gemeente.jpg

Elke zondag vinden twee erediensten plaats. Om 09.30 uur begint de morgendienst. Om 18.30 uur begint de avonddienst (in de zomerperiode vanaf de eerste zondag in mei tot een nader bekend te maken zondag in september)

Om 14.30 uur begint de middagdienst (vanaf een nader bekend te maken zondag in september tot laatste zondag in april)

De zondagse eredienst is het brandpunt van de gemeente. Als het goed is mogen we daar naar toe leven en vanuit leven. In de eredienst gaat het ten diepste om de eer en de glorie van God de HEERE, de Koning van de Kerk. Vanuit dat besef mag verwacht worden dat de erediensten gekenmerkt worden door eerbied voor de heiligheid en majesteit van deze God en Koning.

Bijzondere diensten
31 december, om 19.30 uur, begint de oudejaarsdienst. In deze dienst kijken we terug naar het afgelopen jaar. Dan worden ook allen herdacht die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. Voor deze dienst worden de nabestaanden uitgenodigd om aanwezig te zijn. De namen van de overledenen worden voorgelezen, gevolgd door een moment van stilte, bezinning en gebed om kracht.

1 januari, om 10.00 uur begint de nieuwjaarsdienst. Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken en kunnen we elkaar als gemeente en gasten ontmoeten.

Op de homepage kunt u de actuele tijden van de kerkdiensten vinden onder 'Kerkdiensten'