gemeente.jpg

Eerste Hervormde kerk 1843 - 1881
In 1841 kreeg men in Wapenveld toestemming om zelfstandig kerkdiensten te houden.CCI13052014 Op 7 mei 1843 werd het kerkgebouw plechtig ingewijd door ds. A. van Marle van Heerde met een feestrede naar aanleiding van psalm 27:4: “Een ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken: dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel”.

 

 

Tweede Hervormde kerk 1882 - 1967 tweede kerk
Het in 1843 ingewijde kerkgebouw bleek niet al te best. In de Zwolse Courant van 3 juli 1881 lezen we: “ Het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente is thans ingestort. Zoals we onlangs meedeelden werden de godsdienst oefeningen, wegens de bouwvallige toestand van het gebouw, sedert enige tijd in de school gehouden”.

Over de bouw van een nieuwe kerk is weinig bekend. Wel dat op zondag 10 december 1882 het nieuwe kerkgebouw werd ingewijd door de dan emeritus predikant ds. N.T. van Meurs.

 

Derde Hervormde kerk 1967 - heden  Hervormde kerk Wapenveld
Al in november 1945 werd over nieuwbouw gesproken, omdat er grote oorlogsschade door het opblazen van de brug in 1940 en 1945 aan de kerk was ontstaan. Begin 1965 werd besloten tot nieuwbouw over te gaan. Het nieuwe kerkgebouw werd gebouwd naar ontwerp van architecten-bureau Ir. G. Pothoven uit Amersfoort, dat vele kerken in ons land ontwierp. Het kerkgebouw werd in 1967 in gebruik genomen.

De kerkzaal heeft 528 zitplaatsen, exclusief de zitplaatsen voor de ouderlingen en diakenen. Op enkele uitzonderingen na zijn de zitplaatsen in de kerk vrij. De kerk heeft een goede geluidsinstallatie en is tevens voorzien van een ringleiding ten behoeve van minder horenden. Het kerkgebouw, de grote zaal en kleinere zalen zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Naast de kerk is het kerkelijk centrum met een grote zaal en kleinere zalen voor allerlei verenigingswerk. Er zijn voldoende toiletten en er is een invaliden-toilet aanwezig.

                                                                                                                                                                                    orgel 5
In deze kerk staat een orgel wat in1982 door orgelmakerij Reil is gebouwd voor de Noorderkerk in Groningen. Het door sluiting overbodig geworden orgel is overgeplaatst naar de kerk in Wapenveld en op 9 december 2008 weer in gebruik genomen.

Meer informatie over dit orgel is te vinden op de pagina “orgelconcerten"