gemeente.jpg

Tijdens het GO (Gemeente Opbouw) weekend van vrijdag 30 juni t/m maandag 3 juli 2023 stond het thema “samen in geloof” centraal.
We hebben 3 dagen lang de reis die de Israëlieten door de woestijn moesten maken vergeleken met onze reis als een Christen in geloof onderweg naar het beloofde land. Jij, als christen alleen, maar ook samen in een gemeente onderweg: “samen in geloof”!

Kruis GO weekend  Popup grotere afbeelding                 
 Tijdens de momenten waarop de Bijbel gezamenlijk open ging kwamen er kernwoorden naar voren die beeldend op een kruis (dat een prominente plek had in de centrale ruimte) werden gehangen.
 Het kruis, als beeld van de liefde van God:
 - Jezus heeft ons gered, door te sterven aan het kruis. God riep Mozes om het volk Israël te redden.
 - Een verticale balk van boven naar beneden: God komt naar ons toe, maakt ons tot een heilig volk en geeft ons ons geloof.
 - Een horizontale blak van links naar rechts: wij als gemeente (Hervormde gemeente, maar ook een gemeente van alle tijden en plaatsen) samen onderweg/op weg in geloof.
 - Op het kruispunt: het logo van onze gemeente als herkenningspunt, we gaan “samen”

 De kerk, dat ben jij!   1e dag
We kijken naar het volk Israël en de start van de reis onder leiding van Mozes. God zoekt op een hele bijzondere manier Mozes op in een brandende braamstruik en geeft hem de opdracht het volk van God te leiden naar het beloofde land.  
We lezen het vervolg in Exodus 3: 7 t/m 12. Daar staat dat Israël “Zijn volk” is, God zet ook ons als gemeente bij elkaar. In Exodus 19 staat zelfs een Heilig (1) volk! Apart gezet voor de dienst aan God, maar ook omdat we heilig zijn.
God noemt het volk Israël een Gemeenschap (2). We mogen onze gemeente ook als een gemeenschap zien. Een eenheid, maar met verschillende leden. Net als het volk Israël, waar God zoveel leden verschillende taken geeft om samen de reis te voltooien en Mozes te ondersteunen.
Het volk van Israël moet op weg gaan én wij als Christen, als gemeente zijn ook samen Onderweg (3).

Aan de hand van de GO weekend kletspotten kletsen we (jong en oud) samen door. We ervaarden zeer bijzondere gesprekken, van hart tot hart.
Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan!

Wie ben jij in de gemeente?   2e dag
Mozes moet met de Farao in gesprek, maar de Farao zet valstrikken:

  1. De eerste lezen we in Exodus 8: 25 lezen we dat de Farao wilde dat de dienst aan de Here in de wereld, verbonden met de wereld, zou plaatsvinden. Maar om de Here werkelijk te kunnen aanbidden (zegt Mozes), moet er een duidelijke scheiding van de wereld zijn. Drie dagreizen ver de woestijn in. Als gemeente samenkomen (letterlijk even een scheiding van de wereld) is dus van belang om samen te kunnen Leren (4) over de dienst aan God.
  2. De tweede valstrik lezen we in: Exodus 10:11 Laat toch de mannen gaan, zodat zij de Heere kunnen dienen. Ineens mogen de kinderen niet mee. De kinderen niet meenemen naar de kerk? Maar het is juist in je jeugdjaren een zeer goede tijd om tot de Here te gaan, zo kun je je verdere leven op Hem richten en aan Hem wijden. In Jozua 4:20-24 richt Jozua twaalf stenen op met het doel: kinderen zullen aan de mensen in hun omgeving vragen wat ze betekenen en zo van ouderen horen van wat God voor een betekenis had in hun leven. Wat is het belangrijk om kinderen en jeugd te betrekken bij wat er gebeurd in de gemeente en jong met God in verbinding te brengen.

Tijdens de reis van het volk Israël lezen we in zoveel momenten en situaties dat het volk en hun leider Mozes vurig bidt. Alleen een voortdurende toevlucht tot God nemen, Bidden (5) kan overwinning geven. Zonder Hem en gebed tot Hem verliezen we onze vleselijke strijd én de weg naar het beloofde land.

Niet alleen Mozes is leider/herder tijdens de reis, niet alleen een dominee is leider over een gemeente. God geeft Mozes aan dat hij gaven en talenten uitgedeeld heeft. God vraagt Mozes deze ook te benutten om bijv. de tabernakel op te bouwen, om de reis in goede orde te laten verlopen, om de juiste kleding te maken, tot hulp van Mozes zelf.
Voor alles wat God van het volk Israël vraagt heeft hij vooraf mannen en vrouwen gegeven van wat nodig is. We moeten grote waarde zien in elkaars talenten en deze ook aan elkaar geven in de gemeente. Levende stenen zijn.

De woorden Diaconaal (6) en Pastoraal (7) komen naar voren, we mogen… nee moeten zorgdragen voor mensen binnen onze eigen gemeente.
Tijdens een 4-tal workshops zoeken we een stuk verdieping met elkaar, gelinkt aan alle genoemde kernwoorden. Ds. Kruijmer houdt een stiltewandeling. Jeugdouderling Harold Prins denkt in een werkvorm met ons na over de kinderen in onze gemeente en samen met Jeffrey Bredenhoff wordt een Bijbelgedeelte behandeld op een bijzondere manier: Lectio Divina. Tijdens een creatieve workshop constateren we dat we inderdaad allemaal verschillende talenten hebben ontvangen.

Een Christelijke gemeente heeft een Herder nodig én schapen met het hart van een Herder!

Wie ben jij voor iemand buiten de gemeente?    3e dag
Het is zondag, we richten ons vandaag letterlijk op anderen!
Met de hele groep bezoeken we op zondag de ochtenddienst in de Grote Kerk in Vriezenveen, ds. A. Prins gaat voor in deze dienst.

De kinderen maken een werkje over Jozua 6: 6 t/m 27, de val van Jericho. Het volk moet iedere dag, 6 dagen lang, 1x rond de stad trekken in alle stilte. De laatste dag 7x rond de stad. De inwoners van Jericho zullen hen raar aangekeken en bespot hebben. Toch gaan de Israëlieten door en zwijgen. Dat moet moeilijk geweest zijn. Ze moeten volkomen vertrouwd hebben op God!
Ook wij kunnen bespot worden, niet begrepen worden, raar aangekeken worden. Toch moeten ook wij doorgaan met ons leven naar Gods wil.
Uiteindelijk mogen we ook in het Beloofde Land komen en dan mag er gejuich klinken!

“Daarom moet u de vreemdeling liefhebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte”.
Als gemeente hebben we dus ook de opdracht Missionair (8) te zijn, het laatste woord op het kruis.
De gemeente is er niet voor zichzelf, we zijn geroepen om ‘zout der aarde’ en ‘licht der wereld’ te zijn en Gods liefde te verspreiden naar iedereen om ons heen.

Nu je de uitleg hebt gelezen ........
Wees je dan bewust hoe bijzonder het is om deel uit te maken van deze gemeente .......
Maar ook wat onze persoonlijke opdracht is binnen én buiten deze gemeente!