gemeente.jpg

'Het is een onomstotelijk feit  -en iedereen zou dat moeten geloven - dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaren te redden...'
Je leest hier meer over in de Bijbel, 1 Timotheüs 1 vers 15

Een tekst uit de Bijbel.
Met geladen woorden.
Ook belaste woorden
Wat moet je met een woord als zondaar?
Met een woord als redden?
Zijn dat woorden voor vandaag?
Het klinkt immers oud en muf, van gisteren.

Jezus Christus, Hij redt je
En toch spreekt de Bijbel, het Woord van God op die manier. Jezus werd geboren. In Bethlehem, in een stal. Hij was de Zoon van God, die kwam om mensen te behouden. Te redden van de ondergang.

Dat kon alleen Hij, de Zoon van God. Alle mensen hebben gezondigd. Maar iedereen kan gered worden van Gods woede over z'n kwaad, als hij gelooft in Jezus Christus. Hij kwam om het weer goed te maken tussen God en mensen. En daarom: met Christus' komst in de wereld brak een nieuwe tijd aan. Dat kind van Bethlehem kwam om mensen te redden, zondige mensen. Dat wordt vandaag nog gevierd als Kerstfeest, Christusfeest. Overal, en op de meest verschillende manieren.

En wat tóen geschreven werd is vandaag de kern nóg. Hij kwam om te redden. Hij kwam mensen tegen, veranderde hun levens: terug richting God. Dat gebeurde er met mensen: ze gingen geloven in Jezus als hun Verlosser. Dat gebeurt vandaag nog, dat Hij mensen tegen komt. Mensen die zoeken en vragen en die Hem vinden, omdat Hij er is voor hén.

Jezus Christus, Hij ontmoet je
We zouden durven zeggen: je komt Hem allemaal een keer tegen! Vandaag als je dit leest op je beeldscherm thuis, op je werk of waar je ook maar bent. Morgen wellicht in een gesprek. En ooit als Christus terugkomt, want dat zal Hij.

Dat is vandaag net zo'n onomstotelijk feit als zijn geboorte, nu bijna 2000 jaar geleden. Al met al dus bepaald geen boodschap van gisteren, die boodschap van Kerst. Maar een springlevende werkelijkheid. Wat houdt je tegen meer van die Jezus te weten te komen? Immers, dat woord van Hem: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven' (Johannes 14: 6) is vandaag nog net zo waar als toen Hij het zei.

Jezus Christus, Hij nodigt je uit
Kerstfeest: Christusfeest. Christus kwam om het goed te maken tussen God en mensen. Daarvoor werd Hij geboren, leefde Hij. Daarvoor gaf Hij tenslotte zijn leven. En nu komt Hij je tegen via internet. Wat doe je met de boodschap van zijn geboorte, leven en sterven? Een boodschap die ook jou wil aanspreken? Ga er niet omheen! Je bent welkom bij Hem. En bij zijn gemeente. Om meer te horen, meer te leren. Gelukkig te zijn en gelukkig te blijven.

1 Timotheüs 1:15    
15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.

Bron: GKV Apeldoorn-Zuid