gemeente.jpg

Als regel wordt de Heilige Doop op elke eerste zondag van de maand in één van beide diensten bediend. Ongeveer veertien dagen er voor is er doopcatechese, waarvoor alle ouders welke een kind willen laten dopen worden uitgenodigd. Gevraagd wordt het trouwboekje mee te brengen.

Op de doopcatechese kunnen vader en moeder samen doopaangifte doen en luisteren naar onderwijs aangaande de Doop. Met elkaar wordt nagedacht over de betekenis van de Doop en de overdracht van het Christelijk geloof aan onze kinderen. Bij de doop beloven de ouders dat zij bij het opvoeden de belofte, die God geeft en ook de verplichting die Hij oplegt, hun gedoopte kind zullen vertellen en hem of haar zullen aansporen ernaar te leven.

Ter herinnering aan de Doop ontvangt men een doopkaart, die na enige tijd persoonlijk aan de doopouders wordt afgegeven.