gemeente.jpg

In de kerk kennen wij het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar begint op de eerste adventszondag voor kerst en eindigt op de laatste zondag voor de adventsperiode van kerst. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel de Eeuwigheidszondag genoemd.

De Eeuwigheidszondag is eind november, zie voor meer informatie de 'Planhulp-jaaragenda'. Er is overeenkomst tussen deze zondag en oudejaarsdag. In beide gevallen is er het besef van de eindigheid van het leven. In beide gevallen is er ook weet van de dragende trouw van God. Maar er is ook een verschil. Op 31 december is er vaak het gevoel van vergankelijkheid en weemoed. Op de Eeuwigheidszondag mag er in plaats daarvan ootmoed zijn en hoop door het licht van Gods toekomst dat op de eindigheid valt.

In de ochtenddienst van de Eeuwigheidszondag willen we allen herdenken die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. In deze dienst zullen de namen van de overledenen worden voorgelezen, gevolgd door een moment van stilte, bezinning en gebed om kracht. U wordt van harte uitgenodigd deze dienst mee te beleven, in de kerk, via de livestream of de kerkradio, in een gezamenlijk herdenken en terugkijken, maar ook met een vooruitblik op onze eeuwige toekomst in Jezus Christus.