gemeente.jpg

                                                                   Bestel en betaal via de knop rechts uw collectebonnen >>>Bestellen collectebonnen

Bestellen collectebonnen
De collectebonnen kunt u vanaf oktober 2021 alleen via de webshop bestellen. Het betalen gaat eenvoudig en snel via iDEAL.
Bestellen/betalen van de collectebonnen: Tot uiterlijk 3 dagen voor de afhaaldatum. Wanneer u niet via de webshop kunt/wilt bestellen, gelieve u het totaalbedrag van de bestelling over te maken op bankrekeningnummer NL85 RABO 0326 5854 00 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Wapenveld onder vermelding van uw naam, adres en de gewenste collectebonnen.
Afhalen van de bestelde collectebonnen: Elke 4e maandag van de maand in het kerkelijk centrum van 19.00 tot 19.30 uur.
Alle informatie over de uiterste bestel- en afhaaldata kunt u vinden op de seizoenagenda

Collectebonnen
Collectebonnen zijn te koop in coupures van: € 0,40; € 0,75; € 1,50, € 2,50 € 5,00 per stuk . Per blad (een 20-tal bonnen) met een waarde van € 8,00; € 15,00; € 30,00, € 50,00 en € 100,00.

Via de webshop bestelde collectebonnen ophalen bij Shalom
Bent u verhinderd op de 4e maandagavond uw collectebonnen op te halen? Er is ook een mogelijkheid deze op te halen in de Christelijke boekwinkel Shalom, Klapperdijk 36B, 8191 AE Wapenveld. Dit tijdens de gebruikelijke openingstijden vanaf elke 4e dinsdag van de maand.

Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, dan dient u dit expliciet aan te geven bij de bestelling. Wij verzoeken u de collectebonnen dan zo spoedig mogelijk af te halen bij Shalom. Na 2 weken worden de niet afgehaalde collectebonnen geretourneerd aan het College van Kerkrentmeesters.