gemeente.jpg

Hoe kun je weten dat iemand van je houdt? Dat kun je merken: een liefdevolle blik, een hartelijk woord, een arm om je schouder. Toch weet je het pas echt zéker als iemand het tegen je zegt: ik houd van jou! Zo is het met God ook.

In je leven kun je mérken dat Hij van je houdt. Alle goede...

De woorden geloof, hoop en liefde zijn niet alleen mooi, troostend of bemoedigend. Ze plaatsen ons ook steeds voor een keuze. We kunnen namelijk de keuze maken om wel of niet lief te hebben. In die zin is liefde niet alleen maar een gevoel maar veel vaker een keuze. We kunnen er voor kiezen om te geloven. Wanneer we kiezen...

In deze tijden van beperkingen komt regelmatig de vraag naar voren hoe we de huidige wereldwijde crisis moeten zien.

Sommigen leggen de nadruk op de beperkingen, die we in ons dagelijks leven ervaren. Anderen zien nog niet ontdekte nieuwe mogelijkheden in hun leven. Er zijn er ook die de toekomst positief tegemoet zien. Ook zijn er die als gevolg van...

Vroeger was Nederland nog een agrarisch land. Vrijwel alle mensen waren voor hun bestaan afhankelijk van wat het land opbracht. Storm, regen, droogte en andere natuurlijke factoren die de mens niet in de hand had, maakten het bestaan erg onzeker.

Wat betekent danken voor gewas en arbeid?
Er zijn mensen die hun handen vouwen en hun ogen sluiten voor ze gaan...