gemeente.jpg

De kerkrentmeesters vragen alle gemeenteleden om wijzigingen (geboorte, huwelijk, overlijden of verzoek tot overschrijving) door te geven aan de ledenadministrateur. De ledenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van het College van Kerkrentmeesters. Het E-mailadres is kunt u vinden op de pagina 'Overige E-mailadressen'.

Ook wanneer u denkt dat gemeenteleden in uw omgeving in een voorkomend geval wel eens zouden kunnen vergeten een dergelijk bericht te doen, wordt u verzocht dit aan hen en/of aan één de leden van de kerkenraad door te geven. Het is beter dat een bepaald bericht meerdere malen wordt doorgegeven dan helemaal niet. Een goede administratie is van groot belang voor het (pastorale) werk in de gemeente.

Aantallen gemeenteleden
De ledenadministratie vormt de bron van de onderstaande gegevens.
Het totale aantal gemeenteleden, steeds per 1 november, wordt onderverdeeld in vier categorieën.

Jaar     Belijdende leden     Doopleden      Geboorteleden      Gemeenteleden  
2016             696                      715                    169                       1581
2017             690                      702                    164                       1556
2018             674                      669                    148                       1491
2019             649                      637                    138                       1424
2020             623                      610                    131                       1364