gemeente.jpg

Elke zondag vinden twee erediensten plaats. Om 09.30 uur begint de morgendienst en om 18.30 uur de avonddienst (in de zomerperiode vanaf de eerste zondag in mei t/m de op één na laatste zondag in september)

In de winterperiode begint de middagdienst om 14.30 uur (vanaf de laatste zondag in september t/m de laatste zondag in april)

De zondagse eredienst is het brandpunt van de gemeente. Als het goed is mogen we daar naar toe leven en vanuit leven. In de eredienst gaat het ten diepste om de eer en de glorie van God de HEERE, de Koning van de Kerk. Vanuit dat besef mag verwacht worden dat de erediensten gekenmerkt worden door eerbied voor de heiligheid en majesteit van deze God en Koning.
Hoe ziet een eredienst in onze gemeente er uit? Als voorbeeld de evangelisatiedienst van juni 2022.

Bijzondere diensten
- De derde zondag in november, de Eeuwigheidszondag, staat in het teken van hen die in het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. De namen van de overledenen zullen worden voorgelezen, gevolgd door een moment van stilte, bezinning en gebed om kracht. Voor deze dienst worden de nabestaanden uitgenodigd om aanwezig te zijn.
Na afloop van de dienst is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten.

- De laatste dag van het jaar, 31 december om 19.30 uur, is er de oudejaarsdienst. In deze dienst kijken we terug naar het afgelopen jaar.

- De eerste dag van het jaar, 1 januari om 10.00 uur, is er de nieuwjaarsdienst. Na afloop van deze dienst is er koffiedrinken en kunnen we elkaar als gemeente en gasten ontmoeten.

Op de homepage onder, 'Kerkdiensten agenda', is de de actuele informatie over de kerkdiensten vinden.
De bijzondere kerkdiensten zijn te vinden in de Seizoenagenda.