzieningen, gezondheid en energie.

God zorgt voor leven!
Maar ligt het vandaag niet anders?
De mensen kunnen veel meer dan vroeger. De techniek heeft, juist ook voor ons eten en drinken, enorme betekenis gekregen. De opbrengst per hectare neemt nog steeds toe.
De tuinbouw is computergestuurd.
De overheid zorgt, zeker in ons land, als we niet voor ons zelf kunnen zorgen voor een relatief goed bestaan.
Maar, weet u: zonder God zou er geen techniek zijn
Zou er geen bloem bloeien
Zou niemand gezond zijn
Zou niemand leven!

Zonder God heb je geen leven?
Daarom is er nog steeds, in de eerste helft van de maand maart, een speciale kerkdienst:
Biddag voor gewas en arbeid.
Om ons er aan te herinneren dat wij in alles afhankelijk zijn van Hem,
die het Leven is en het Leven geeft,
die alles is stand houdt en verzorgt.

Van harte nodigen we u uit om deze kerkdienst,
deze Biddag,
deze afhankelijkheidsdag,
met ons mee te vieren.

Op de 2e woensdag in maart houden wij twee kerkdiensten.
De dienst van 14:30 uur is speciaal met en voor de kinderen.
De dienst van 19:30 uur is voor een ieder, ook voor jouw.
Noot: In de coronatijd zijn de diensten mee te beleven via de livestream

Bron: GKV Apeldoorn-Zuid